Sveriges geografi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Karta över Sverige med topografi

Sverige ligger i norra Europa, på östra delen av den skandinaviska halvön. Landet gränsar till Norge i väster, Finland i nordost, samt Danmark i sydväst via Öresundsbron. Landet har också maritima gränser till Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland samt Ryssland (Kaliningrad). De omgivande vattnen är Bottenviken och Bottenhavet och Östersjön i öster och söder, samt i sydväst Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Sverige utgör en del av det geografiska området Norden.

Sverige är en del av den fennoskandiska urbergsskölden, vilket borgar för en stabil geologi, förskonad från jordbävningar och vulkaner. Terrängen är vanligen platt eller består av låga kullar, undantaget bergskedjan Skanderna längs gränsen mot Norge. Dock saknas större och utpräglade slättlandskap. Topografi och terräng har formats av flera återkommande nedisningar under istider samt av de mellanliggande värmeperioderna. Kraftig landhöjning har resulterat i lerrika låglandskap i Uppland liksom i branta kustklippor vid Höga kusten. Landskapet är ovanligt rikt på sjöar.

Sverige har ett oftast milt tempererat klimat, med kalla vintrar och svala somrar, trots sitt nordliga läge, vilket beror på värme från Golfströmmen. Landet täcks till största delen av skog, vilken utgör en utlöpare av tajgan, världens största skogsregion. Längst i söder är lövträd dominerande vilken snart övergår i blandskog. Landets mellersta och norra delar domineras av barrskogar och härdiga björkar. I Sveriges nordligaste del, som präglas av fjäll, har landet ett subarktiskt klimat. Norr om polcirkeln går solen inte ner under sommaren, och midvinternatten avbryts där endast av några timmars gryning och skymning.

Öster om Sverige ligger Östersjön och Bottniska viken, vilket ger landet en lång kustlinje, vilken i sig också påverkar klimatet. I väst ligger skandinaviska fjällkedjan (också kallad Skanderna, eller skämtsamt Kölen), som skiljer Sverige från Norge. Riksgränsen följer alltsedan 1700-talet ganska exakt själva vattendelaren. Älvarna i Sverige i norr flyter alltså som regel österut och hinner ofta bli ganska breda (de så kallade norrlandsälvarna).

Södra Sverige, framför allt den sydligaste med Skåne, är till stora delar jordbruksmark, medan skog täcker större och större delar av övriga landet. I centrala Götaland reser sig dock det Småländska höglandet. Befolkningstätheten är också större i de södra delarna, med centrum i Mälardalen och Öresundsregionen. I söder rinner många vattendrag upp i mitten av det så kallade sydsvenska höglandet och rinner både åt norr och söder, öster och väster. Älvarna i Sverige blir därför aldrig lika långa och stora i söder som i norr. På grund av att älvarna dock är mindre i södra Sverige förbättras jordbruksmarken till viss måtta.

Sveriges högsta berg är Kebnekaise, på 2 103 meter över havet. De två utmärkande största öarna är Gotland och Öland, och de två största sjöarna är Vänern och Vättern. Från Treriksröset till Smygehuk är Sverige 1 572 kilometer långt.[1]

Skog, vattenkraft och järnmalm är viktiga naturtillgångar.

Innehåll

Geografiska ytterpunkter

Fjällterräng i Rapadalen i Sareks nationalpark
Bokskog i Söderåsen i Skåne
Slättlandskap vid Mosseberg och Falköping i Västergötland.
Barrskog i Järvsö i Hälsingland.
Vinterlandskap i Branäs.
Huvudartikel: Sveriges ytterpunkter

Städer

Dessa är de femton största tätorterna i Sverige. Statistiska centralbyrån brukar räkna orter med över 10 000 invånare som städer. Någon annan officiell definition finns inte.

 1. Stockholm 1 252 020
 2. Göteborg 510 491
 3. Malmö 258 020
 4. Uppsala 128 409
 5. Västerås 107 005
 6. Örebro 98 237
 7. Linköping 97 428
 8. Helsingborg 91 457
 9. Jönköping 84 423
 10. Norrköping 83 561
 11. Lund 76 188
 12. Umeå 75 645
 13. Gävle 68 700
 14. Borås 63 441
 15. Södertälje 60 279

(Tätortsavgränsningen 2005 [2])

Se även lista över svenska orter.

Klimat

Huvudartikel: Sveriges klimat

Sverige har ett oftast milt tempererat klimat trots sitt nordliga läge, vilket beror på värme från Golfströmmen. I Sveriges nordligaste del, som präglas av fjäll, har landet ett subarktiskt klimat.

Sifferstatistik

Geografiska koordinater

 • 62°00' nord
 • 15°00' ost

Yta

 • totalt: 449 964 km²
 • land: 410 934 km²
 • vatten: 39 030 km² (cirka 10%)

Gränser

 • landgränser: Finland 586 km, Norge 1 619 km, totalt 2 205 km
 • kust: 3 218 km

Högsta och lägsta punkt

Naturresurser

Stenshuvud

Markanvändning

Markanvändning. Skog i grönt, jordbruk i gult och berg i lila.
 • Åker: 7%
 • Äng: 1%
 • Skog: 68%
 • Annat: 24%
 • Bevattnad areal: 1,150 km²

Siffror från 1993.

Miljö

Miljöproblem i Sverige inbegriper försurat regn som skadar sjö och mark, nedsmutsning och övergödning av Nordsjön och framför allt Östersjön.

I Belgradrapporten om Europas miljöproblem nämns fem stora problemområden för hela Europa, inklusive Sverige: Ökad konsumtion tär på naturresurser och ger en ökad avfallsmängd, luftföroreningarna ökar i Östeuropa, vilket påverkar även länder som Sverige som själva minskat sina utsläpp, den höga energiförbrukningen bidrar till klimatförändringar, den biologiska mångfalden minskar och havsresurserna är hårt ansträngda genom övergödning och utfiskning.

I Sverige beräknas 5 000 människor dö i förtid varje år till följd av luftföroreningar som kvävedioxid, småpartiklar och marknära ozon. Ökande vägtrafik är den viktigaste orsaken till dålig luftkvalitet. Lokalt ger också användningen av dubbdäck sämre luftkvalitet, ett problem som bara förekommer i ett fåtal länder.[3]

Situationen i Östersjön har varit kritisk i många år, med övergödning, bottendöd, upprepade oljeutsläpp och utfiskning.

Sverige har mycket god tillgång på färskvatten av god kvalitet i hela landet. I vissa mindre lokala områden kan dock utdikning leda till uttorkning av landskapet.[3]

Sverige är ett av de länder som satsar mest pengar och resurser på miljöåtgärder och miljöskydd. Mängderna av flera kända miljögifter som PCB, DDT och bly har minskat i Sverige de senaste decennierna. Stora insatser har gjorts för att skydda och stärka hotade djur- och växtarter. Flera däggdjurs- och fågelarter som tidigare varit utrotningshotade i Sverige, är idag ohotade eller på väg tillbaka. Bland dessa finns havsörn och gråsäl.

Listor

Njupeskär, det högsta vattenfallet i Sverige.

Referenser

Noter

 1. Lantmateriet: Visste du att... - Om längd och yta
 2. Statistiska Centralbyrån - Tätorter; arealer, befolkning
 3. 3,0 3,1 Belgradrapporten - Sverige i jämförelse, Naturvårdsverket m.fl. 2007

Se ävenPersonliga verktyg