Ps 72

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

1917
1: Av Salomo. Gud, giv åt konungen dina rätter och din rättfärdighet åt konungasonen.

2: Han döme ditt folk med rättfärdighet och dina betryckta med rätt.
3: Bergen bäre frid åt folket, så ock höjderna, genom rättfärdighet.
4: Han skaffe rätt åt de betryckta i folket, han frälse de fattiga och krosse förtryckaren.
5: Dig frukte man, så länge solen varar, och så länge månen skiner, från släkte till släkte.
6: Han vare lik regnet som faller på ängen, lik en regnskur som vattnar jorden.
7: I hans dagar blomstre den rättfärdige, och stor frid råde, till dess ingen måne mer finnes.
8: Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar.
9: För honom buge sig öknens inbyggare, och hans fiender slicke stoftet.
10: Konungarna från Tarsis och havsländerna hembäre skänker, konungarna av Saba och Seba bäre fram gåvor.
11: Ja, alla konungar falle ned för honom, alla hedningar tjäne honom.
12: Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte och den som ingen hjälpare har.
13: Han skall vara mild mot den arme och fattige; de fattigas själar skall han frälsa.
14: Ifrån förtryck och våld skall han förlossa deras själ, och deras blod skall aktas dyrt i hans ögon.
15: Må han leva; må man föra till honom guld från Saba. Ständigt bedje man för honom, alltid välsigne man honom.
16: Ymnigt växe säden i landet, ända till bergens topp; dess frukt må susa likasom Libanons skog; och folk blomstre upp i städerna såsom örter på marken.
17: Hans namn förblive evinnerligen; så länge solen skiner, fortplante sig hans namn. Och i honom välsigne man sig; alla hedningar prise honom säll.
18: Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud, som allena gör under!
19: Och lovat vare hans härliga namn evinnerligen, och hela jorden vare full av hans ära! Amen, Amen.
20: Slut på Davids, Isais sons, böner.

 

KJV
1: ((A Psalm for Solomon.)) Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.

2: He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
3: The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
4: He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
5: They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
6: He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
7: In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
8: He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
9: They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
10: The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
11: Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
12: For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
13: He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
14: He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
15: And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
16: There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
17: His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
18: Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
19: And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
20: The prayers of David the son of Jesse are ended.

 

PR33.38
1: Salomon virsi. Jumala, anna kuninkaan tuomita, niinkuin sinä tuomitset, anna vanhurskautesi kuninkaan pojalle.

2: Tuomitkoon hän sinun kansaasi vanhurskaasti ja sinun kurjiasi oikeuden mukaan.
3: Vuoret kantakoot rauhaa kansalle, niin myös kukkulat, vanhurskauden voimasta.
4: Auttakoon hän kansan kurjat oikeuteen, pelastakoon köyhäin lapset ja musertakoon sortajan.
5: Niin he pelkäävät sinua, niin kauan kuin aurinko paistaa ja kuu kumottaa, polvesta polveen.
6: Hän olkoon niinkuin sade, joka nurmikolle vuotaa, niinkuin sadekuuro, joka kostuttaa maan.
7: Hänen päivinänsä vanhurskas kukoistaa, ja rauha on oleva runsas siihen saakka, kunnes kuuta ei enää ole.
8: Hallitkoon hän merestä mereen ja Eufrat-virrasta maan ääriin saakka.
9: Hänen edessänsä erämaan asujat polvistuvat, ja hänen vihollisensa nuolevat tomua.
10: Tarsiin ja saarten kuninkaat tuovat lahjoja, Saban ja Seban kuninkaat veroa maksavat.
11: Häntä kumartavat kaikki kuninkaat, kaikki kansakunnat palvelevat häntä.
12: Sillä hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa, kurjan ja sen, jolla ei auttajaa ole.
13: Hän armahtaa vaivaista ja köyhää ja pelastaa köyhäin sielun.
14: Hän lunastaa heidän sielunsa sorrosta ja väkivallasta, ja heidän verensä on hänen silmissään kallis.
15: Hän eläköön, ja hänelle tuotakoon Saban kultaa; hänen puolestansa rukoiltakoon alati, ja siunattakoon häntä lakkaamatta.
16: Maa kasvakoon runsaasti viljaa, vuorten huippuja myöten, sen hedelmä huojukoon niinkuin Libanon; ja kansaa nouskoon kaupungeista niinkuin kasveja maasta.
17: Pysyköön hänen nimensä iankaikkisesti, ja versokoon hänen nimensä, niin kauan kuin aurinko paistaa. Hänessä he itseänsä siunatkoot, ja kaikki kansakunnat ylistäkööt häntä onnelliseksi.
18: Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, ainoa, joka ihmeitä tekee.
19: Kiitetty olkoon hänen kunniansa nimi iankaikkisesti, ja kaikki maa olkoon täynnä hänen kunniaansa. Amen, amen.
20: Daavidin, Iisain pojan, rukoukset päättyvät.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg