Federation

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Förbundsstat)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Världens federationer.

En federation är en sammanslutning av flera självständiga enheter: stater eller organisationer. Riksidrottsförbundet är en federation av nationella specialidrottsförbund och fackliga centralorganisationer som LO, TCO och SACO är federationer av fackförbund.

Statsrättsligt är en federation detsamma som en förbundsstat, en politisk union (realunion) av delstater eller förbundsländer (som det heter i Tyskland och Österrike).

Flertalet federationer har varit republiker (förbundsrepubliker). Idag är det endast Belgien och Malaysia som är konstitutionella monarkier, medan Förenade arabemiraten är en federation av absoluta monarkier.

Kännetecknande för federationer är att de har en författning som reglerar maktfördelningen mellan centralmakten och delstaterna. Federationen skiljer sig från enhetsstaten genom decentralisering av maktbefogenheter. Å andra sidan bygger en federation på en starkare federal nivå än vad en konfederation (statsförbund) gör.

En federation kan bildas genom att en ny stat från början ges en federal organisation, som i USA. Det kan också ske genom att en tidigare enhetsstat ombildas, som Österrike gjorde 1920 och Belgien 1993. Tidigare självständiga stater kan sluta sig samman till en förbundsstat, t.ex. Förenade Arabemiraten. Vidare är Australien ett exempel på en tidigare konfederation som ombildats till federation. Det finns även exempel på att tidigare federationer ombildats till enhetsstater, såsom Sydafrika. Ännu finns inget exempel på att en mellanstatlig union utvecklats till en federation. Inom Europeiska unionen (EU) finns krafter som arbetar i båda riktningarna.

Ideella organisationer av olika slag har sedan 1800-talets slut propagerat för en världsfederation, dvs. att sammansluta alla jorden stater till ett världssamhälle.

Ordet federation är bildat på latinets foedus (fördrag, förbund).

Nuvarande federationer

Se även

Källor

Personliga verktyg