Ps 113

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1917
1: Halleluja! Loven, I HERRENS tjänare, loven HERRENS namn.

2: Välsignat vare HERRENS namn från nu och till evig tid.
3: Från solens uppgång ända till dess nedgång vare HERRENS namn högtlovat.
4: HERREN är hög över alla folk, hans ära når över himmelen.
5: Ja, vem är såsom HERREN, vår Gud, han som sitter så högt,
6: han som ser ned så djupt - ja, vem i himmelen och på jorden?
7: Han som upprättar den ringe ur stoftet, han som lyfter den fattige ur dyn,
8: för att sätta honom bredvid furstar, bredvid sitt folks furstar;
9: han som låter den ofruktsamma hustrun sitta med glädje såsom moder, omgiven av barn! Halleluja!

 

KJV
1: Praise ye the LORD. Praise, O ye servants of the LORD, praise the name of the LORD.

2: Blessed be the name of the LORD from this time forth and for evermore.
3: From the rising of the sun unto the going down of the same the LORD'S name is to be praised.
4: The LORD is high above all nations, and his glory above the heavens.
5: Who is like unto the LORD our God, who dwelleth on high,
6: Who humbleth himself to behold the things that are in heaven, and in the earth!
7: He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill;
8: That he may set him with princes, even with the princes of his people.
9: He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the LORD.

 

PR33.38
1: Halleluja! Ylistäkää, te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä.

2: Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti.
3: Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty.
4: Herra on korkea yli kaikkien pakanakansain, yli taivasten kohoaa hänen kunniansa.
5: Kuka on niinkuin Herra, meidän Jumalamme, joka korkealla asuu
6: ja katsoo syvälle - taivaassa ja maassa?
7: Hän, joka tomusta nostaa alhaisen, korottaa loasta köyhän
8: asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalle, hänen kansansa ruhtinasten rinnalle,
9: joka antaa hedelmättömän asua kodissa, iloisena lasten äitinä! Halleluja!
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg