Region

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En region, från latinets regio, är ett geografiskt avdelat område som definieras genom gemensam natur, kultur eller politisk administration.

Innehåll

Regioner i Sverige

Funktionella regioner

Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö är funktionella storstadsområden, och av SCB definierade som "storstadsregioner",[1] som kan sträcka sig över administrativa gränser. SCB:s definition bygger på mönster av till exempel arbetspendling och handel.

Regionförsök

I Skåne och Västra Götalands län har ansvaret för regional utveckling förts över från de statliga länsstyrelserna till landstingen i ett så kallat "regionförsök". Region Skåne och Västra Götalandsregionen styrs av ett direktvalt regionfullmäktige, motsvarande landstingsfullmäktige i övriga landsting. Försöksverksamheten har pågått sedan 1997 i Skåne respektive sedan 1999 i Västra Götaland, och var tänkt att avslutas vid utgången av år 2006, men förlängdes i väntan på slutbetänkande från Ansvarskommittén under ledning av utredaren Mats Svegfors. Kommittén föreslog år 2007 att Sveriges landsting och län efter finländsk förebild skall bilda sex till åtta regioner.

I februari 2008 föreslog som en följd av detta lokala politiker i Norrland att bilda en norrländsk storregion efter samma modell som finns i Västra Götaland och Skåne.[källa behövs]

Kommunalförbund

Det förekommer i några län att landsting och kommuner samverkar genom kommunalförbund och i ett par fall använder man regionbegreppet för att beskriva sig själva, exempelvis Region Halland och Region Värmland. Även om dessa regioner samverkar med respektive länsstyrelser så har man inte övertagit deras ansvar för regional utveckling på det sätt som sker i regionförsöken i Skåne och Västra Götaland.

Länder som indelas i regioner (i urval)

Gränsregioner i Norden (i bokstavsordning)

Fotnoter

  1. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Regional%20statistik/Indelningar/_Dokument/Storstadsomr.pdf

Se även


Personliga verktyg