Kalmar län

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Kalmar län
Kalmar läns vapen Kalmar läns läge i Sverige
Länsbokstav H
Länskod 08
Landskap Småland och Öland
Residensstad Kalmar
Landshövding Sven Lindgren
Landsting Kalmar läns landsting
Area
 • Totalt
 • Andel vatten
Rankad 9:e
11 171 km²
Folkmängd
 • Totalt
 • Invånare/km²
Rankad 17:e
233 397 (2008-12-31) [1]
20,8
Inrättat 1634
Kalmar Municipalities.png

Kalmar län är ett av Sveriges län, beläget i östra Götaland och vars residensstad är Kalmar

Kalmar läns valkrets utgör en valkrets vid riksdagsval i Sverige.

Innehåll

Geografi

Kalmar län utgör östra delen av landskapet Småland samt Öland.

Tätorter

De största tätorterna i länet enligt SCB 2005:

# Tätort Folkmängd
1 Kalmar 35 710
2 Västervik 20 694
3 Oskarshamn 17 143
4 Nybro 12 598
5 Vimmerby 7 866

Residensstaden är i fet stil

Länsvapnet

Blasonering: Sköld kvadrerad av Smålands och Ölands vapen.

Länsstyrelsen använde tidigare de båda landskapens vapen sida vid sida eller i en kluven sköld. 1944 fastställdes det nuvarande länsvapnet.

Natur

Tjustbygdens urbergsskärgårdar och bronsålderslandskap, Kalmarsundskustens ekprydda strandängar och genuina kustsamhällen, Kristdalatraktens levande stycken av Gammalsverige, Glasrikets säregna industrisamhällen samt Ölands unika alvar, väderkvarnar och radbyar finns alla inom länet. Kusterna i norr och söder skiljer sig åt. I havsbandet i norr välver Östersjöns vågor mot granitklippor från jordens urtid, i söder har den senaste istiden skapat moränskärgårdar av sten och grus och underbara sandstränder.

I norra Kalmar län finns en sprickzon där det förekommer mängder med sjöar och pittoreskt belägna byar som Djursdala och Hjorted. Det finns även exempel på flera gamla oskiftade, väl bevarade byar som Stensjö by och Lunds by på vägen mellan Oskarshamn - Västervik.

I Kalmar län finns två nationalparker, 14 naturvårdsområden och drygt 100 naturreservat.

Historia

Kalmar län skapades genom länsindelningen 1634 men fick inte sina nuvarande gränser förrän på 1700-talet. Det är enligt många bedömare en "konstgjord" region utan någon riktig naturlig sammanhållning på grund av glesbeboddheten och storleken. Fram till 1970 var länet dessutom delat i två hälfter, Kalmar läns norra landsting med Västervik som huvudort och Kalmar läns södra landsting med Kalmar som huvudort, med Kalmar som huvudort för hela Kalmar län med länsstyrelse och landshövding. Anledningen till denna uppdelning låg i att länet är stort och glesbefolkat, samt att det rådde en spänning mellan Kalmar och Västervik om att vara den ledande smålandshamnen. Dessutom fanns en tradition i det norra länet att söka kontakter med Östergötland då den delen ligger under Linköpings stift och södra delen med Kalmar under Växjö stift orienterade sig mer söderut. Följden blev att det var olika riksdagslistor för norra delen respektive södra länet, att norra Kalmar län orienterade sig mot Östergötland med mera. Än idag lever denna splittring vidare dialektalt, då dialekterna i norra Kalmar län (under Linköpings stift) är präglade av östgötskan medan södra delen av länet orienterar sig åt dialekten som talas i Kalmar.

Länet var länge fattigt och efterblivet även jämfört med resten av Småland och industrialiserades svagt och sent. 1880 bodde 245 000 i Kalmar län, en befolkningssiffra som ännu inte har överstigits (2005 bodde cirka 234 000 i hela länet). Kalmar var en viktig gränsstad fram till Skånelandskapens införlivning med Sverige 1658. Därefter minskade Kalmars strategiska betydelse. Öland var fram till 1800-talet kronopark under kronan präglat av olönsamma småbruk, emigration och fattigdom. Fram till invigningen av Ölandsbron 1972 minskade Ölands befolkning under hela 1900-talet, men sedan dess har man lyckats dra nytta av bron genom att bygga ut förstäder till Kalmar som Färjestaden, Borgholm och Mörbylånga.

Näringsliv

Från historisk tid har länets strategiska läge vid Östersjön och nära kontakter med de baltiska staterna haft stor betydelse för regionens handel och sjöfart, något som blir allt mer intressant efterhand som länken mellan de europeiska staterna växer sig allt starkare.

Länet är ett av de största avfolkningslänen i Sverige. Näringslivet är i huvudsak präglat av verkstadsindustri, småföretag, samt skogsbruk och visst jordbruk längs större vattendrag och industrier runtom dessa näringar med undantag för tyngre industri som Scania och OKG i Oskarshamn. Det är framförallt norra Kalmar län och skogsbygderna i väster som drabbats av krafigast befolkningsminskning. Till de områden som det gått bättre för hör framförallt Kalmarslätten och mellersta Öland men dessas måttliga expansion kan inte kompensera övriga länets nedgång i befolkningstal.

Politik

Politiska majoriteter i Kalmar län

Se även

Referenser

  1. Statistik från SCB

Externa länkar


Personliga verktyg