Ps 26

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1917
1: Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag vandrar i ostrafflighet, och jag förtröstar på HERREN utan att vackla.

2: Pröva mig, HERRE, och försök mig; rannsaka mina njurar och mitt hjärta.
3: Ty din nåd är inför mina ögon, och jag vandrar i din sanning.
4: Jag sitter icke hos lögnens män, och med hycklare har jag icke min umgängelse.
5: Jag hatar de ondas församling, och hos de ogudaktiga sitter jag icke.
6: Jag tvår mina händer i oskuld, och kring ditt altare, HERRE, vill jag vandra,
7: för att höja min röst till tacksägelse och förtälja alla dina under.
8: HERRE, jag har din boning kär och den plats där din härlighet bor.
9: Ryck icke min själ bort med syndare, icke mitt liv med de blodgiriga,
10: i vilkas händer är skändlighet, och vilkas högra hand är full av mutor.
11: Jag vandrar ju i ostrafflighet; förlossa mig och var mig nådig.
12: Ja, min fot står på jämn mark; i församlingarna skall jag lova HERREN.

 

KJV
1: ((A Psalm of David.)) Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.

2: Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
3: For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
4: I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
5: I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
6: I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
7: That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
8: LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
9: Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
10: In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
11: But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
12: My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.

 

PR33.38
1: Daavidin virsi. Auta minut oikeuteeni, Herra, sillä minä olen vaeltanut nuhteettomasti ja turvaan horjumatta Herraan.

2: Tutki minua, Herra, ja pane minut koetukselle, koettele minun munaskuuni ja sydämeni.
3: Sillä sinun armosi on minun silmäini edessä, ja minä olen vaeltanut sinun totuudessasi.
4: En minä istu valheen miesten seurassa enkä kulje salakavalain kanssa.
5: Minä vihaan pahojen seuraa enkä istu jumalattomien parissa.
6: Minä pesen käteni viattomuudessa, ja astun kulkueessa sinun alttarisi ympäri, Herra,
7: antaakseni kuulua kiitokseni äänen ja julistaakseni kaikkia sinun ihmeitäsi.
8: Herra, minä rakastan sinun huonettasi, sinun asuinsijaasi, sitä paikkaa, jossa sinun kirkkautesi asuu.
9: Älä tempaa pois minun sieluani syntisten kanssa äläkä minun henkeäni verenvuodattajain kanssa,
10: joiden käsiä ilkityö tahraa, joiden oikea käsi on lahjuksia täynnä.
11: Mutta minä vaellan nuhteettomasti; vapahda minut ja ole minulle armollinen.
12: Minun jalkani seisoo tasaisella maalla; seurakunnan kokouksissa minä kiitän Herraa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg