Ps 46

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1917
1: För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (46:2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.

2: (46:3) Därför skulle vi icke frukta, om än jorden omvälvdes och bergen vacklade ned i havsdjupet;
3: (46:4) om än dess vågor brusade och svallade, så att bergen bävade vid dess uppror. Sela.
4: (46:5) En ström går fram, vars flöden giva glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.
5: (46:6) Gud bor därinne, den vacklar icke; Gud hjälper den, när morgonen gryr.
6: (46:7) Hedningarna larma, riken vackla; han låter höra sin röst, då försmälter jorden.
7: (46:8) HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.
8: (46:9) Kommen och skåden HERRENS verk: gärningar som väcka häpnad gör han på jorden.
9: (46:10) Han stillar strider intill jordens ända, bågen bryter han sönder och bräcker spjutet, i eld bränner han upp stridsvagnarna.
10: (46:11) "Bliven stilla och besinnen att jag är Gud; hög varder jag bland hedningarna, hög på jorden."
11: (46:12) HERREN Sebaot är men oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.

 

KJV
1: ((To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth.)) God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

2: Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;
3: Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah.
4: There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.
5: God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6: The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7: The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8: Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9: He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10: Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.
11: The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; koorahilaisten laulu, korkeassa äänialassa.

2: Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva.
3: Sentähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat,
4: vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta. Sela.
5: Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin, Korkeimman pyhät asunnot.
6: Jumala on sen keskellä, ei se horju, Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa.
7: Pakanat pauhaavat, valtakunnat horjuvat; kun hän jylisee, huojuu maa.
8: Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Sela.
9: Tulkaa, katsokaa Herran töitä, hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä:
10: hän lopettaa sodat maan ääriin saakka, hän särkee jousen, taittaa keihään, polttaa sotavaunut tulessa.
11: "Heretkää ja tietäkää, että minä olen Jumala, korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä." [46:12] Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Sela.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg