Norrland

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
En artikel om byn med namnet Norrland återfinns på Norrland (by).
Norrlands placering i Sverige
Norrland enligt gammal indelning, omfattande delar av nuvarande Finland, före 1809 en del av Sverige.

Norrland är den nordligaste och största av Sveriges tre landsdelar och består av landskapen Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland.

Norrland har en area på 261 292 km² och utgör cirka 59 % av Sveriges yta. Omkring 12 % av landets befolkning (omkring 1 156 000 invånare) bor i landsdelen. Liksom de andra landsdelarna (Svealand och Götaland) saknar Norrland egen administrativ betydelse, men begreppet används dagligen, till exempel i väderrapporterna. Nästan alla postnummer som börjar på 8 eller 9 ligger i Norrland.

Norra Sverige som statistiskt riksområde åsyftar Norrland samt Värmlands län och Dalarnas län. I andra sammanhang kan Norra Sverige åsyfta samma område som Norrland, eller allt som inte ingår i Mellansverige och Södra Sverige, det vill säga Norrland utom Gävleborgs län.

Riksområdet Norra Sverige är uppdelat i följande statistiska riksområden:

Med Nedre Norrland avses vanligen Västernorrlands län, Jämtlands län och Gävleborgs län. Se t.ex. Hovrätten för Nedre Norrland, Nedre Norrlands Producentförening och Nedre Norrlands militärområde.

I SMHI:s distriktsindelning av väderkartor avser Norra Norrland samma område som Övre Norrland, och Södra Norrland samma område som Nedre Norrland.

Begreppen Mellersta Norrland, Mellannorrland, mittsverigeregionen och Region Mitt har olika definition i olika sammanhang, men samtliga innefattar Sveriges geografiska mittpunkt.

Innehåll

Norrland i etymologiskt hänseende

Norrland som begrepp myntades 1435 i Karlskrönikan, då som norland för området norr om skogen Ödmården på bägge sidor om Bottenviken, det vill säga Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten (som då sträckte sig långt in i det historiska Österbotten). Norrland är således en kollektiv benämning för "landet i norr" och har därför haft kraftiga gränsskiftningar genom historien. Historiskt sett har begreppet Norrland använts om de nordliga delarna av riket som då även innefattande Finland. Norrland hade då två sydliga gränser, varav den östra gick vid Ule älv som mynnar ut vid Uleåborg.

Norrland är den enda landsdelen som inte grundar sig på någon folkgrupps utbredning, i motsats till Götaland (götar) och Svealand (svear). Detta gör att "norrlänning" som begrepp i dagligt tal kan uppfattas som generaliserande[1] och till och med pejorativ[2]. I och med att begreppet främst används av personer från Svealand och Götaland har mottermen "sörlänningar" uppstått.

Norrlands historia

Ursprungligen gick det historiska Norrland under namnet Hälsingland och hade en gemensam lag — Hälsingelagen. Namnet Norrland beläggs som redan nämnt först 1435. Under 1600-talet lydde "Wester Norlanden" och "Öster Norlanden", som de kallades, tidvis under samma ståthållare eller landshövding[3]. När Sverige delades in i län, statliga förvaltningsområden, år 1634 klövs det gamla Norrland i två delar. Det ena länet, Norrlands län kom att omfatta landskapen Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten (med Norrbotten och Lappland som inte koloniserades färdigt förrän en bra bit in på 1800-talet). Det andra länet, Österbottens län kom att omfatta Österbotten. År 1638 bröts Västerbottens län ut ur Norrlands län och 1640 överfördes Gästrikland, som ditintills hört till Svealand, från Upplands län. Västernorrlands län myntades senare i kontrast till Österbottens län (framför allt de södra delarna), som utgjorde "Östernorrland". Österbottens län delades i två delar 1642.

I samband med att Jämtland och Härjedalen erövrades från Norge år 1645 upphörde Norrland att existera som administrativ enhet då de resterande delarna av Norrlands län delades upp i Hudiksvalls och Härnösands län. Västernorrlands län bildades emellertid ånyo 1654 och finns fortfarande kvar, om än avsevärt mindre numera. "Norrland" levde dock vidare med den generaliserade benämningen på allt land i norr. En schablonbild som inte alltid uppskattats i Härjedalen, Jämtland, Hälsingland och Gästrikland då det förr hette "Jämtland och Norrland" därav det faktum att Jämtlands län ligger väster om Västernorrlands och Nordisk Familjeboks uggleupplaga noterar år 1912 att "norrlänningarna själfva räkna likväl hvarken Gästrikland och Hälsingland eller Lappland till det egentliga N."[4]. Österbotten avskildes från det övriga området 1809 då Finland erövrades av Ryssland.

Referenser

Noter

  1. Öhman, Anders i Ordets Makt (NSD) "Det är hemskt vanligt att klumpa ihop norrlänningar och regionen Norrland till något enhetligt. Det skulle man aldrig göra med svear eller götar och därmed kommer vi aldrig få se en rubrik som lyder "Tysk turist försvunnen i Svealand"."
  2. Leijnegard, Michael (2004). "Det finns inga norrlänningar! i Jonas Ericson: Aktum Extra. Umeå: Umeå universitet, sid. 32. "Orsaken till att jag vägrar vara norrlänning är att jag är västerbottning och vet hur stora skillnader det finns bara inom den gränsen."
  3. Villstrand, Nils Erik (1999). Tuhat vuotta Pohjanmaalla - Tusen år i Österbotten. Österbottens museum, sid. 15.
  4. ”Nordisk familjebok / Uggleupplagan. Nittonde bandet, Norrland. Sidan 1489”. http://runeberg.org/nfbs/0813.html. 

Se även

Personliga verktyg