Landsting

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Landstinget leder hit. Fler betydelser av landsting och landstinget hittas via landstinget (olika betydelser)

Landsting är i Sverige en sekundärkommun som har hand om den kommunala självstyrelsen i ett län. Landstinget leds av en folkvald församling, landstingsfullmäktige. Det finns idag 20 landsting. Landsting finns i samtliga län utom Gotland, som består av endast en kommun som då också handhar de uppgifter som annars ligger på landstinget. I Västra Götalands län och Skåne län har landstingen fått utökade uppgifter och kallas vanligen regioner, även om de formellt fortfarande är landsting.

Landstingsindelningen beslutas av regeringen. Landstingen har kommunal beskattningsrätt och ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand Hälso- och sjukvården men också kultur, lokaltrafik och regionplanering.

Observera att landsting och länsstyrelser är helt skilda organisationer med olika uppgifter.

Innehåll

Historia

Landstingen inrättades genom 1862 års förordning om landsting, vilken trädde i kraft år 1863, och därigenom fick varje län ett landsting. Från början användes ordet landsting om det som idag heter landstingsfullmäktige, medan själva sekundärkommunen – det som numera kallas landsting – kallades landstingskommun (ett ord som fortfarande finns kvar i nuvarande regeringsform). Vid tiden för genomförandet av 1862 års förordning fanns det i landet bara kvar ett äldre landsting med rötter i medeltid, det var Jämtlands landsting. Jämtlands landsting fattade beslut om budgeten för det nya Jämtlands läns landsting och Härjedalen och de delar av Hälsingland som ingår i Jämtlands län kom med i det nya landstinget. Jämtlands landsting ansvarade vid sitt upphörande bl.a. för kommunikationsfrågor och sjukvård.

Lagreglering

I Kommunallagen (1991:900) regleras landstingen. I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) regleras landstingens, respektive kommunernas, ansvar inom hälso- och sjukvården. Landstingens verksamhet finansieras till största delen via landstingsskatten. Därutöver får landstingen inkomster från patientavgifter och försäljning av tjänster. Staten bidrar med generella och riktade statsbidrag. Den största delen av landstingens budget går till hälso- och sjukvård samt tandvård.

Politiskt styre

Lista över landsting

SWE-Map Län2007.svg

Historiska landsting

Landstingsfria kommuner

Då landstingen bildades 1864, fick städer med mer än 25 000 invånare inte delta. Det gällde från början bara Stockholm och Göteborg, men 1871 hade även Malmö passerat gränsen. Gävle, Norrköping och Helsingborg följde. Denna begränsning upphörde efterhand som tätorterna växte sig större. Men alla städer, utom Göteborg och Malmö, valde att söka tillstånd hos regeringen för att återinträda i landstingen när det blev möjligt under 1950- och 60-talet.

Malmö och Göteborg stod utanför landstinget fram till 1998, andra kommuner/städer var Stockholm som stod utanför fram till 1968, Helsingborg mellan 1948-1963, Gävle stad till 1953 och Norrköpings stad (till ?). I de kommunerna som stod utanför landstingen sköttes frågorna istället av respektive kommun/stadsfullmäktigen. Idag är det bara Gotlands län som saknar landsting, i detta län sköts landstingsuppdragen av Gotlands kommun.

Källor

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 SCB - Fotnoter


Personliga verktyg
På andra språk