Kvarter

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser, se Kvarter (olika betydelser).
Kvartersbeteckningar Ambassadören och Diplomatenstadsplanen från 1934 för Diplomatstaden i Stockholm.

Kvarter betyder inom samhällsplanering och fastighetsrätt en sammanhängande grupp bebyggda eller obebyggda fastigheter, ofta i form av en fyrkant. Kvarteren brukar skiljas åt av gator eller vägar. Ordet "kvarter" kommer från latin quartus (den fjärde) och användes i de romerska städerna och härlägren som var oftast indelad i fyra kvarter, alltså i fyra delar. Begreppet återfinns som militärt uttryck för förläggning av trupper under tak.

Kvarter inom stadsplaneringen börjar användas i Sverige i och med gaturegleringar i Stockholm i mitten av 1600-talet under Clas Fleming. Under den tiden lades ett rätvinkligt rutnät av gator över stadens malmar, tomten innanför kallades qvarter och gavs olika namn.

Varje fastighet ges i Sverige en identifikation genom en:

  • Tomtbeteckning (i icke planlagda områden), till exempel Saxhyttan 4:2 som avser området Stenberget i Dalarna.
  • Kvartersbeteckning (i planlagda områden), vanligen i form av kvarterets namn i kombination med en siffra, till exempel Kv. Ambassadören nr 9 som aver Villa Hjorth i Diplomatstaden i Stockholm.
  • Stadsäga, vanligtvis avkortat "Stg", till exempel Stg Johanneshov 1:1 som avser Slakthusområdet i Stockholm.

Andra länder

I Tyskland används ordet Quartier i sin betydelse för "förläggning av trupp". Motsvarigheten till svenska begreppet kvarter som term i stadsplaneringen är Baublock (byggnadsblock) eller Wohnviertel och används enbart i samband med färdigställd innerstadsbebyggelse. I tyskspråkiga Schweiz används begreppet Quartier liksom i Sverige för stadskvarter.

I engelspråkiga områden används termen city block eller urban block i stadsplaneringen. En city block är det minsta område som är omgivet av gator.

Se även

Personliga verktyg