Ps 59

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1917
1: För sångmästaren; "Fördärva icke"; en sång av David, när Saul sände och lät bevaka hans hus för att döda honom. (59:2) Rädda mig, min Gud, från mina fiender, beskydda mig för mina motståndare.

2: (59:3) Rädda mig från ogärningsmännen, och fräls mig från de blodgiriga.
3: (59:4) Ty se, de ligga i försåt för mig; grymma människor rota sig samman mot mig, utan någon min överträdelse eller synd, o HERRE.
4: (59:5) Utan någon min missgärning löpa de fram och göra sig redo; vakna upp, kom mig till mötes, och se härtill.
5: (59:6) Ja, du HERRE Gud Sebaot, Israels Gud, vakna och hemsök alla hedningar, hemsök utan nåd alla trolösa ogärningsmän. Sela.
6: (59:7) Var afton komma de tillbaka, de tjuta såsom hundar och stryka omkring i staden.
7: (59:8) Se, deras mun flödar över, svärd äro på deras läppar, ty "vem skulle höra det?"
8: (59:9) Men du, HERRE, ler åt dem; du bespottar alla hedningar.
9: (59:10) Mot deras makt vill jag hålla mig till dig, ty Gud är min borg.
10: (59:11) Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd, Gud låter mig se med lust på mina förföljare.
11: (59:12) Dräp dem icke, på det att mitt folk ej må förgäta det; låt dem genom din kraft driva ostadiga omkring, och slå dem ned, du vår sköld, o Herre.
12: (59:13) Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Må de fångas i sitt högmod, genom den förbannelse och lögn som de tala.
13: (59:14) Förgör dem i vrede, förgör dem, så att de ej mer äro till; och må de förnimma att det är Gud som råder i Jakob, allt intill jordens ändar. Sela.
14: (59:15) Ja, var afton komma de tillbaka, de tjuta såsom hundar och stryka omkring i staden.
15: (59:16) De driva omkring efter rov; om de icke bliva mätta, så stanna de kvar över natten.
16: (59:17) Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd.
17: (59:18) Min starkhet, dig vill jag lovsjunga, ty Gud är min borg, min nåderike Gud.

 

KJV
1: ((To the chief Musician, Altaschith, Michtam of David; when Saul sent, and they watched the house to kill him.)) Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.

2: Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
3: For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
4: They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
5: Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
6: They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
7: Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
8: But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
9: Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
10: The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
11: Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
12: For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
13: Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
14: And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
15: Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
16: But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
17: Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Älä turmele"; Daavidin laulu, kun Saul lähetti vartioimaan hänen taloansa, tappaakseen hänet.

2: Jumalani, pelasta minut vihollisistani, suojele minua niiltä, jotka nousevat minua vastaan.
3: Pelasta minut pahantekijöistä, vapahda minut murhamiehistä.
4: Sillä katso, he väijyvät minun henkeäni; julmurit kokoontuvat minua vastaan, vaikka en ole rikkonut enkä syntiä tehnyt, Herra.
5: Ilman minun syytäni he juoksevat ja hankkiutuvat; heräjä, käy minua kohtaamaan ja katso.
6: Ja sinä, Herra, Jumala Sebaot, Israelin Jumala, heräjä kostamaan kaikille pakanoille. Älä säästä ketään uskotonta väärintekijää. Sela.
7: He tulevat ehtoolla, ulvovat kuin koirat ja kiertävät kaupunkia.
8: Katso, he purkavat suustaan sisuansa, miekat ovat heidän huulillansa, sillä: "Kuka sen kuulee?"
9: Mutta sinä, Herra, naurat heille, sinä pidät kaikkia pakanoita pilkkanasi.
10: Sinä, minun väkevyyteni, sinusta minä otan vaarin, sillä Jumala on minun linnani.
11: Minun armollinen Jumalani käy minua kohden, Jumala antaa minun nähdä iloni vihollisistani.
12: Älä heitä tapa, ettei minun kansani sitä unhottaisi. Saata voimallasi heidät harhailemaan ja syökse heidät maahan, Herra, meidän kilpemme.
13: Minkä he huulillaan puhuvat, sen he suullaan syntiä tekevät. Joutukoot he ylpeydessään kiinni kirousten ja valheiden tähden, joita he puhuvat.
14: Hävitä heidät vihassasi, hävitä olemattomiin, ja tietäkööt he, että Jumala hallitsee Jaakobissa, maan ääriin saakka. Sela.
15: He tulevat ehtoolla, ulvovat kuin koirat ja kiertävät kaupunkia.
16: He harhailevat ruuan haussa; elleivät tule ravituiksi, he murisevat.
17: Mutta minä veisaan sinun väkevyydestäsi ja riemuitsen aamulla sinun armostasi, sillä sinä olet minun linnani ja pakopaikkani minun hätäni päivänä. [59:18] Sinä, minun väkevyyteni, sinulle minä veisaan kiitosta, sillä Jumala on minun linnani ja minun armollinen Jumalani.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg