Gata

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Gator)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Stora Sigridsgatan i Lund

Gata kallades ursprungligen en väg som gick mellan inhägnader, exempelvis hagar, tomter eller byggnader. I dag betecknar det en väg i stadsmiljö, ett långsträckt stycke av markytan i en stad, avsedd att främja trafik, av gående eller fordon, och därmed sammanlänka olika regioner och fastigheter i staden. Ordet "väg" används istället numera oftast om landsbygden. En smal gata avgränsad av höga murar eller hus kallas gränd. En gata som endast på ett ställe har kontakt med det övriga vägnätet kallas återvändsgata.

Detaljhandelns önskemål har lett till övertäckning av många affärsstråk som förvandlat den klassiska gatumiljön till galleria, vilket kan betraktas som en tragisk kulturförstörelse.

Ordet gata betyder öppning, precis som engelska gate som betyder grind eller gång. En kraftledningsgata är en korridor av nedhuggen skog där en kraftledning dras fram. På motsvarande sätt skapas gator i skog eller städer genom att träd och hus får ge vika.

Se även


Baldwin Street i Dunedin, världens brantaste gata
Personliga verktyg