Statistiska centralbyrån

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Statistiska centralbyrån (SCB)
Departement Finansdepartementet
Län Stockholm
Kommun Stockholm
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Organisationsnummer 202100-0837
Myndighetschef Mats Wadman, t f generaldirektör (november 2008)
Instruktion SFS 2007:762
Webbplats www.scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik.[1]

SCB ska förse kunder med statistik av god kvalitet. Statistiken ska kunna användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning. Det innebär att SCB ska:

  • utveckla, framställa och kommunicera statistik
  • medverka aktivt i det internationella statistiska samarbetet
  • samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik, som omfattar ett tjugotal myndigheter med ansvar för officiell statistik inom sina fackområden.

En mycket omfattande del av SCB:s verksamhet är direkt påverkad av internationellt samarbete. Bland annat har Sveriges medlemskap i EU inneburit att en stor del av Sveriges officiella statistik regleras av EU.

Statistiska centralbyrån inrättades 1858 och avlöste då Tabellkommissionen som centralt statligt organ. Svensk statlig statistikproduktion går tillbaka till 1749, då arbetet med tabellverket påbörjades.

Innehåll

Historik

1686 års kyrkolag lade grunden för befolkningsstatistiken genom Kyrkobokföringen.

1749 genomfördes Sveriges första folkräkning genom Tabellverket - varefter en samling statistiska tabeller kunde produceras. Initiativtagare till detta var Pehr Wilhelm Wargentin. Sverige är, jämte Finland[2] (eftersom det då var svenskt), det enda land som har sammanhängande uppgifter om sin befolkning så långt tillbaka i tiden.

1756 bildades myndigheten Tabellkommissionen och fick till uppgift att ansvara för att tabellverket fungerade.

1858 Statistiska beredningen och centralbyrån bildas.

  • Tabellkommissionen ersattes av Statistiska beredningen som ett slags rådgivande och koordinerande organ för den officiella statistiken.
  • Kungliga Statistiska centralbyrån inrättades. Verksamheten dominerades till en början av befolkningsstatistik. Efter hand tillkom, till exempel jordbruksstatistik, kommunal finansstatistik, sparbanksstatistik, fattigvårdsstatistik.

1886 Statistiska beredningen ombildades till Statistiska tabellkommissionen, som verkade till 1948, då den formellt upplöstes.

1962 Centraliseringen påbörjas av den statliga statistiken till SCB.

1965 fick SCB en styrelse och ett Vetenskapligt råd.

1968 Delar av SCB:s verksamhet etablerades i Örebro.

1994 Ansvaret för delar av den officiella statistiken överfördes till andra statliga myndigheter.

2002 För att stärka samordningen av den svenska officiella statistiken inrättades rådet för den officiella statistiken vid SCB.

Se även

Externa länkar

Noter och hänvisningar

  1. 1 § förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån.
  2. Statistikcentralen i Finland.
Personliga verktyg