Umeå

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Den här artikeln handlar om tätorten Umeå. Se också Umeå (olika betydelser)
Umeå
Siffrorna avser orten
Läge 63°49′32″N 20°15′49″O / 63.82556, 20.26361
Landskap Västerbotten
Län Västerbottens län
Kommun Umeå kommun
Folkmängd(2005) 75 645 invånare
Area(2005) 3 346 hektar
Befolknings- och arealfakta från SCB[1] (uppdaterad 30 maj 2008)
Den röda pricken markerar Umeå.

Umeå är en tätort (stad) i Västerbotten. Umeå är centralort i Umeå kommun och residensstad i Västerbottens län samt universitetsstad sedan 1965.

Umeå är Sveriges tolfte största tätort med drygt 75 000 invånare (2005). Umeå är därmed Norrlands största tätort (Umeå kommun har 112 700[2] invånare). Tätorten är avlång med ett avstånd på över 1 mil mellan de yttersta stadsdelarna Umedalen i nordväst och Tomtebo i sydost, men även de stora stadsdelarna Teg söder om älven och Ersboda i norr ingår i tätorten. Umeås centrum, som består av 48 kvarter, avgränsas av Ume älv, Västra Esplanaden (E4/E12), järnvägen och Östra Kyrkogatan. I takt med att folkmängden ökat har även delar av de angränsande stadsdelarna Haga, Väst på stan och Öst på stan fått en centrumkaraktär. Inne i själva staden finns ett helt skogsområde sparat, Stadsliden, som bland annat har elljusspår som nyttjats för att arrangera skid-SM. På sikt kommer även sjön Nydalasjön att omges av den växande staden eftersom stadsdelen Tomtebo vid sjöns södra ände planerats expandera öster om sjön (idag ett skogsområde).

Umeå, som ofta kallas Björkarnas stad, eller lill-stockholm, är belägen invid Umeälven, cirka 15 kilometer från Bottenhavets kust. Staden låg vid havet när den grundades i början av 1600-talet, men landhöjningen har medfört att detta inte är fallet längre. I stället har samhället Holmsund vuxit upp vid kusten, och där finns också Umeås uthamn. Några år i slutet av 1980-talet marknadsfördes Umeå som Norrlands huvudstad – en beteckning som Sundsvall i början av 2007 ansökt om att registrera som varumärke. Staden Umeå försöker nu alltmer profilera sig som kulturcentrum, med målet att utnämnas till Europeisk kulturhuvudstad 2014[3]. En utav Umeås största satsningar är den årligt återkommande Umeå Kulturnatta[4]som lockar ca en tredjedel av Umeås befolkning. Sedan universitetet etablerades i Umeå i mitten av 1960-talet har Umeå varit en av Sveriges snabbast växande städer, med en årlig tillväxttakt på cirka 1,5% eller 1 000 nya invånare. Befolkningstillväxten tycks ha avtagit i och med att universitetet nu inte längre växer så snabbt.

Det byggs omkring 800 nya bostadslägenheter årligen; efterfrågan på lägenheter är mycket stor, centrala stadsdelar förtätas och nya bostadsområden tillkommer i Umeås ytterområden. Sveriges nordligaste moské, Umeå moské, planeras att uppföras på Ålidhem.


Innehåll

Historia

1300-1500-talen

Umeå omkring år 1700. Ur Suecia antiqua et hodierna, och därmed troligen inte helt tillförlitlig.

Namnet "Umeå" är ursprungligen en böjningsform av älvnamnet "Uma", som troligen betyder "den dånande". Första gången Umeå omnämns i skrift är 1314 när Umeå kyrksocken nämns i en statlig skattelängd och därmed börjar betraktas som en del av Sverige. Vid den tiden fanns centrum ungefär vid nuvarande Backens kyrka där det fanns handelsplats, hamn och en träkyrka. Under 1400-talet flyttar allt fler svenskar till området och Umeå fungerar som nav för nybyggarna i övre Norrland. Under denna period styrs regionen av riddaren på Korsholms slott på den numera finska sidan av Kvarken.

Den kraftiga landhöjningen har inneburit att Umeå tätort numera ligger drygt en mil från havet. Umeå stad tvingades bygga en uthamn i Holmsund 1920.

Umeå fick sina första stadsprivilegier i december 1588 av Johan III. Syftet med att inrätta en stad vid Umeälven var att kontrollera och organisera handeln med lappmarken och övriga delar norr om Umeå. Kungen önskade att köpmännen i socknarna norr om Umeå skulle flytta till den nya staden för att bedriva handel. Stadens centrum låg där Uma kyrksockens centrum hade legat, men intresset för den nya staden var inte detsamma som kungen hade hoppats och staden dog ut när de sex friåren hade löpt ut.

1600-talet

1621 var det åter dags att försöka anlägga en stad vid Umeälven och denna gång var den Gustav II Adolf som skickade en delegation som skulle ålägga bönderna i Umeå socken att anlägga en stad fem kilometer nedströms den gamla stadens centrum, vid det nuvarande Umeås centrum. Entusiasmen bland socknens bönder var inte heller denna gång så stor, men 22 juni 1622 utfärdade riksrådet stadsprivilegierna för Umeå. Det svala intresset för att anlägga en stad gjorde att den nya stadens handelsområde begränsade sig till den egna socknen samt Bygdeå och Lövånger medan de angränsande socknarna Skellefteå och Burträsk tillföll Piteå som erhållit stadsprivilegier året innan. Nordmaling blev tillåtet handelsområde 1634, men det delade man med Härnösand. 1638 bildades Västerbottens län, som då bestod av nuvarande Västerbottens och Norrbottens län, och Umeå med sina 40 invånare blev residensstad i det nya länet.

1700-talet

Inledningen av 1700-talet var minst sagt eldfängd. Sverige låg i krig med Ryssland och ryska trupper brände ned staden 1714 för att sedan bränna ned den återuppbyggda staden 1720. När Umeå i princip var en kåkstad och befolkningen kämpade för att åter bygga upp staden passade ryssarna på att bränna ned de kojor som umeborna bodde i 1721. Staden repade sig åter och Carl von Linné beskrev staden 1734 med orden "Umeå, en liten stad som ännu eij wähl reparerat sig efter det skadestånd den led af fiendens eld, då den totaliter blef afbränd.". 1764 inrättades övre Norrlands första lasarett i Umeå, nuvarande Storgatan 28C.

1800-talet

1809 var det åter dags för ryssarna att inta staden. I mars 1809 intogs Umeå av ryska trupper under förhållandevis fredliga former, men de ryska trupperna tvingades lämna staden efter endast ett par dagars belägring på grund av en kommande fredsförhandling. I slutet av maj var det åter dags för ett ryskt anfall och den svenske generalen Georg Carl von Döbeln utrymde staden, som intogs av de ryska trupperna 1 juni. Ryssarna behöll staden ända fram till dess att den ryske generalen Nikolai Kamenskij tvangs till reträtt i Ratan den 20 augusti och lämnade Umeå mest beroende på brist på förnödenheter tre dagar senare.

1843, samma år som Svenska Förlagsföreningen bildades, fick Umeå länets första kommissionsbokhandel, och 1861 färdigställdes ett nytt länscellfängelse.

Stadsbranden

Vista-xmag.png Detta avsnitt är en sammanfattning av Stadsbranden i Umeå

Den 25 juni 1888, samma dag som Sundsvallsbranden, var det åter dags för staden att brinna ner till grunden. Allt började med en brand i bryggeriet, som låg väster om Renmarksbäcken ungefär vid Storgatan 38, och brinnande takspån från bryggeriets tak följde med de kraftiga vindarna österut över staden. Tidigare på morgonen hade en brand brutit ut vid ett sågverk i Holmsund varför stadens ångbrandspruta hade transporterats till Holmsund. Den kraftiga vinden och avsaknaden av brandsprutan gjorde att branden spred sig snabbt mellan husen i de trånga gatorna i staden. Först när branden nådde Östra Esplanaden hejdades den av de björkar som stod längs esplanaden och husen öster om esplanaden, däribland fängelset, skonades från branden. Totalt blev cirka 2 300 av stadens 3 000 invånare hemlösa i branden, men ingen omkom i branden.

Återuppbyggnad

När staden åter skulle byggas upp beslutades att gatorna inte fick vara för trånga och att björkar skulle planteras längs alla gator i staden och därmed var björkarnas stad född. Staden byggdes upp igen och fick 1892, som fjärde stad i Sverige, elektrisk gatubelysning. I mitten av 1890-talet var järnvägen på väg till Umeå samtidigt som staden byggdes upp. När rådhuset skulle byggas var det klart att järnvägsstationen skulle ligga norr om rådhuset och med älven och hamnen söder om rådhuset. Vid den tiden var hamnen infarten till staden och därför borde rådhusets entré vara mot älven, men eftersom kungen skulle komma till staden och inviga järnvägen kunde man inte ha rådhusets baksida mot järnvägen och lösningen på problemet blev att rådhuset fick två entréer, en mot järnvägen och en mot älven. Så när kung Oscar II anlände med tåg 1896 möttes han av rådhusets ena av två framsidor.

1899 ersattes stadens vedeldade ångkraftverk med ett vattenkraftverk i Klabböleforsen, det första i sitt slag i Umeälven. Kraftverket finns idag kvar som museum, kallat Umeå Energicentrum.

1900-talet

Backenkyrkan renoverades upp under 1950-talet (Allén från ingången).
Foto: Jonny Hansson

1901 blev Umeå regementsstad när Norrlands dragonregemente (K4) kom till Umeå och åtta år senare flyttades Västerbottens regemente (senare I20) till staden. 1902 nådde järnvägens stambana fram till Umeå.

Båda regementena är numera nedlagda och byggnaderna används nu som kontor, skollokaler och bostäder. Kvar av militär verksamhet finns Totalförsvarets skyddcentrum (SkyddC) som sedan 1992 utbildar personal för arbete med CBRN skydd (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära). Omkring 100 värnpliktiga utbildas varje år. SkyddsC samarbetar nära med FOI, Totalförsvarets Forskningsanstalt, vars avdelning för CBRN-skydd också ligger i Umeå.

I slutet av 1950-talet tilldelades Umeå Norrlands första universitet. Umeås befolkning ökade med 1 000 invånare per år med "svackor" under 1980-talet och slutet av 1990-talet. Under dessa år har även en mängd bostadsområden byggts, där Ålidhem, Mariehem, Ersboda, Umedalen och Tomtebo är de största.

Den 1 januari 1965 uppgick Umeå landskommun (Backen och Teg) i Umeå stad, som därmed hade 47 000 invånare. Även de tidigare landskommunerna Holmsund, Hörnefors,Sävar och Holmön blev 1974 en del av Umeå kommun.

Näringsliv

Offentlig sektor

Större offentliga
arbetsgivare i Umeå
(2007)[5]
Umeå kommun
10 900
Västerbottens läns landsting
6 200
Umeå universitet
4 000
Sverige Lantbruksuniversitet
450
Länsstyrelsen i Västerbottens län
300

Med kommunen, landstinget och universitetet som största arbetsgivare har Umeå, som också är residensstad och säte för bl.a. Hovrätten för Övre Norrland samt haft två regementen, länge setts som dominerat av den offentliga sektorn. Etableringen av Umeå universitet i mitten av 1960-talet och den snabba utbyggnaden under främst 1980- och 90-talen har dock haft en stimulerande inverkan även på många företagsetableringar.

Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå är det största sjukhuset i norr om Uppsala, med drygt 700 vårdplatser. Här behandlas patienter från hela norra Sverige som behöver högspecialiserad vård. Telemedicin i olika former är ett viktigt komplement i det stora upptagningsområdet. I anslutning till Norrlands Universitetssjukhus utbildas läkare, tandläkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Åven om många myndigheter finns representerade i Umeå har ortens starka tillväxt medfört att få myndigheters huvudkontor utlokaliserats hit. Ett undantag är Brottsoffermyndigheten som etablerades här 1994.

Privat sektor

Umeås starka tillväxt från 1990-talet och framåt har till största delen skett inom den privata sektorn, som numera rymmer en majoritet av de anställda. Enligt tidningen Affärsvärldens årliga ranking av kommunernas tillväxt – mätt som ökning av den samlade lönesumman – växte Umeå med ca 25 procent under åren 1995–2004 och hela 40 procent åren 1990–2005. Det är nio procentenheter högre än genomsnittet för riket och överträffas bara av Göteborg, Stockholm och Strömstad.

Näringslivet i Umeå är differentierat med högteknologiska IT-företag, forskningsbaserade bioteknikindustrier och moderna skogs- och verkstadsindustrier som exporterar till hela världen – sex av Umeås exportföretag omsätter vardera mer än en miljard kronor per år. Andra kännetecken är ett utvecklat nätverk av mindre företag. Välutbildad arbetskraft, högt nyföretagande och låg arbetslöshet.

Bredbandsutbyggnaden började tidigt och torde ha få motstycken i världen. Stadsnätet omfattar mer än 65 mil optofiberkabel och 3 600 mil annan fiber och ger i princip all tätortsbefolkning tillgång till bredband. [6] Internets utveckling i Sverige har påverkats av Företag och peronal med Umeåanknytning. BoNet, sedermera Bostream har statades och drevs ur ett teknikperspektiv från starten 1998 till Bredbandsbolagets köp 2004 av teknikpersonal från Umeå. Bredbandsbolagets har sedan 2000 haft betydande delar av sin personal för nätutveckling från IT-Center, och sedan 2004 även med rötter i Bostream. ISP'n RiksNet är även de i princip 100% härhörande från Umeå. Skycom, T3 har stark Umeåanknytning, men med historiska inslag från Obbola och Vindeln. Den Stockholmsbaserde operatören OwnIT är likaså sprunget ur Bostream, vilken gör att man kan hävda att Umeåanknytning finns även i detta fall.

Näringslivet har dragit stor nytta av den väl utvecklade digitala IT-infrastrukturen och det finns många både väletablerade och nya företag i och runt IT-branschen, som till exempel Cyberphoto, som växt från lokal fotobutik till att bli en av Skandinaviens största leverantörer av fotoutrustning med nästan 200 miljoner i årsomsättning[7][8].

Verkstadsindustri

Verkstadsföretagen i Umeåregionen har traditioner sedan mitten av 1900-talet och har utmärkt sig för stark produktutveckling. En avgörande faktor på senare år har varit tillgång till universitetsutbildad arbetskraft och kompetens.

Större företag i Umeå (2007)[5]
Företag Antal
anställda (cirka)
Volvo Lastvagnar AB
2 400
GE Healthcare
450
Norra Skogsägarna
400
Konsum Nord
400
SCA Packaging Obbola AB
370
Komatsu Forest AB
370
Ålö AB
330
Norrmejerier ek. Förening
290
ICA Sverige AB
220
Astra Zeneca
190
Västerbottens-Kuriren AB
180

En pionjär var Gösta Nyström, som 1929 startade ett möbelsnickeri på Böle i Umeå. Företaget började göra bilkarosser i trä, och kunde 1944 introducera den första självbärande karossen i världen. Ingen hade sett något liknande. Snart inleddes ett samarbete med Volvo, som 1964 köpte hela fabriken som kom att kallas Volvo Umeverken. Vidareutvecklingen av karosseriet har lett fram till Volvos lastbilshytter i FH-serien, som räknas till de främsta i världen.

Idag (2007) har Volvo Lastvagnar i Umeå ca 2 400 anställda och är Volvos enda hyttillverkare i Europa. Fabriken räknas som en av världens modernaste och har de senaste åren investerat ca 650 miljoner kr i måleriet, bland annat för att minska miljöbelastningen. I samma anda pågår projekt med Umeå universitet för att göra produktionen helt koldioxidfri och baserad på grön el.

Fler exempel på framgångsrik verkstadsindustri, som också är stora arbetsgivare:

 • 1947 konstruerade Karl-Ragnar Åström i Brännland för eget bruk den första svenska frontlastaren för jordbrukstraktorer och bildade några år senare företaget Ålö-maskiner, som under namnet Ålö AB vuxit till att bli världens största tillverkare inom segmentet, med cirka 20 procent av världsmarknaden.
 • 1961 grundades Umeå Mekaniska, pionjärer för tidiga skogsmaskiner, som utvecklats till världsledande tillverkare av högteknologiska skogsmaskiner under varumärket Valmet inom det sedan 2004 japanskägda företaget Komatsu Forest.

Till de stora företagen hör även GE Healthcare, som tillverkar laboratorieinstrument och AstraZenecas förpackningsanläggning. Här finns också SCA med Holmsunds sågverk, SCA Shipping och SCA Packaging i Obbola, som har världens största maskin för tillverkning av kraftliner, samt Norra Skogsägarna som producerar och exporterar trävaror till mer än 20 internationella marknader.

Besöksnäringen

En sektor som vuxit i takt med staden är besöksnäringen. År 2005 omsatte rese- och turistnäringen i Umeå ca 924 miljoner kronor, till stor del beroende på affärsresor, konferenser och stora Nolia-mässan – näst Stockholms Internationella Bilsalong den publikt mest besökta i landet[9] – som arrangeras i Umeå vartannat år, senast 2007, och i Piteå vartannat år. Några av de populäraste besöksmålen i Umeå är Västerbottens museum med Friluftsmuseet vid Gammlia, Umeå Energicentrum, Umedalen Skulptur, Stornorrfors kraftverk och Bildmuseet. Många turister besöker även öarna Holmön och Norrbyskär. I den större Umeåregionen, som förutom Umeå består av kommunerna Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Vännäs och Robertsfors, är viktiga besöksmål Olofsfors bruk, Älgens Hus, Vindelälvens forsar och Ostens lager (lagring av Västerbottensost).

Campingplats

Vid Nydalasjön ligger First Camp Umeå, tidigare Nydala Camping och Umeå Camping, är belägen i området. Hundratals campingplatser och knappt 100 stugor finns här äventyrsgolf, restaurang och andra attraktioner.

Nischade spjutspetsföretag

Ett typiskt drag för Umeås små och medelstora företag är att de är "nischade" med inriktning på högsta kvalitet istället för kvantitet. Den största anledningen till det är universitetet, som fått Umeås näringsliv att ta nya vägar. Från 1965 – då Umeå universitet invigdes – och fram till idag har antalet företag i Umeå mer än sexdubblats.

Av de drygt 10 000 företagen finns många småföretag som drivs av eller i samarbete med forskare från universitetet eller Sveriges lantbruksuniversitet, inte sällan inom områdena bioteknik, genteknik, kemometri, medicinsk teknik, miljö, energi och informationsteknik.

Förutom ovan nämnda produkter finns avancerade konferenstelefoner, diagnostikhjälpmedel, interferon, prisbelönta datorspel samt hälsofil och hälsoyoghurt bland de framgångsrika produkter som tillverkas i Umeå.

Typiskt för Umeås näringsliv är att många av de mest framgångsrika företagen är växande men fortfarande små eller medelstora. Dessa expanderande företag har förstått att satsa på det unika, det bästa eller det mest exklusiva.

Ett annat exempel på nyetableringar med koppling till universitet är Siemens Financial Services, som sedan 2003 har sitt huvudkontor för Norden i Umeå. Som skäl för etableringen har företagsledningen angett lägre lokalhyror än i storstadsregionerna, låg personalomsättning samt god tillgång på välutbildad arbetskraft – i det här fallet främst civilekonomer från Handelshögskolan.

Utbildning

Universitet

Högskolor

Folkhögskolor

Strömbäcks folkhögskola strax söder om Umeå har utbildningar i bland annat journalistik, teckenspråk, och en 2-årig Musikalakademi.

Gymnasieskolor

Umeå har nio stycken gymnasieskolor varav fyra kommunala: Dragonskolan, Östra Gymnasieskolan, Forslundagymnasiet och Midgårdsskolan. Dessutom finns RH-gymnasiet, ett riksgymnasium för elever med svåra rörelsehinder, Innebandygymnasiet samt Riksfriidrottsgymnasiet.

Det finns även sju stycken fristående gymnasieskolor: Minervaskolan, John Bauergymnasiet, Thoren Business School, NTI-gymnasiet,Umeå Internationella Gymnasium och Waldorfskolan.

De största skolorna är Dragonskolan, med över 2 000 elever, och Östra Gymnasieskolan med drygt 1 000 elever[10].

Kommunikation

Vägar

Det går två Europavägar genom Umeå; E4 och E12. E4 går genom stadens bebyggelse mycket nära själva stadskärnan. En ringled har byggts till hälften; den resterande halvan fick inte byggas då regeringen av miljöskäl satte stopp eftersom ringleden skulle dras över Röbäcksslätten. Detta efter att Röbäcksbönder klagat och inte velat ha motorvägen så nära där de bor. Bönderna kom dock med ett förslag redan 1997 om att flytta vägen cirka 100 meter, men den här gången sa kommunpolitikerna nej. E12 väster om Umeå i riktning mot Vännäs har byggts om till motortrafikled, men har blivit en riktig problemväg med gropar i asfalten redan när den invigdes. Dessutom trängde olja fram ur asfalten vilket ledde till att vägverket var tvungna att sanda vägen mitt i sommaren pga halka. Vägverket har nu beslutat att renovera vägen rejält.

Lokaltrafik

ULTRA, eller Umeå Lokaltrafik, sköter Umeås lokaltrafik som består av 18 busslinjer i Umeå. Den 12 juni 2006 tog Veolia Transport över Umeås lokaltrafik.

Järnvägar

Det går dagligen tåg till Umeå. Mellan Umeå och Vännäs finns en bana som binder ihop Umeå med Stambanan genom övre Norrland. Det går därför dagligen tåg mot både Kiruna och Stockholm.

Ett stort projekt som pågår just nu är Botniabanan, en snabbtågsförbindelse med södra Sverige. Banan ska vara klar att tas i drift hösten 2010. Botniabanan är det största svenska järnvägsprojektet i modern tid. Kostnaden för projektet är beräknat till 13,2 miljarder kronor (2003 års kostnadsläge).[11]

Flygplats

Umeå City Airport bygges redan 1961 och ligger endast fyra kilometer från Umeå centrum. Flygplatsen är den sjätte största i Sverige med 823 159 passagerare (2008). Merparten av trafiken har Arlanda eller Bromma som destination, ca 5 procent av trafiken är utrikestrafik.[12]

Båtförbindelse

RG Line trafikerar Umeå hamn i Holmsund - Vasa i Finland med fartyget RG I.

Stadsdelar

Centrala Umeå sett från Hamrinsberget

Centrala Umeå

Södra Umeå

Västra Umeå

Sydöstra Umeå

Norra/nordöstra Umeå

Sport

Kultur

Festivaler

Opera & teater

Museer & konsthallar

Övrigt

Musik

Personer med anknytning till Umeå

Kultur & media

Sport

Politik & samhälle

Övriga

Demografi

I slutet av år 2007 hade 11632 personer i Umeå utländsk bakgrund, de var själva födda utomlands eller hade två föräldrar födda utomlands.[13]

Umeås sverigefinnar

I Umeå bor det många sverigefinnar. Enligt SFRF (Sverigefinska Riksförbundet) är det över 6% av umeåborna som är sverigefinnar. De flesta är invandrade från Finland under 60- och 70-talet. Men många är också nerflyttade sverigefinnar och tornedalingar från Tornedalen. Många är aktiva i det sverigefinska föreningslivet och i Umeå finns en av Sveriges äldsta sverigefinska föreningar, Uumajan Suomalainen Kerho. På finska heter Umeå Uumaja.

Grönområden

Vänorter

Samarbetsorter

I Vänortsparken finns ett konstverk Tellus - en jordglob, som visar de olika vänorternas geografiska läge. Varje vänort har dessutom en egen yta i parken med något typiskt för orten.

Referenser

 1. Statistik från SCB: Tätorter; arealer, befolkning 2005
 2. Umeå kommun Snabbfakta. Läst 28 januari 2009
 3. ”2014 Umeå Capital of culture: Umeå kommuns satsning på att bli Europas kulturhuvudstad 2014”. http://www.umea2014.se. Läst 6 maj 2008. 
 4. ”Umeå Kulturnatta”. http://www.kulturnatta.com. 
 5. 5,0 5,1 ”Korta fakta om Umeå 2007” (PDF). http://www.umea.se/download/18.4410ccd11120b16057b80009902/Korta+fakta_2007.pdf. Läst 6 maj 2008. 
 6. Umeå Energis webbplats, om det öppna stadsnätet
 7. Cyberphotos webbplats
 8. Om Cyberphoto hos allabolag.se
 9. Fairlink Mässguide
 10. Umeå kommun, Barn & Utbildning kollad 2007-11-07
 11. Botniabanas webbplats
 12. Luftfartsverkets webbplats om Umeå City Airport
 13. ssd.scb.se/ Umeå,2007 alla bakgrunder åldrar civilstånd
 14. ”Umeå kommun (Urban Centre/Locality)”. Vänorter. Umeå kommun. http://www.umea.se/ungstudent/internationelltutbyte/vanorter.4.bbd1b101a585d7048000179370.html. Läst 2007-06-28. 

Externa länkar

Se även


Umeå kommun i Västerbottens län i Sverige
Tätorter: Botsmark | Bullmark | Brännland | Ersmark | Flurkmark | Hissjö | Holmsund | Innertavle | Västibyn | Obbola | Stöcke | Stöcksjö | Sävar | Sörfors | Sörmjöle | Tavelsjö | Täfteå | Umeå
Församlingar: Holmsund | Hörnefors | Sävar-Holmön | Tavelsjö | Teg | Umeå landsf. | Umeå Maria | Umeå stadsf. | Ålidhem

Personliga verktyg