Ps 149

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1917
1: Halleluja! Sjungen till HERRENS ära en ny sång, hans lov i de frommas församling.

2: Israel glädje sig över sin skapare, Sions barn fröjde sig över sin konung.
3: Må de lova hans namn under dans, till puka och harpa må de lovsjunga honom.
4: Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.
5: De fromma fröjde sig och give honom ära, de juble på sina läger.
6: Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand,
7: för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan,
8: för att binda deras konungar med kedjor och deras ädlingar med järnbojor,
9: för att utföra på dem den dom som är skriven. En härlighet bliver det för alla hans fromma. Halleluja!

 

KJV
1: Praise ye the LORD. Sing unto the LORD a new song, and his praise in the congregation of saints.

2: Let Israel rejoice in him that made him: let the children of Zion be joyful in their King.
3: Let them praise his name in the dance: let them sing praises unto him with the timbrel and harp.
4: For the LORD taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation.
5: Let the saints be joyful in glory: let them sing aloud upon their beds.
6: Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand;
7: To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people;
8: To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron;
9: To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. Praise ye the LORD.

 

PR33.38
1: Halleluja! Veisatkaa Herralle uusi virsi: ylistysvirsi hänelle hurskasten seurakunnassa.

2: Iloitkoon Israel tekijästänsä, Siionin lapset riemuitkoot kuninkaastaan.
3: Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla.
4: Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella.
5: Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa.
6: Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka,
7: että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia,
8: panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä
9: ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. Halleluja!
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg