1809

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
1809 - MDCCCIX
214 år sedan
År
1806 | 1807 | 1808
1809
1810 | 1811 | 1812
Årtionde
1780-talet | 1790-talet
1800-talet
1810-talet | 1820-talet
Århundrade
1700-talet
1800-talet
1900-talet
Årtusende
1000-talet
Året
Födda | Avlidna
Bildanden | Upplösningar
Humaniora och kultur
Konst, litteratur, musik och teater
Samhällsvetenskap
och samhälle

Krig
Teknik och vetenskap
Vetenskap


Svenskspråkiga länder


Sverige 1809

Epok:


Gustavianska tiden


1772-1809


Äldre 1800-tal


1809-1866

Regent:


Gustav IV Adolf


kung


1792-1809


Hertig Karl


riksföreståndare


1809


Karl XIII


kung


1809-1818

Ärkebiskop:


J. A:son Lindblom


1805-1819


Kanslipresident:


F. von Ehrenheim


1801-1809


L. von Engeström


1809

Finland 1809

Epok:


Nya tiden


1523-1809


Storfurstendömet


1809-1917

Regent:


Alexander I


Innehåll

Västra Götalands Befrielsefront

  • Anmälare: Andreas Rejbrand 9 maj 2006 kl.20.45 (CEST)
  • Motivering: Ej relevant i encyklopedi/Reklam/Propaganda

Radera

 1. StoffeCrystal Clear app tux.png 9 maj 2006 kl.20.48 (CEST) troligare trams än propaganda
 2. RomanNose 9 maj 2006 kl.21.01 (CEST)
 3. Oden 10 maj 2006 kl.06.57 (CEST)
 4. StefanB 10 maj 2006 kl.08.32 (CEST)
 5. Redux 10 maj 2006 kl.10.26 (CEST)
 6. Bomkia 15 maj 2006 kl.14.40 (CEST) (trams)
 7. FredrikT 24 maj 2006 kl.08.40 (CEST) (solklar radering)

Blankröst

Emot

Infoga

Diskussion
Jag har just tittat lite på "partiets" webbplats [1], och börjar börjar misstänka att detta är rent tramsklotter. --Andreas Rejbrand 9 maj 2006 kl.20.51 (CEST)

Jag har ändrat mallen på artikeln i fråga till {{radera}}. Detta är rent tramsklotter, utan tvekan.
Partiet är registrerat hos valmyndigheten men det är inget tillräckligt villkor för en artikel här --RomanNose 9 maj 2006 kl.21.01 (CEST)
Gränsen ligger vid att ha registrerat partibeteckning, men oseriösa partier (klotter/vandalism) hör aldrig hemma här och undantaget bekräftar nog regeln. --Oden 10 maj 2006 kl.07.03 (CEST)


Diskussion flyttad från Användardiskussion:RomanNose

Den artikel om Västra Götalands befrielsefront som vi nu lagt upp ett antal gånger blir ständigt borttagen. Har pratat med Andreas Rejbrand och han anser att det hela verkar skämtartat. Jag skulle dock vilja påpeka att artikelns innehåll varken är propaganda eller trams (jag såg kommentarerna som fällts i samband med röstningen)utan helt ärligt och allvarligt menad. Västra Götalands befrielsefront vill se på politiken med humor och ironi men är trots det ett seriöst parti, registrerat för val till landstingsfullmäktige. Vi anser att det ytterst diskriminerande att information om just vårt parti skall hållas utanför Wikipedia och ber er att överväga att återinföra artikeln eller låta oss lägga upp en ny.--LevandeGet 20 maj 2006 kl.15.22 (CEST)

Se Rilpedia:Skriv inte om dig själv eller dina vänner. /Grillo 20 maj 2006 kl.15.25 (CEST)
För att sammanfatta mina erfarenheter av det aktuella fallet för användare som stått utanför: På "partiets" webbplats [2] kan man se bilder på ungdomar som gör ansiktsuttryck samt läsa om "partiets" "blatteansvarig", "ölansvarig", idé om "lebensraum" samt att partiet nu har "över två medlemmar världen över". I mina ögon förefaller "partiet" endast vara ett spex anordnat av en grupp ungdomar. Dessutom har Användare:LevandeGet skickat ett e-postbrev till mig där h?n kallat mig "förbannade sveajävel" och avslutat sitt brev med "Lär dig dricka öl och håll käften när du inte har något att säga, d.v.s: förmodligen alltid. Puss!". Vidare har andra "medlemmar" i partiet klottrat i min gästbok på min personliga webbplats. Jag tror alltså att jag har haft stöd från Wikipediagemenskapen när jag raderat artikeln; om någon annan än LevandeGet dock har en annan uppfattning, så kan jag - liksom alla andra administratörer - enkelt återställa artikeln. Jag vill inte bråka med LevandeGet, men i mina ögon bråkar vederbörande med Wikipedia.--Andreas Rejbrand 20 maj 2006 kl.16.35 (CEST)
Jag menar inte att bråka med Wikipedia, utan anser endast att Västra Götalands befrielsefront blivit orättvist behandlat. Partiprogram kommer inom kort att läggas upp på hemsidan och ni bör kanske åtminstone vänta med att radera artikeln tills ni har läst detta. Enligt mig har Andreas Rejbrand alltsedan denna diskussion inleddes betett sig ytterst barnsligt. Var vänliga och återinför artikeln.--LevandeGet 22 maj 2006 kl.14.09 (CEST)
Om hela den här grejen hade varit gjord av ett par 14 åringar kunde det varit kul på det sättet att de lärt sig lite webbdesign och byråkratiskt språkbruk. Men nu är personerna över 18 år, och det är mest tragiskt att se. Jag vet inte ens vad jag ska säga. » ågязи(disk.|bidr.) den 26 maj 2006 kl.16.54 (CEST)
1809-1825

Ärkebiskop:


Vakant


1809-1811


Generalguvernör:


G.M. S-porten


1808-1809


M.B. de Tolly


1809-1810


Andra tideräkningar
Bahá'í-
kalendern
-35 – -34
Buddhistisk
kalender
2353
Nengō
(Japan)
Bunka 6
Judisk
kalender
5569 – 5570
Muslimsk
kalender
Persisk kalender
(Iran och
Afganistan)
1187 – 1188
Sakakalendern
(Indien)
1731 – 1732
Thailändsk
solkalender
2352

1809 domineras händelserna i av Napoleonkrigen, Finska kriget och Dansk-svenska kriget. I Sverige stiftas nya grundlagar och ett viktigt bidrag till utvecklingen av glödlampan lämnas.

Händelser

Europa

Napoleonkrigen

Slaget vid Austerlitz

Den 6 juli besegrar Napoleon österrikarna i slaget vid Wagram och Österrike tvingas till ett förnedrande fredsfördrag. Under slaget stupar omkring 32 000 franska och 35 000 österrikiska soldater, och det är i antalet döda soldater det dittills största under Napoleonkrigen.

I mars invaderas Portugal av franska trupper. Fransmännen intar Chaves och går vidare mot Porto. En kombinerad portugisisk-brittisk armé, under ledning av sir Arthur Wellesley, kan dock trycka tillbaka de franska trupperna till Galicien och besegra en annan fransk armé i Tavera i Spanien[1].

Rom förklaras för omedelbar kejserlig stad och den västra delen av Kyrkostaten införlivas 17 maj i franska kejsarriket.

Józef Antoni Poniatowski, den siste polske kungens nevö, ansluter sig till Napoleons kamp mot Österrike[2].

Finska kriget

Den 17 mars drar sig Sverige tillbaka från Åland och Umeå överlämnas till ryssarna 22 mars. Den 19 augusti besegrar ryssarna den sista större svenska styrkan i slaget vid Sävar, men dagen därpå besegrar svenskarna ryssarna i träffningen vid Ratan. Under de båda slagen stupar omkring 2 000 ryska och 1 200 svenska soldater. Ryssarna tvingas samtidigt lämna Umeå.

I Fredrikshamn sluts 17 september ett fredsavtal mellan Sverige och Ryssland, som avslutar det finska kriget 1808–1809. Avtalet innebär att Sverige får avträda hela Finland, Åland samt de delar av dåvarande Västerbotten och Lappland som fanns öster om Torne-Muonio-Könkämä älv till Ryssland.

Dansk-svenska kriget

Georg Carl von Döbeln

Under det dansk-svenska kriget, som pågått sedan början av 1808, råder det i början av året brist på förnödenheter i det dansk-norska lägret då ytterst lite livsmedel kommer fram när Storbritannien blockerar danska hamnar. Karl August kunde inte inleda sina planerade offensiva operationer och Sverige koncentrerade sig på finska kriget.

Under sommaren ger Frederik VI order om att inta det territorium som tillföll Sverige vid freden i Brömsebro 1645, främst Jämtland och Härjedalen. Frederik VI trodde att han kunde få till en allians med Ryssland för att lättare få Sverige på knä.

Den 2 juli ger Karl August order om ett anfall från Trondheimstrakten mot Jämtland och 10 juli anfaller 1 800 man under ledning av generalmajor von Krogh Jämtland. Sverige svarar med bataljoner från Hälsinge regemente, Gävle, Livgrenadjärregementet samt två bataljoner från Kalmar regemente.

Den 16 juli återerövrar den dansk-norska styrkan Hjärpe skans och senare Mörsil och Mattmar i Jämtland. 24 juli beslutar Georg Carl von Döbeln att anfalla den dansk-norska styrkan och lyckas få den att dra sig tillbaka. Ett stillestånd skrivs dagen efter i Bleckåsen där ett av villkoren var att samtliga norska trupper skulle lämna Sverige senast den 3 augusti, vilket även skedde. Storbritannien utökar sin handelsblockad mot Danmark-Norge. Under juli stängs handelsvägarna till Ryssland och i den norska armén rådde det stor brist på livsmedel.

Då Fredrik VI inser att kriget inte kan vinnas söker han fred med svenskarna och 10 december sluts ett avtal vid freden i Jönköping som avslutar det dansk-svenska kriget. Avtalet innebär att inget land avträder något territorium, Sverige försöker hålla brittiska krigsskepp på avstånd från svenska kuster, samt att överlöpare och brottslingar skall utlämnas.

Sverige

Hans Järta

Sverige får en ny författning, som föreskriver en delning av makten mellan kungen och riksdagen. Domstolar och myndigheter får en självständig ställning och JO-ämbetet inrättades. Justitiestatsminister och utrikesstatsminister blir de statsrådsledamöter som får högst status. Maktdelningsprincipen utövar stort inflytande på 1809 års regeringsform, som kommer att gälla till och med 1974. Hans Järta är som sekreterare i konstitutionsutskottet mycket aktiv i utformandet av den nya regeringsformen, och han författar den promemoria där utskottet motiverar sitt resultat.

Kavalleriförbandet Adelsfanan avvecklas och är troligen det kavalleriförband som kontinuerligt varit i tjänst under längst tid i världen, mer än 500 år.

Efter att Finland förlorats och Pommern tidvis ockuperats avsätts och landsförvisas Gustav IV Adolf. Han ersätts av hertig Karl som är riksföreståndare från 29 mars och utropas till kung med namnet Karl XIII 6 juni.

Båglampan

Ljusbåge mellan två kolelektroder

Sir Humphry Davy skapar den första båglampan genom att skapa en ljusbåge mellan två koltrådar kopplade till ett batteri. Uppfinningen blir ett viktigt bidrag till att göra glödlampan möjlig. Båglampan ger ett mycket starkt ljus, och användes länge i bland annat filmprojektorer, men numera är den ovanlig som ljuskälla.

Sydamerika

Bolivia

Övre Peru omfattar den rödtonade delen av kartan

När det spanska kungahusets bestämmande försvagas under Napoleonkrigen minskar förtroendet för det koloniala styret i Sydamerika. 16 juli gör kreoler och mestiser i La Paz upporor och proklamerar i Ferdinand VII:s namn en oberoende stat i Övre Peru. I november ansluter sig Cochabamba, Oruro och Potosí. 16 år av stridigheter följer innan republiken grundas 1825[3].

Asien

Arabiska halvön

Storbritannien uppmanar sultanen av Oman att upphöra med piratverksamheten i Persiska viken. Då sultanen inte lyckas med detta inleder britterna flera anfall mot fästningar i det som idag är Förenade arabemiraten. Anfallen fortsätter till 1819 innan britterna får situationen under kontroll[4].

Kronologi

Födda

Avlidna

Referenser

 1. Federal Research Division Library of Congress - A Country Study: Portugal, Peninsular Wars
 2. Federal Research Division Library of Congress - A Country Study: Poland, From Medieval Times to World War I
 3. Federal Research Division Library of Congress - A Country Study: Bolivia, Struggle for Independence
 4. Federal Research Division Library of Congress - A Country Study: Qatar, Treaties with the British

Litteratur

Höjer, Henrik, 1809 : året då Sverige kunde ha försvunnit (2009) Forskning & Framsteg. (nr. 5).sid. 30-38.

Personliga verktyg