Ps 61

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1917
1: För sångmästaren, till strängaspel; av David. (61:2) Hör, o Gud, mitt rop, akta på min bön.

2: (61:3) Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar; för mig upp på en klippa, som är mig alltför hög.
3: (61:4) Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.
4: (61:5) Låt mig bo i din hydda evinnerligen; under dina vingars beskärm tager jag min tillflykt. Sela.
5: (61:6) Ty du, o Gud, hör mina löften, åt dem som frukta ditt namn giver du en arvedel.
6: (61:7) Du förökar konungens dagar; hans år skola vara från släkte till släkte.
7: (61:8) Må han sitta på sin tron inför Gud evinnerligen; låt nåd och trofasthet bevara honom.
8: (61:9) Då skall jag lovsjunga ditt namn till evig tid, i det jag får infria mina löften dag efter dag.

 

KJV
1: ((To the chief Musician upon Neginah, A Psalm of David.)) Hear my cry, O God; attend unto my prayer.

2: From the end of the earth will I cry unto thee, when my heart is overwhelmed: lead me to the rock that is higher than I.
3: For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy.
4: I will abide in thy tabernacle for ever: I will trust in the covert of thy wings. Selah.
5: For thou, O God, hast heard my vows: thou hast given me the heritage of those that fear thy name.
6: Thou wilt prolong the king's life: and his years as many generations.
7: He shall abide before God for ever: O prepare mercy and truth, which may preserve him.
8: So will I sing praise unto thy name for ever, that I may daily perform my vows.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; Daavidin virsi.

2: Kuule, Jumala, minun huutoni, huomaa minun rukoukseni.
3: Maan ääristä minä sinua huudan, kun sydämeni nääntyy. Saata minut kalliolle, joka on minulle liian korkea.
4: Sillä sinä olet minun turvapaikkani, vahva torni vihollista vastaan.
5: Suo minun asua sinun majassasi iankaikkisesti, turvautua sinun siipiesi suojaan. Sela.
6: Sillä sinä, Jumala, kuulet minun lupaukseni, sinä annat perinnön niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät.
7: Sinä lisäät kuninkaalle päiviä päiviin; hänen vuotensa jatkukoot polvesta polveen.
8: Hallitkoon hän iankaikkisesti Jumalan kasvojen edessä; säädä armo ja totuus häntä varjelemaan. [61:9] Niin minä veisaan iankaikkisesti sinun nimesi kiitosta, täytän lupaukseni päivästä päivään.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg