Halmstad

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Den här artikeln handlar om tätorten Halmstad. För kommunen Halmstad, se Halmstads kommun.
Halmstad
Siffrorna avser orten
Läge 56°40′N 12°51′O / 56.667, 12.85
Landskap Halland
Län Hallands län
Kommun Halmstads kommun
Folkmängd(2007) 59 717 invånare
Area(2005) 3 301 hektar
Arealfakta från SCB[1] (uppdaterad 29 maj 2008) Befolkningsfakta från Halmstads kommun[2] (uppdaterad 11 december 2008)
Halmstad in Sweden.png


Halmstad är en tätort och centralort i Halmstads kommun samt residensstad för Hallands län. Halmstad är Sveriges 20:e största tätort med 59 717 invånare (2007).[3]

Halmstad ligger vid Nissans mynning.

Innehåll

Historia

Halmstad med Nissan och Slottet. Till vänster Walter Bengtssons Laxen går upp.

Halmstad låg ursprungligen på den plats där Övraby ligger nu för tiden. Från de fynd som gjorts verkar området där ha bebyggts under 1000- och 1100-talet. I samband med utgrävningar i Örjans vall-området har en fynd av en medeltida borg samt mynt, keramik med mera gjorts. Det är därför möjligt att det fanns en tillfällig handelsplats där, medan den bofasta bebyggelsen låg vid Övraby. Det finns även en del praktiska skäl som talar för det, då Övraby ligger ovanför den sista av Nissans forsar och därmed inte var möjlig att nå direkt vattenvägen. Samtidigt var de hygieniska förhållandena bättre där då marken var betydligt torrare, vilket gjorde platsen lämplig som boplats.

Halmstad omkring år 1700. Ur Suecia antiqua et hodierna.

Namnet Halmstad nämns för första gången i Valdemar Sejrs jordebok från 1231 och det är då en kungsgård. Det äldsta kända privilegiebrevet är från år 1307[4]. Under 1320-talet flyttades staden till sin nuvarande plats närmare kusten. För en tid kom den nya staden att heta Brooktorp innan den även fick överta namnet, samtidigt fick Övraby sitt nuvarande namn. Troligen skedde flytten på grund av att positionen tillät mer djupgående båtar att nå staden, samtidigt som risken för överfall från havet hade minskat. Det finns en teori att den plats Halmstad fick vid Nissans utlopp var en naturlig holme och att namnet skulle vara en avledning av holm-staede/ställe. [[1]]

På 1200-talet etablerade sig Dominikanorden i staden, då deras konvent Sankta Katarina byggdes. Under 1400-talet kom även franciskanerorden till staden, då konventet Sankta Anna byggdes.

Under Kalmarunionens dagar skulle kungen slutligen väljas i Halmstad. Engelbrekts trupper plundrade staden under 1430-talet. Staden kom även att belägras i början av Nordiska sjuårskriget, 1563. Samtidigt brändes Övraby ner och kom därefter inte att byggas upp igen.

Med undantag för slottet, kyrkan och några få stenhus brann hela staden ner 1619. År 1676 stod slaget vid Halmstad. År 1678 hölls riksdag i Halmstad. Riksdagen beslutade 1734 att stadens befästningar skulle rivas.

Stadens första större industri, Wallbergs Fabriks AB anlades 1823. Järnvägslinjen Halmstad–Nässjö öppnades 1882 och följdes i snabb takt av Helsingborg–Halmstad 1885, Halmstad–Varberg 1886 och Halmstad–Bolmen 1889. Den första 1 maj-demonstrationen hölls dem 2 maj 1897, då den 1 maj var en arbetsdag.

Idrottsföreningarna IS Halmia och Halmstads BK bildades 1907 respektive 1914.

Slottsbron invigdes 1956. [5]

Stadsdelar

Andersberg

Nya Terasshusen på Andersberg
Äldre renoverade husen och ett av höghusen i bakgrunden.

Andersberg är en stadsdel i sydöstra delen av staden. Stadsdelen ligger placerad mellan motorvägen E6/E20 och Laholmsvägen. Runt hela området löper matargatan Andersbergsringen. Andersberg byggdes i slutet av 1960-talet som en del av miljonprogrammet.[6] HFAB, det allmännyttiga bostadsföretaget i Halmstad, är den största hyresvärden i stadsdelen och bostadsbeståndet består helt av flerbostadshus. De flesta av dessa är tre- eller fyravåningshus men kring Andersbergs centrum ligger ett fåtal mycket högre flerbostadshus samlade. Bostadsbeståndet och Andersbergs centrum har på senare år genomgått genomgripande renoveringar. Ett par hus revs så att bara betongskalet återstod och återuppbyggdes, med två nya våningsplan och fick namnet Terasshusen. Förutom vanliga bostäder fick man servicelägenheter för de äldre.

På Andersberg finns också Andersbergsskolan, vårdcentral och Andersbergs centrum med kiosk, frisersalong, restauranger, bibliotek, samlingslokal och föreningslokaler samt kyrka. Andersbergs invånare består till stor del av personer med utländsk härkomst, nämligen 82%. Det bor cirka 4500 människor på Andersberg.

Kärleken

Kärleken är en äldre stadsdel i norra Halmstad. I stadsdelens centrum står en milsten vid det gamla vägskälet mellan Göteborgsvägen och Jönköpingsvägen.

Ursprunget till namnet "Kärleken" är inte känt. Namnet är först belagt i mantalslängder från 1800 som benämning på tunnbindargesällen Magnus Wallgrens torp.[7] Många historier om namnet finns i omlopp; bland annat hävdas att en adelsman på det närbelägna Sperlingsholms gods hade sin hemliga älskarinna bland invånarna förr i tiden. Eftersom stadsdelen då främst beboddes av fattiga fabriksarbetare var hemlighetsmakeriet förståeligt. En annan berättelse hävdar att namnet kommer av att man utanför kyrkan i en ek hade en hink upphängd där kyrkobesökare kunde lägga allmosor till de fattiga i församlingen. Alltså, "kärl-eken" eller kanske lika gärna "hink-eken". Ytterligare en förklaring är att torpet fått sitt namn av Kärlekslyckan, namnet på en närliggande lycka (inhägnad ängsmark) som kanske fått sitt namn på samma sätt som många Kärleksstigar i orter runt om i Sverige. Kanske var det rent av vägskälet vid milstenen som fungerade som samlingsplats för traktens ungdomar.

Lokala affärsidkare använder stadsdelsnamnet flitigt i namnet på sina affärsrörelser. Man kan till exempel äta sig mätt på Kärlekens pizzeria, handla i Kärlekens livs och lämna tipskupongen i Kärlekens spelbutik. När kommunen byggde en ny idrottshall i stadsdelen döptes den först till Kärlekshallen men efter protester ändrades namnet till det mer prosaiska Stenstorpshallen. På 1920-talet fanns en busslinje i Halmstad som gett upphov till många skämt, då den hade sträckningen Kärleken–Lasarettet–Kyrkogården.[7]

Vallås

Vallås är beläget öster om centrum, avfart på E6 är Halmstad Östra. I området bor ca 5 800 personer, och dagligen passerar 30 000 fordon på Växjövägen. I rusningstid kan trafiken bli smått kaotisk då området bara kan nås från en enda infart.

Fågelvägen från Vallås är det lika långt till centrum som till handelsstaden Eurostop. Cykelvägar till centrum och övriga stadsdelar är goda.

Vallås har ett eget litet centrum, med bland annat djuraffär, videobutik, kemtvätt, Ica Supermarket, tandvård, apotek, bibliotek, internetcafé, distriktsvård,skola och distriktskyrka.

Brogård

Utmed väg 25 när man passerat Vallås och Snöstorp ligger Brogård på höger sida i Fylleåns dalgång. Byggnader med hyreshus och villor från 1990-talet. Området har sin egen minilivsaffär.

Frennarp

Frennarp ligger ett par kilometer nordost om Halmstads centrum. Merparten av boendet är radhus som består av bostadsrätter med egen trädgård. Därtill kommer flera friliggande villor, Frennarpsbygata med parvillor samt en viss andel lägenheter och hyresrätter belägna nära ån Nissan. Området är grönt och upplevs av de flesta som en idyll för barnfamiljer och pensionärer. Alldeles intill bostadsområdet finns Frennarps byskola som undervisar lågstadiet. På skolan finns dessutom både fritids och förskola. Bredvid skolan ligger även Frennarps äldreboende, öppnat 2006. I området finns även daghem och livsmedelsaffär. Området innefattar på grund av sina olika boendeformer personer från alla samhällsklasser, men medelklassen dominerar, tätt följd av arbetarklassen.

”Bakom knuten” ringlar sig Nissan fram. Här finns möjligheter till rekreation för den naturintresserade.

Fyllinge

Söder om köpcentrumet Eurostop ligger Fyllinge med en blandning av bostadsrätter, hyreshus och villor. Fyllinge har också en kyrka, Mariakyrkan, en skola, Fyllingeskolan, och en idrottsplats, Halmiavallen.

Gustavsfält och Linehed

Mellan Klackerup och Andersberg ligger områdena Gustafsfält och Linehed som byggdes under 1960-talet och består av HFAB:s hyresfastigheter och HSB:s bostadsrätter, men även ett större villaområde finns i östra delen av stadsdelen med väg 24 som gräns. Kullen mellan Gustavsfält och Andersberg är stadens gamla soptipp men som idag är en pulkabacke på vintern och strövområde på sommaren. Vid sidan av kullen det går en väg över som förbinder de båda stadsdelarna. Men i grönområdet som knyter samman Gustavsfält,Linehed och Andersberg finns en vacker Amfiteater som besöks och används av många boende i området. Grönområdet har många vackra vandringsleder och har även rastgård för hundar. I detta grönområde finns ett flertal lekparker och tennisplaner och fotbollsplan ett uppskattat rekreationsområde för många! [2]

Nyhem

Huvudartikel: Nyhem, Halmstad
Utsikt ifrån Tradecenter

Området Nyhem ligger på på stadens östra sida utmed Laholmsvägen och var tidigare Nyhems municipalsamhälle i Snöstorps socken till det efter 20 års kamp, den 1 januari 1928 införlivades med Halmstad. Här hade det under 1900-talets första årtionden byggts nya hus hela tiden och befolkningen ökade med över 1–200 personer mellan 1910 och 1924, medan folkmängden inne i Halmstad nästan stod stilla. Av den tidiga bebyggelsen är Nyhemsskolan och ett fåtal stenhus från 1930-talet de enda som står kvar, då det på 1960-talet revs för att bygga nytt. Fyra stora höghus med köpcentrum på bottenvåningen ersatte kåkarna på 1960-talet och redan på 1950-talet färdigställdes Klackerupsområdet, trevånings hyreshus med en park i mitten. I parken finns numera en förskola. Den halvrunda Konsumbutiken på området är nerlagd, men rymmer numera pizzeria och asiatisk restaurang. Utmed Klackerupsområdet gick Bolmenjärnvägen, som efter nerläggning 1966 nu blivit en bussgata. Under 1990-talet revs det återigen gamla egnahemsvillor i södra delen av Nyhem för att få plats med studentlägenheter till högskolan. Martin Luthers kyrkan med sin plåtfasad ligger också här.

Nissastrand

Huvudartikel: Nissastrand

Nissastrand är en ny stadsdel i centrum av staden som byggs på den tomt som tidigare tillhörde Albany Nordiskafilt AB längs Nissans östra strand. Den nya stadsdelen kommer när den är klar att omfatta åtta nybyggda kvarter med cirka 1 500 lägenheter. Sedan tidigare finns det ett bostadskvarter byggt i början av 1990-talet. Lågkonjunktur stoppade då vidare utbyggnad av området, som tog ny fart strax efter millennieskiftet. Dessutom har man byggt ett kvarter med studentbostäder och ett kvarter med äldrebostäder ( servicelägenheter ). Utöver detta har man byggt ett nytt parkeringshus. Även Halmstads Stadsbibliotek och Kulturskolan (före detta Östra Bryggeriet AB) finns på området. En strandpromenad har anlagts längs Nissan mellan gamla Järnvägsbron och Kapsylparken. Den nya stadsdelen har förbundits med centrum via en ny gångbro över Nissan.

Nissan i centrala Halmstad med stadsbiblioteket synligt till höger.


Klotet

Utmed Växjövägen (väg 25) på tomten som Malcus Industrier hade före flytten till Laholmsvägen, byggdes det på 1990-talet nya hyreshus, som ligger jämte några av Halmstads gamla förstadsbyggnader på öster.

Rotorp - Vårhem

Vårhem är det område som kommunala bostadsbolaget Halmstads Fastighets AB byggde under 1950-talet i egen regi. Här på väster, högt över Halmstad, får man en utmärkt utsikt över staden och havet.

Snöstorp

Snöstorp var tidigare ett municipalsamhälle, men likt Nyhem införlivades det 1928 med Halmstad. Det som var kvar av Snöstorps församling inkorporerades tillsammans med hela Simlångsdalens kommun till staden 1967. Kyrkan fick år 2007 priset för Sveriges vackraste kyrka.

Dalabergsvägen ute i Söndrum

Söndrum

Fem kilometer väster om Halmstads centrum på vägen mot Tylösand ligger Söndrum som tidigare var en socken i Halmstads härad. Grötviks hamn, det gamla stenbrottet som var kolmagasin under andra världskriget, och Sandhamn är populära utflyktsmål. Utbyggd service med vårdcentral, apotek, skola och daghem. I området finns också livsmedelsbutik, frisör och restaurang

Söndrums bibliotek byggdes 1973 och består av rött tegel och glas. På utsidan finns ett konstverk av Hardy Strid.

Utbildning

Grundskolor

 • Andersbergsskolan år F-5
 • Brearedsskolan år F-6
 • Brunnsåkersskolan år 6-9
 • Bäckagårdsskolan år F-5
 • Eldsbergaskolan år F-5
 • Enslövsskolan år F-6
 • Eketångamontissoriskola år F-9
 • Esperedskolan år F-6
 • Frennarps Byskola år F-3
 • Frösakullsskolan år F-5
 • Furulundsskolan år F-9
 • Fyllingeskolan år F-9
 • Getingeskolan år F-9
 • Gullbrandstorpsskolan år F-9
 • Hallägraskolan år 6-9
 • Haverdals Byskola år F-5
 • Holms skola år F-5
 • Jutarumsskolan år F-5
 • Klockargårdsskolan år F-5
 • Kvibilleskolan år F-5
 • Kyrkskolan år F-5
 • Linehedsskolan år F-3
 • Lyngåkraskolan år F-5
 • Malmqvistska Skolan
 • Nyhemsskolan år F-6
 • Skavbökeskolan år F-6
 • Slottsjordsskolan år F-5
 • Slättåkraskolan år F-6
 • Snöstorpsskolan år-F-5
 • Sofiebergsskolan år F-5
 • Steningeskolan år F-3
 • Stenstorpsskolan år 6-9
 • Trönningeskolan år F-9
 • Wallbergsskolan år F-9
 • Valhallaskolan år F-6
 • Vallåsskolan år F-9
 • Örjansskolan år F-9
 • Östergårdsskolan år 4-9
 • Österledskolan år 7-9

Gymnasieskolor

Högre utbildning

Kommunikationer

Halmstads flygplats är belägen vid Karlsrovägen (gamla kustvägen) i Halmstads nordvästra ytterområde. Stadens östra delar genomkorsas av motorvägen E6/E20 mellan Köpenhamn, Malmö och Göteborg och Riksväg 25 mot inlandet och östkusten. Vidare har Riksväg 26 sin start/slutpunkt i nordöstra Halmstad.

Västkustbanan går genom staden i sitt nuvarande läge efter en omläggning 1985. Den gamla Västkustbanan har väster om Nissan (tidigare gick järnvägen nästan runt om hela staden) blivit trafikleden Järnvägsleden. Staden är även start- och slutpunkt för den enkelspåriga icke-elektrifierade Halmstad-Nässjö järnväg. På bägge järnvägarna pågår person- och godstrafik.

Halmstad har även en hamn som främst används för godsutskeppning av timmervaror från inlandet. Det har även förekommit passagerarfärjor till GrenåJylland. I äldre tider var färjetrafiken över Kattegatt så viktig att det var helt avgörande för att Halland hamnade under danskt och inte svenskt inflytande.

Militärstaden

Halmstad har långa traditioner som militärstad. Fram till 2000 fanns här infanteriregementet Hallands regemente, I 16 vid sidan av luftvärnsregementet Luftvärnsregementet, Lv 6 som tidigare flyttats från Göteborg. Lv6 är i dag Sveriges enda kvarvarande luftvärnsregemente. På Lv 6 finns ett museum över stadens militära liv och regementets utveckling fram tills i dag. Utöver luftvärnsregementet finns även Militärhögskolan Halmstad (MHS H) samt Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS), alla enheterna tillsammans benämns Halmstad garnison.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i tätorten Halmstad
År Invånare
1990
  
48 880
1995
  
51 404
2000
  
53 487
2005
  
55 688
Källa: SCB - Folkmängden per tätort. Vart femte år 1990-2005.


Klimat

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 Högsta medeltemp. 2 3 5 10 15 18 20 21 17 12 6 3
 Lägsta medeltemp. 0 0 1 4 9 12 15 15 12 8 4 1
 Nederbörd 46.2 41.9 25.5 36.6 52.7 69.2 66.0 76.7 50.7 61.9 48.9 59.7

Näringsliv

Halmstad Trade Center

I Halmstad finns två ICA Maxi-varuhus och ett Coop Forum.

Sport

Halmstad har flera framgångsrika idrottsföreningar. De mest kända är förmodligen fotbollsklubben Halmstads BK, med fyra SM-guld, och handbollsklubben HK Drott, en av Sveriges mest framgångsrika klubbar med bland annat tio SM-guld. Även bordtennisklubben Halmstad BTK har varit framgångsrik, med bland andra Halmstadsonen Jörgen Persson i laget.

Föreningar

Parker

Kultur

Musik

Halmstad är känt för att vara hemort för den svenska popgruppen Gyllene Tider.

I Halmstad finns även studion Tits & Ass som drivs av Gyllene Tider-medlemmen Mats "MP" Persson. Denne startade 2007 även skivbolaget Halmstad Records, vars första utgivning var samlingsalbumet Halmstad Greatest vol. 1 med ett urval av musik från Halmstad-artister från 1962 och framåt.

Svenska Jazzriksförbundet har utsett Halmstad till Årets jazzkommun 2007. [3]

Musikgrupper och artister

Konst

Konstnärer

Gallerier

Offentlig utsmyckning

Europa och tjuren uppförd 1926.
Kvinnohuvud av Pablo Picasso.

Teater

I Halmstad finns Halmstad Teater, men denna har inte någon fast ensemble. Under sommaren anordnas årligen en gatuteaterfestival.

Grupper och ensembler

Litteratur

se huvudartikel Halmstads Stadsbibliotek

Den 22 april 2006 invigdes ett nytt stadsbibliotek i Halmstad, beläget vid Nissans östra strand. Innefattar även bibliotekskafé och nyhetsrum samt det nya stadsgalleriet.

Halmstads nya stadsbibliotek

Kända Halmstadbor

Personer som kommer från, eller under en längre tid varit verksamma i, Halmstad.

Hedersmedborgare i Halmstad

91:an Karlsson på Storgatan.

Vänorter

Turism & Evenemang

Turistbyrån finns i Halmstad slott. Turistbyrån, Biljettcentrum, Halmstads Teater samt Möten & Evenemang drivs av det kommunala bolaget Halmstad & Co. De driver också kommunens officiella hemsida[8] för turism, möten och evenemang.

Se även

Bildgalleri

Referenser

Källor

Noter

 1. Statistik från SCB: Tätorter; arealer, befolkning 2005
 2. Statistik från Halmstads kommun: A-Ö; folkmängd, befolkning, I tätorter och samhällen 2000 och 2007
 3. Statistik från Halmstads kommun
 4. Halmstad.se: Halmstads privilegiebrev från 1307
 5. Hägge, Erik. 1979, 1987. Boken om Halmstad. Natur och Kultur. ISBN 91-27-00848-7. sid 102.
 6. Hallandsposten: Omstridd stadsdel fyller 40 år
 7. 7,0 7,1 Harry Hedin. Kärleken - torp och stadsdel i Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1967.
 8. destinationhalmstad.se


Personliga verktyg