Pommern

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser, se Pommern (olika betydelser).
Pommerns traditionella vapensköld.

Pommern (tyska), på polska: Pomorze (ursprungligen "Po more" : "vid havet"), är ett område vid Östersjöns kust, till övervägande delen i nuvarande Polen, samt en mindre del i östra Tyskland. I gängse svensk litteratur avses med Pommern huvudsakligen Vorpommern (väster om floden Oder) och Hinterpommern (öster om floden Oder). Stundom räknas även Pommerellen till Pommern, men detta är ovanligt i svensk och tysk litteratur.[1] Inom polsk litteratur kallas emellertid Mecklenburg med Vorpommern och Hinterpommern för Västpommern under det att Pommerellen, inklusive kasjubernas område kallas för Östpommern. Det polska begreppet Pommern motsvarar de slaviska stammarnas utbredning vid Östersjökusten från innan den tyska östexpansionen på 1100-talet.

Innehåll

Historia

Under förhistorisk tid hade landet troligvis keltisk befolkning, vilken efterträddes av germanska stammar under deras vandring västerut och, under 500-talet en slavisk befolkning. För tusen år sedan kristnades landet av polacker, tyskar och danskar. Landet i sin helhet eller delar tillhörde omväxlande det kasjubska furstendömet Pommern (700 - 1100-talet), Polen, Danmark (ön Rügen och Vorpommern inlemmades under en period i det danska väldet), Tyska Orden, Tysk-romerska riket, Sverige (se Svenska Pommern) och Preussen.

Från den tyska kolonisationen till första världskriget

Pommern på 1600-talet

Den tyska östkolonisationen under 1100-talet fick till följd att landet kom att ingå i Tyska riket som brandenburgskt län medan Pomerellen knöts till Polen 1466. År 1529 upphörde anknytningen till Brandenburg. Det pommerska furstehuset Gryf (Grip), till vilket Erik av Pommern hörde, utslocknade 1637, varpå landet delades i samband med Westfaliska freden 1648 mellan Sverige (som erhöll huvudsakligen Vorpommern, se vidare Svenska Pommern) och Brandenburg som erhöll Hinterpommern. Sverige avträdde delar av sin besittning till Brandenburg/Preussen 1679 och 1721 (ett svensk företag att med militära medel återta de avträdda delarana 1757-62 misslyckades). Den kvarvarande svenska besittningen avträddes 1814 till Danmark efter freden i Kiel; danskarna tvingades erhålla området i utbyte mot Norge. Danskarna å sin sida bytte snart området mot mindre området i Schleswig varpå hela Pommern kom under preussisk krona 1815 och skulle förbli officiellt tyskt fram till 1947.

Efter första världskriget

Efter första världskriget 1920 när Polen restaurerades efter tidigare delningar, tillföll Pomerellen Polen. Staden Gdansk/Danzig blev en fristad; utanför såväl Tyskland som Polen således. Av det egentliga Pommern tillföll en ytterst ringa del Polen emedan huvuddelen kvarstod som preussiska provinsen Pommern inom Tyska riket. Demografiskt var Pommern befolkad av tyskar, emedan det i de östra delarna, Pomerellen, var en blandning av polacker, tyskar och kasjuber. År 1939 hade provinsen en areal av 38.401 kvadratkilometer (minskat genom första världskriget) och hade en folkmängd om 2.405.021 invånare. Huvudstad var Stettin - idag det polska Szczecin.

Under andra världskriget blev en del av den polska befolkningen naturaliserade tyskar, en del av den polska intelligentian blev internerad (bland annat i koncentrationslägret Stutthof) och/eller dödad, eller förflyttade från området. Efter kriget, år 1945 tvångsförflyttades den tyska befolkningen av Röda Armén från Pommern mellan floden Oder och Ostpreussen till Tyskland, under brutala former, bland annat otaliga våldtäkter och mord. Samma öde, om än i mindre skala, drabbade den polska befolkningen i Litauen, Vitryssland och Ukraina, vilken tvångsförflyttades till Pommern öster om Oder. Pommern kom på detta vis att bli en del av den sovjetiska expansionspolitiken: Polens gränser försköts västerut (på bekostnad av Tyskland och till fördel för Sovjetunionen), tyskar tvingades lämna sina hem och flytta västerut inom Tyskland, polacker tvingades lämna sina hem och flytta västerut inom Polen, medan sovjetisk (rysk, ukrainska och vitrysk) befolkning slog sig ned i gamla polska områden.

De polsk-tyska gränserna godkändes av Västtyskland under 1970-talet som en följd av Willy Brandts ostpolitik, för vilken fick Brandt Nobelpriset 1971. Avtalet var ett viktigt steg för att normalisera förhållanden mellan länderna Tyskland och Polen. När Tyskland återförenades 1990 erkändes Oder-Neisse-linjen slutligt som tysk östgräns, vilket slutligt avgjort Pommerns tillhörighet.

Idag tillhör området huvudsakligen Polen (Hinterpommern samt östra Vorpommern), samt det tyska förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern (västra delen av Vorpommern).

Referenser

  1. Nationalencyklopedin

Se även

Personliga verktyg