Utländsk bakgrund

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Utländsk bakgrund är ett begrepp för att definiera en individs förhållande till det land den uppehåller sig i.

Sverige

Definitionen av svenska myndigheter, för personer med utländsk bakgrund är; "Utländsk bakgrund har personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.".[1] Begreppet ändrade innebörd hos svenska myndigheter den 31 december 2003. Före dess räckte det med att en förälder var född utomlands för att dennes barn ansågs ha utländsk bakgrund.

Statistiken över hur många personer som har utländsk bakgrund fördelat på kön, ålder, civilstånd och kommun finns att tillgå hos Statistiska centralbyrån[2]

31 december år 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Antal personer med utländsk bakgrund[3] 1 358 214 1 393 248 1 426 293 1 463 358 1 526 177 1 592 376

Källor

  1. Trankvill, Åsa (red.): Statistisk årsbok för Sverige 2008, Statistiska centralbyrån, Stockholm 2008 "Befolkning", (Noia 64 mimetypes pdf.png PDF), sid. 76. ISSN 1654-4420. ISBN 978-91-618-1400-8. 
  2. ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund efter region, civilstånd, ålder och kön. År 2002-2006”. Statistiska centralbyrån. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SubTable.asp?yp=bergman&xu=scb&omradekod=BE&huvudtabell=UtlSvBakgTot&omradetext=Befolkning&tabelltext=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+efter+region%2C+civilst%E5nd%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r&preskat=O&prodid=BE0101&starttid=2002&stopptid=2006&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1. Läst 17 maj 2008. 
  3. ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund i riket, civilstånd och kön. År 2002-2007”. Statistiska centralbyrån. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=UtlSvBakgTot&deltabell=R2&deltabellnamn=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+i+riket%2C+civilst%E5nd+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=UtlSvBakg&starttid=2002&stopptid=2007&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1. Läst 17 maj 2008. 

Se även

Personliga verktyg