Riksföreståndare

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Riksföreståndare är en temporär eller ställföreträdande statschef i en stat med monarkiskt statsskick. Ibland används ordet regent som synonym till riksföreståndare. Titeln infördes i de skandinaviska länderna på 1400-talet som en översättning av den tyska titeln Reichsverweser.

Innehåll

Riksföreståndare i Finland

När Finland 1917 förklarade sig självständigt från Ryssland hade landet varit ett storfurstendöme med den ryske kejsaren som storfurste sedan 1809. Finland var alltså formellt sett en monarki, även om det nu saknade monark. Innan man hade bestämt sig för hur statsskicket skulle ordnas, fungerade först Pehr Evind Svinhufvud (1918) och sedan Gustaf Mannerheim (1918-1919) som riksföreståndare.

Riksföreståndare på Island

1918 blev Island ett konungarike i personalunion med Danmark; den danske kungen var även kung av Island. 1940 ockuperades Danmark av Tyskland, varpå Island ockuperades av Storbritannien och de bägge länderna blev därmed effektivt avskurna från varandra. Eftersom kungen befann sig i Danmark, utsågs på Island Sveinn Björnsson till riksföreståndare för att utföra kungens uppgifter. När Island 1944 beslöt att förklara sig fullt självständigt och att bli republik, blev samme Sveinn landets förste president.

Riksföreståndare i Ryssland

När den ryska kejsarfamiljen hade avrättats 1918, utnämndes Aleksandr Koltjak till riksföreståndare för den vita regimen under Ryska inbördeskriget. När sedan de röda vann inbördeskriget fanns det inte längre någon möjlighet att återinföra monarkin.

Riksföreståndare i Sverige

Sverige har haft riksföreståndare ett antal gånger under historiens lopp. Titeln togs först i bruk då Karl Knutsson (Bonde) utnämndes till det 1438. Han avgick från detta ämbete redan 1440, men det förekom sedan under många år under Kalmarunionens tid, då Bengt och Nils Jönsson (Oxenstierna) tillsammans innehade ämbetet (1448), 1457, då titeln delades av Jöns Bengtsson (Oxenstierna) och Erik Axelsson (Tott), 1464, då Kettil Karlsson (Vasa) var riksföreståndare, 1465-1467, då Kettil Karlsson, Jöns Bengtsson och Erik Axelsson innehade ämbetet efter varandra, samt åren 1470-1497 (Sten Sture den äldre), 1501-1520 (Sten Sture den äldre, Svante Nilsson (Sture), Erik Trolle och Sten Sture den yngre) och 1521-1523 (Gustav Vasa). Under Kalmarunionen hade Sverige riksföreståndare under så många år, på grund av att de danska kungarna under långa tider var avsatta och riksföreståndarna officiellt agerade som ställföreträdare för dem, men i praktiken själva agerade som kungar. Efter Gustav Vasas trontillträde och införandet av arvkungadöme i Sverige har titeln endast använts två gånger. Dels uppträdde Karl IX under denna titel 1599-1604, innan han erkändes som svensk kung, dels innehades den av hertig Karl, efter att Gustav IV Adolf hade blivit avsatt 1809, innan hertigen utropades till kung med namnet Karl XIII.

Enligt nuvarande regeringsform används termen riksföreståndare även för någon som högst tillfälligt fungerar som statschef "då Kungen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef exempelvis på grund av utlandsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort". Även för det fall att kungaätten dör ut så skall riksdagen utse en tillfällig riksföreståndare; om det sedan skall utses ett nytt kungahus eller om statsskicket skall ordnas på annat sätt är inte fastlagt i regeringsformen.

Riksföreståndare i Tyskland

Om kungen/kejsaren av Tysk-romerska riket dog innan en ny kung hade blivit vald styrdes Tyskland av två furstar med titeln Reichsverweser, alternativt Reichsvikar (Riksvikarie). Riksföreståndarna var alltid kurfurstarna av Pfalz och Sachsen.

När det såg ut som om Tyskland var på väg att enas 1848 utsåg nationalförsamlingen i Frankfurt den liberalt sinnade ärkehertig Johann av Habsburg till riksföreståndare. Han nedlade dock sitt ämbete året efter då det stod klart att Tyskland inte skulle enas.

Sedan kejsar Wilhelm II 1918 hade gått i landsflykt och därmed i praktiken abdikerat, ville socialdemokraternas ledare Friedrich Ebert att Max av Baden skulle bli riksföreståndare i väntan på att frågan om statsskicket skulle avgöras. Prins Max avböjde dock och Tyskland var således utan statschef tills Ebert valdes till dess förste president året efter.

I olika kupplaner mot den nazistiska regimen under andra världskriget avsåg man att vid en lyckad kupp utnämna Ludwig Beck till Reichsverweser.

Riksföreståndare i Ungern

Ungern var formellt en monarki 1919-1944 men hade en riksföreståndare under hela perioden, amiral Miklós Horthy. Horthy avsattes 1944 och efterträddes som Ungerns ledare av Ferenc Szálasi (som inte var riksföreståndare), ledare för den ungerska fascistorganisationen Pilkorsarna.

Se även

Källor

Small Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Riksvikarie, 1904–1926 (Not).

Externa länkar

Personliga verktyg