Svealand

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Svealands placering i Sverige
Svealand enligt gammal indelning, omfattande även Åland
De idag ingående landskapen i Svealand

Svealand är den mellersta av Sveriges tre landsdelar och består av landskapen Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland och Västmanland.

Svealand har en areal på 91 098 km². Den fastbeoende befolkningen beräknas till 3 610 400 personer (31 december 2007)[1]. Liksom de andra landsdelarna (Götaland och Norrland) saknar Svealand egen administrativ betydelse, men begreppet används dagligen, till exempel i väderleksrapporterna.

Tidvis har även Gästrikland räknats till Svealand. Åland tillhörde Svealand fram till freden i Fredrikshamn år 1809, då Åland avträddes till Ryssland. Värmland räknades fram till 1815 som en del av Götaland. En flytt från Göta hovrätts domkrets till Svea hovrätts ledde till att man började uppfatta Värmland som en del av Svealand.

Äldre historia

Enligt en teori ska även Närke ha tillhört Götaland under förhistorisk tid. Teorin baseras på att Närke i likhet med Götaland var indelat i härader, till skillnad från Svealand som var indelat i hundare. Dessutom förekommer det religiösa ortnamnet "Götevi" enbart i Närke samt i Väster- och Östergötland. De arkeologiska bevisen visar dock entydigt på att Närke ur ett kulturhistoriskt perspektiv var förenat med Mälardalen, och Närkes häradsindelning förefaller ha införts först under medeltiden. En äldre indelning i tredingar överensstämmer dessutom i storlek med Svealands hundare.

Se även

Källor

  1. Lanskapens folkmängd, scb.se
Personliga verktyg