Ps 111

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1917
1: Halleluja! Jag vill tacka HERREN av allt hjärta i de rättsinnigas råd och församling.

2: Stora äro HERRENS verk, de begrundas av alla som hava sin lust i dem.
3: Majestät och härlighet är vad han gör, och hans rättfärdighet förbliver evinnerligen.
4: Han har så gjort, att hans under äro i åminnelse; nådig och barmhärtig är HERREN.
5: Han giver mat åt dem som frukta honom, han tänker evinnerligen på sitt förbund.
6: Sina gärningars kraft har han gjort kunnig för sitt folk, i det han gav dem hedningarnas arvedel.
7: Hans händers verk äro trofasthet och rätt, oryggliga äro alla hans ordningar.
8: De stå fasta för alltid och för evigt, de fullbordas med trofasthet och rättvisa.
9: Han har sänt sitt folk förlossning, han har stadgat sitt förbund för evig tid; heligt och fruktansvärt är hans namn.
10: HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.

 

KJV
1: Praise ye the LORD. I will praise the LORD with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.

2: The works of the LORD are great, sought out of all them that have pleasure therein.
3: His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.
4: He hath made his wonderful works to be remembered: the LORD is gracious and full of compassion.
5: He hath given meat unto them that fear him: he will ever be mindful of his covenant.
6: He hath shewed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen.
7: The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.
8: They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.
9: He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.
10: The fear of the LORD is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.

 

PR33.38
1: Halleluja! Minä kiitän Herraa kaikesta sydämestäni hurskasten kokouksessa ja seurakunnassa.

2: Suuret ovat Herran teot, kaikkien niiden tutkisteltavat, jotka niitä rakastavat.
3: Kunnialliset ja korkeat ovat hänen työnsä, ja hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.
4: Hän on säätänyt ihmeellisten tekojensa muiston; armollinen ja laupias on Herra.
5: Hän antaa ruuan pelkääväisillensä, hän muistaa liittonsa iankaikkisesti.
6: Hän ilmoitti kansallensa tekojensa voiman, hän antoi heille pakanain perintöosan.
7: Hänen kättensä teot ovat totiset ja oikeat; luotettavat ovat kaikki hänen asetuksensa.
8: Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti; ne ovat tehdyt totuudessa ja oikeudessa.
9: Hän lähetti kansallensa lunastuksen, sääti liittonsa ikuisiksi ajoiksi; pyhä ja peljättävä on hänen nimensä.
10: Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg