Sveriges län

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Sveriges län och kommuner.

Sveriges statliga förvaltning är idag indelat i 21 olika län. Finland har också bevarat länsindelningen och har idag sex län, se län i Finland.

Innehåll

Historia

Birger Jarl och Magnus Ladulås etablerade slottslän vid en tid när ledungen omformades till fast skatt. Det fanns också underhållslän för medlemmar av kungafamiljen, och pantlän vid lån från privatperson till kronan, samt tjänstelän för vilka var utbyte mot militära tjänster.

En ny länsorganisation etablerades genom regeringsformen 1634. Den ursprungliga länsindelningen återfinner man i det som kallas landskap.

Landets indelning i län har i princip varit gällande sedan år 1810. Under de senaste decennierna har dock tre större ändringar i indelningen genomförts. År 1968 lades Stockholms stad (överståthållarämbetet) och Stockholms län samman till ett nytt län kallat Stockholms län. Den 1 januari 1997 lades Kristianstads och Malmöhus län samman till Skåne län. Den 1 januari 1998 lades Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län, med undantag för Habo och Mullsjö kommuner, samman till Västra Götalands län. Habo och Mullsjö kommuner kom att tillhöra Jönköpings län, efter lokala folkomröstningar om man ville tillhöra Västra Götalands län eller Jönköpings län efter den nya länsindelningen.

Förvaltningsorganisation i länen

De politiska uppgifterna sköts dels av landstingen och regionerna, vars beslutsfattare väljs direkt av länets befolkning, dels av länsstyrelserna, som är statens organ i länen.

Länsstyrelse

Huvudartikel: Länsstyrelse

Länsstyrelse är statens regionala företrädare och fungerar som en länk mellan länen och staten. Länsstyrelsens chef utses av regeringen och kallas landshövding. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för vissa socialvårdsfrågor och regional samhällsplanering. Länsarbetsnämnd och skogsvårdsstyrelse är exempel på andra statliga organ i länet. En länsnämnd eller motsvarande lyder under ett statligt verk och arbetar med samma frågor som detta, fast regionalt.

Landsting

Huvudartikel: Landsting

Landstingets politiska beslut fattas av en folkvald församling, landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige utser en landstingsstyrelse som leder och samordnar arbetet i landstinget. Det viktigaste ansvarsområdet är hälso- och sjukvården. Andra vanliga områden är folktandvården, utbildning, kultur (främst länsmusik, -teatrar och -museer) och näringslivsstöd. Ansvaret för kollektivtrafiken delas ofta mellan kommunerna och landstinget. Landstingens verksamhet finansieras genom statsbidrag, landstingsskatter och avgifter och regleras bland annat i kommunallagen.

I tre av Sveriges län skiljer sig den politiska styrningen från de övriga. Gotlands län saknar landsting, och istället sköts dess uppgifter av Gotlands kommun. I landstingen i Skåne och Västra Götaland pågår försök med ökat regionalt självstyre, vilket bland annat innebär att landstingen har fått större ansvar för den regionala utvecklingen.

Län i Sverige

Län Bokstav Kod Yta (km²) Folkmängd[1] Inv/km² Residensstad Inrättat Karta
Blekinge läns vapen Blekinge län K 10 &&&&&&&&&&&02941.&&&&&02 941 &&&&&&&&&0152259.&&&&&0152 259 &&&&&&&&&&&&&051.80000051,8 Karlskrona 1683 SverigesLän2007mKod.svg
Dalarnas läns vapen Dalarnas län W 20 &&&&&&&&&&028194.&&&&&028 194 &&&&&&&&&0275867.&&&&&0275 867 &&&&&&&&&&&&&&09.8000009,8 Falun 1634[2]
Gotlands läns vapen Gotlands län I 09 &&&&&&&&&&&03140.&&&&&03 140 &&&&&&&&&&057004.&&&&&057 004 &&&&&&&&&&&&&018.20000018,2 Visby 1678 (?)
Gävleborgs läns vapen Gävleborgs län X 21 &&&&&&&&&&018191.&&&&&018 191 &&&&&&&&&0275908.&&&&&0275 908 &&&&&&&&&&&&&015.20000015,2 Gävle 1762
Hallands läns vapen Hallands län N 13 &&&&&&&&&&&05454.&&&&&05 454 &&&&&&&&&0293572.&&&&&0293 572 &&&&&&&&&&&&&053.80000053,8 Halmstad 1719
Jämtlands läns vapen Jämtlands län Z 23 &&&&&&&&&&049443.&&&&&049 443 &&&&&&&&&0126897.&&&&&0126 897 &&&&&&&&&&&&&&02.6000002,6 Östersund 1810
Jönköpings läns vapen Jönköpings län F 06 &&&&&&&&&&010475.&&&&&010 475 &&&&&&&&&0335246.&&&&&0335 246 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032,0 Jönköping 1687
Kalmar läns vapen Kalmar län H 08 &&&&&&&&&&011171.&&&&&011 171 &&&&&&&&&0233397.&&&&&0233 397 &&&&&&&&&&&&&020.90000020,9 Kalmar 1634
Kronobergs läns vapen Kronobergs län G 07 &&&&&&&&&&&08458.&&&&&08 458 &&&&&&&&&0182224.&&&&&0182 224 &&&&&&&&&&&&&021.50000021,5 Växjö 1674
Norrbottens läns vapen Norrbottens län BD 25 &&&&&&&&&&098911.&&&&&098 911 &&&&&&&&&0249677.&&&&&0249 677 &&&&&&&&&&&&&&02.5000002,5 Luleå 1810
Skåne läns vapen Skåne län M 12 &&&&&&&&&&011027.&&&&&011 027 &&&&&&&&01214758.&&&&&01 214 758 &&&&&&&&&&&&0110.200000110,2 Malmö 1997
Stockholms läns vapen Stockholms län AB 01 &&&&&&&&&&&06490.&&&&&06 490 &&&&&&&&01981263.&&&&&01 981 263 &&&&&&&&&&&&0305.300000305,3 Stockholm 1968
Södermanlands läns vapen Södermanlands län D 04 &&&&&&&&&&&06060.&&&&&06 060 &&&&&&&&&0267524.&&&&&0267 524 &&&&&&&&&&&&&044.10000044,1 Nyköping 1683
Uppsala läns vapen Uppsala län C 03 &&&&&&&&&&&06989.&&&&&06 989 &&&&&&&&&0327188.&&&&&0327 188 &&&&&&&&&&&&&046.80000046,8 Uppsala 1634
Värmlands läns vapen Värmlands län S 17 &&&&&&&&&&017583.&&&&&017 583 &&&&&&&&&0273374.&&&&&0273 374 &&&&&&&&&&&&&015.50000015,5 Karlstad 1779
Västerbottens läns vapen Västerbottens län AC 24 &&&&&&&&&&055432.&&&&&055 432 &&&&&&&&&0257812.&&&&&0257 812 &&&&&&&&&&&&&&04.7000004,7 Umeå 1638
Västernorrlands läns vapen Västernorrlands län Y 22 &&&&&&&&&&021678.&&&&&021 678 &&&&&&&&&0243372.&&&&&0243 372 &&&&&&&&&&&&&011.20000011,2 Härnösand 1762
Västmanlands läns vapen Västmanlands län U 19 &&&&&&&&&&&06302.&&&&&06 302 &&&&&&&&&0249974.&&&&&0249 974 &&&&&&&&&&&&&039.70000039,7 Västerås 1634
Västra Götalands vapen Västra Götalands län O 14 &&&&&&&&&&023942.&&&&&023 942 &&&&&&&&01558130.&&&&&01 558 130 &&&&&&&&&&&&&065.10000065,1 Göteborg 1998
Örebro läns vapen Örebro län T 18 &&&&&&&&&&&08517.&&&&&08 517 &&&&&&&&&0277732.&&&&&0277 732 &&&&&&&&&&&&&032.60000032,6 Örebro 1634
Östergötlands läns vapen Östergötlands län E 05 &&&&&&&&&&010562.&&&&&010 562 &&&&&&&&&0423169.&&&&&0423 169 &&&&&&&&&&&&&040.10000040,1 Linköping 1634
Hela Riket &&&&&&&&&0410960.&&&&&0410 960 &&&&&&&&09256347.&&&&&09 256 347 &&&&&&&&&&&&&022.50000022,5

Observera att sjöar är exkluderade i kolumnen yta.

Framtid

Sex till nio nya regioner, så som de gestaltade sig i ansvarskommitténs sekretariatsrapport.

En utredningskommitté, Ansvarskommittén, tillsattes av regeringen, med medlemmar från alla riksdagspartier. De hade ett uppdrag att utreda länens framtida ansvar och struktur och länens antal och gränser. Kommittén lämnade sin huvudrapport februari 2007. Kommittén föreslog en minskning till sex eller nio län eller regioner. Tanken är att varje län ska ha även avancerad sjukvård inom de flesta områden. Dessutom ska var och en ha ett stort universitet anses det. Den nya region/länsindelningen sker i huvudsak först 2014 efter ett eventuellt beslut 2010. Förebild för en länsreform är Danmark och Finland som gjort en sådan reform några år tidigare. Framförallt är bildandet av Skåne län och Västra Götalands län en förebild för hur starkare och mer självständiga län kan arbeta.

Efter Ansvarskommitténs rapport har länen diskuterat med varandra om indelning. De fyra nordligaste länen vill gå samman till två. Det är framförallt i Svealand det är rörigt. Stockholm vill inte gå ihop med något annat län. Vissa grannlän vill gå ihop med Stockholm.[källa behövs] Även Örebro vill det, vilket lämnar Värmland ensamt.[källa behövs] Uppsala, Gävleborgs och Dalarnas län har ansökt om att få bilda en Svealandsregion, där också Örebro, Västmanlands och eventuellt Värmlands och Sörmlands län kan komma att ingå. [1] Värmland kan tänka sig gå ihop med Västra Götaland. [2]

Avskaffade län i Sverige

Svensk territorialhistoria

Sveriges historia

Här listas sådana län som inrättats enligt 1634 års regeringsform och i dess efterföljd[3][4][5].

På motsvarande administrativ nivå har flera förvaltningsformer förekommit, ibland under beteckningen län: livgeding, för änkedrottningarnas underhåll, avvecklade 1715-1720; underhållsländer, för Karl X Gustav, medan han var tronföljare, samt Drottning Kristina, sedan hon abdikerat; hertigdömen, avskaffade 1689; guvernement, d.v.s län under ledning av landshövding med militärt befäl; samt generalguvernement, i flera sammanförda län liksom i avhängiga provinser. Militärt styre för inrikes län avskaffades i 1719 års regeringsform.

Till skillnad från livgedingen, underhållsländerna och det sista kvarvarande hertigdömet (Stegeborg), var grevskapen (avskaffade efter Karl XI:s reduktion 1680) underordnade länsförvaltningen, trots omfattande ekonomiska och administrativa specialrättigheter.

Efter 1634 har beteckningen län även levt kvar avseende vissa härader som tidigare varit centra i äldre slottslän och har även använts om vissa bruksorter och bergslager.

Se även

Källor

  1. SCB: 2008-12-31
  2. (namnbyte 1997)
  3. Nationalencyklopedin
  4. Nordisk Familjebok
  5. Riksarkivet: Svensk arkivinformation (SVAR)

Externa länkar


Personliga verktyg