Ps 132

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

1917
1: En vallfartssång. Tänk, HERRE, David till godo, på allt vad han fick lida,

2: han som svor HERREN en ed och gjorde ett löfte åt den Starke i Jakob;
3: "Jag skall icke gå in i den hydda där jag bor, ej heller bestiga mitt viloläger,
4: jag skall icke unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer,
5: förrän jag har funnit en plats åt HERREN, en boning åt den Starke i Jakob."
6: Ja, vi hörde därom i Efrata, vi förnummo det i skogsbygden.
7: Låtom oss gå in i hans boning, tillbedja vid hans fotapall.
8: Stå upp, HERRE, och kom till din vilostad, du och din makts ark.
9: Dina präster vare klädda i rättfärdighet, och dina fromma juble.
10: För din tjänare Davids skull må du icke visa tillbaka din smorde.
11: HERREN har svurit David en osviklig ed, som han icke skall rygga: "Av ditt livs frukt skall jag sätta konungar på din tron.
12: Om dina barn hålla mitt förbund och hålla mitt vittnesbörd, som jag skall lära dem, så skola ock deras barn till evig tid få sitta på din tron.
13: Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han hava sin boning.
14: Detta är min vilostad till evig tid; här skall jag bo, ty till detta ställe har jag lust.
15: Dess förråd skall jag rikligen välsigna, åt dess fattiga skall jag giva bröd till fyllest.
16: Dess präster skall jag kläda i frälsning, och dess fromma skola jubla högt.
17: Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David; där har jag rett till en lampa åt min smorde.
18: Hans fiender skall jag kläda i skam, men på honom skall hans krona glänsa."

 

KJV
1: A Song of degrees. LORD, remember David, and all his afflictions:

2: How he sware unto the LORD, and vowed unto the mighty God of Jacob;
3: Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed;
4: I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids,
5: Until I find out a place for the LORD, an habitation for the mighty God of Jacob.
6: Lo, we heard of it at Ephratah: we found it in the fields of the wood.
7: We will go into his tabernacles: we will worship at his footstool.
8: Arise, O LORD, into thy rest; thou, and the ark of thy strength.
9: Let thy priests be clothed with righteousness; and let thy saints shout for joy.
10: For thy servant David's sake turn not away the face of thine anointed.
11: The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.
12: If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore.
13: For the LORD hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation.
14: This is my rest for ever: here will I dwell; for I have desired it.
15: I will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.
16: I will also clothe her priests with salvation: and her saints shall shout aloud for joy.
17: There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.
18: His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.

 

PR33.38
1: Matkalaulu. Muista, Herra, Daavidin hyväksi kaikkia hänen vaivojansa,

2: hänen, joka vannoi valan Herralle ja teki lupauksen Jaakobin Väkevälle:
3: "Minä en mene majaan, joka on minun kotini, enkä nouse vuoteeseeni, joka on minun leposijani,
4: minä en suo silmilleni unta enkä silmäluomilleni lepoa,
5: ennenkuin löydän sijan Herralle, asumuksen Jaakobin Väkevälle".
6: Katso, me kuulimme sen olevan Efratassa, me löysimme sen Jaarin kedoilta.
7: Menkäämme hänen asumukseensa, kumartukaamme hänen jalkainsa astinlaudan eteen.
8: Nouse, Herra, leposijaasi, sinä ja sinun väkevyytesi arkki.
9: Sinun pappisi olkoot puetut vanhurskaudella, ja sinun hurskaasi riemuitkoot.
10: Palvelijasi Daavidin tähden älä torju pois voideltusi kasvoja.
11: Herra on vannonut Daavidille totisen valan, jota hän ei peruuta: "Sinun ruumiisi hedelmän minä asetan sinun valtaistuimellesi.
12: Jos sinun poikasi pitävät minun liittoni ja minun todistukseni, jotka minä heille opetan, niin saavat heidänkin poikansa istua sinun valtaistuimellasi iankaikkisesti."
13: Sillä Herra on valinnut Siionin, halunnut sen asunnoksensa:
14: "Tämä on minun leposijani iankaikkisesti; tässä minä asun, sillä tänne on minun haluni ollut.
15: Siionin ravinnon minä runsaasti siunaan, sen köyhät minä leivällä ruokin.
16: Sen papit minä puetan autuudella, ja sen hurskaat riemuiten riemuitkoot.
17: Siellä minä annan yletä Daavidille sarven, sytytän voidellulleni lampun.
18: Hänen vihollisensa minä puetan häpeällä, mutta hänen päässänsä loistaa hänen kruununsa."
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg