Ps 9

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

1917
1: För sångmästaren, till Mutlabbén; en psalm av David. (9:2) Jag vill tacka HERREN av allt mitt hjärta; jag vill förtälja alla dina under.

2: (9:3) Jag vill vara glad och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.
3: (9:4) Ty mina fiender vika tillbaka, de falla och förgås för ditt ansikte.
4: (9:5) Ja, du har utfört min rätt och min sak; du sitter på din tron såsom en rättfärdig domare.
5: (9:6) Du har näpst hedningarna och förgjort de ogudaktiga; deras namn har du utplånat för alltid och evinnerligen.
6: (9:7) Fienderna äro nedgjorda, utrotade för alltid; deras städer har du omstörtat, deras åminnelse har förgåtts.
7: (9:8) Men HERREN tronar evinnerligen, sin stol har han berett till doms;
8: (9:9) och han skall döma jordens krets med rättfärdighet, han skall skipa lag bland folken med rättvisa.
9: (9:10) Så vare då HERREN en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.
10: (9:11) Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE.
11: (9:12) Lovsjungen HERREN, som bor i Sion, förkunnen bland folken hans gärningar.
12: (9:13) Ty han som utkräver blodskulder har kommit ihåg dem; han har icke förgätit de betrycktas klagorop.
13: (9:14) Var mig nådig, HERRE; se huru jag plågas av dem som hata mig, du som lyfter mig upp från dödens portar;
14: (9:15) på det att jag må förtälja allt ditt lov och i dottern Sions portar fröjda mig över din frälsning.
15: (9:16) Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad.
16: (9:17) HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela.
17: (9:18) DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket, alla hedningar, de som förgäta Gud.
18: (9:19) Ty icke för alltid skall den fattige vara förgäten, de betrycktas hopp skall ej varda om intet evinnerligen.
19: (9:20) Stå upp, HERRE; låt icke människor få överhanden, låt hedningarna bliva dömda inför ditt ansikte.
20: (9:21) Låt, o HERRE, förskräckelse komma över dem; må hedningarna förnimma att de äro människor. Sela.

 

KJV
1: ((To the chief Musician upon Muthlabben, A Psalm of David.)) I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.

2: I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
3: When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
4: For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
5: Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
6: O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
7: But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
8: And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
9: The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
10: And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
11: Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
12: When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
13: Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
14: That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
15: The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
16: The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
17: The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
18: For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
19: Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
20: Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Kuole pojan puolesta"; Daavidin virsi.

2: Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki sinun ihmetyösi.
3: Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa, veisaan sinun nimesi kiitosta, sinä Korkein.
4: Sillä minun viholliseni peräytyivät, kaatuivat maahan ja hukkuivat sinun kasvojesi edessä.
5: Sinä hankit minulle oikeuden ja ajoit minun asiani, sinä istuit valtaistuimelle, sinä vanhurskas tuomari.
6: Sinä nuhtelit pakanoita, tuhosit jumalattomat; sinä pyyhit pois heidän nimensä iäksi ja ainiaaksi.
7: Viholliset ovat tuhotut, ikuisiksi raunioiksi tulleet; kaupungit sinä kukistit, heidän muistonsa on kadonnut.
8: Mutta Herra hallitsee iankaikkisesti; hän on pystyttänyt istuimensa tuomitaksensa.
9: Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti, vallitsee kansoja oikeuden mukaan.
10: Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina.
11: Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra.
12: Veisatkaa kiitosta Herralle, joka Siionissa asuu, julistakaa kansojen keskuudessa hänen suuria tekojaan.
13: Sillä hän, verenkostaja, muistaa heitä eikä unhota kurjain huutoa.
14: Armahda minua, Herra, katso, kuinka minun vihamieheni minua vaivaavat, sinä, joka nostat minut kuoleman porteista,
15: että minä julistaisin kaikki sinun ylistettävät tekosi, tytär Siionin porteissa, riemuitsisin sinun avustasi.
16: Pakanat ovat vajonneet kaivamaansa hautaan; heidän jalkansa takertui verkkoon, jonka he virittivät.
17: Herra on tehnyt itsensä tunnetuksi, on pitänyt tuomiot, kietonut jumalattoman hänen kättensä tekoihin. - Kanteleen välisoitto. Sela.
18: Jumalattomat peräytyvät tuonelaan, kaikki pakanat, jotka unhottavat Jumalan.
19: Sillä ei köyhää unhoteta iäksi, eikä kurjien toivo huku ainiaaksi.
20: Nouse, Herra, älä salli ihmisten uhitella. Tuomittakoon pakanat sinun kasvojesi edessä. [9:21] Saata, Herra, heidät pelkoon. Tietäkööt pakanat olevansa vain ihmisiä. Sela.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg