Statsskick

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif


Statsskick är det sätt varmed en stat organiseras. Den klassiska indelningen av statsskick i Sverige utgår ifrån hur statschefen tillsätts: monarki om ämbetet är ärftligt (t.ex Sverige), republik om ämbetet tillsätts av en valmanskår (till exempel Finland, USA).

Ett annat sätt att definiera statsskick är utifrån regeringsformen. Det finns tre former av regeringsformer i demokratier, vare sig det är monarki eller republik: presidentialism, parlamentarism och konventsystem. Monarki kan vara absolut eller kombinerad med demokrati, konstitutionell.

Även andra system finns, exempelvis teokrati (t.ex. Vatikanstaten).

En viktigare uppdelning är den mellan demokratier – där den offentliga makten utgår från folket genom allmänna och fria val – och diktaturer – där samma makt ugår från en betydligt mindre grupp som tagit sig makten själva, regerar med envälde och förtrycker medborgarna. Det finns en ideologisk spänning i epiteten i fråga. Kommunistiska stater har i allmänhet betraktats som diktaturer i västvärlden, men själva beskrivit sig som demokratiska (till exempel Tyska demokratiska republiken, Demokratiska folkrepubliken Korea).

Parametrar i statsskick

Det finns, förutom monarki och republik, många olika variabler som tillsammans utgör statsskicket. Några av dem är:

Olika statsskick

Personliga verktyg