Ps 36

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1917
1: För sångmästaren; av HERRENS tjänare David. (36:2) I mitt hjärta betänker jag vad synden säger till den ogudaktige, till den för vilkens ögon Guds fruktan ej finnes.

2: (34:3) Den intalar ju honom vad som är behagligt i hans ögon: att man icke skall finna hans missgärning och hata den.
3: (34:4) Hans muns ord äro fördärv och svek; han vill icke göra vad förståndigt och gott är.
4: (34:5) Fördärv tänker han ut på sitt läger, han träder på den väg som icke är god; han skyr icke för något ont.
5: (34:6) HERRE, upp i himmelen räcker din nåd, och din trofasthet allt upp till skyarna.
6: (34:7) Din rättfärdighet är såsom väldiga berg, dina rätter såsom det stora havsdjupet; både människor och djur hjälper du, HERRE.
7: (34:8) Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga.
8: (34:9) De varda mättade av ditt hus' rika håvor, och av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka.
9: (34:10) Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus.
10: (34:11) Låt din nåd förbliva över dem som känna dig och din rättfärdighet över de rättsinniga.
11: (34:12) Låt icke de högmodigas fot komma över mig eller de ogudaktigas hand driva mig bort.
12: (34:13) Ja, där ligga ogärningsmännen fallna; de äro nedstötta och kunna icke mer resa sig.

 

KJV
1: ((To the chief Musician, A Psalm of David the servant of the LORD.)) The transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before his eyes.

2: For he flattereth himself in his own eyes, until his iniquity be found to be hateful.
3: The words of his mouth are iniquity and deceit: he hath left off to be wise, and to do good.
4: He deviseth mischief upon his bed; he setteth himself in a way that is not good; he abhorreth not evil.
5: Thy mercy, O LORD, is in the heavens; and thy faithfulness reacheth unto the clouds.
6: Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O LORD, thou preservest man and beast.
7: How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.
8: They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.
9: For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.
10: O continue thy lovingkindness unto them that know thee; and thy righteousness to the upright in heart.
11: Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me.
12: There are the workers of iniquity fallen: they are cast down, and shall not be able to rise.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; Herran palvelijan Daavidin virsi.

2: Synti sanoo jumalattomalle: minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmäinsä edessä.
3: Sillä se tekee kaiken sileäksi hänen silmissään, että hänen pahuutensa havaittaisiin ja häntä vihattaisiin.
4: Hänen suunsa sanat ovat vääryyttä ja petosta; hän on lakannut tekemästä sitä, mikä taidollista ja hyvää on.
5: Hän miettii turmiota vuoteessansa, hän pysyy tiellä, joka ei ole hyvä, hän ei kammo pahaa.
6: Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti.
7: Sinun vanhurskautesi on kuin Jumalan vuoret, sinun tuomiosi niinkuin suuri syvyys, ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.
8: Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa.
9: Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta.
10: Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde; sinun valkeudessasi me näemme valkeuden.
11: Säilytä armosi niille, jotka sinut tuntevat, ja vanhurskautesi oikeamielisille.
12: Älköön ylpeyden jalka minua tallatko, älköönkä jumalattomain käsi minua karkoittako. [36:13] Katso, pahantekijät kaatuvat, he suistuvat maahan, eivätkä voi nousta.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg