Linköping

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Den här artikeln handlar om tätorten Linköping. För kommunen Linköping, se Linköpings kommun.


Linköping
Siffrorna avser orten
Läge 58°24′39″N 15°37′17″O / 58.41083, 15.62139
Landskap Östergötland
Län Östergötlands län
Kommun Linköpings kommun
Folkmängd(2005) 97 428
Area(2005) 4 201 hektar
Befolknings- och arealfakta från SCB[1] (uppdaterad 2008-03-10)
Linköping in Sweden.png

Linköping är en tätort i Linköpings kommun i Östergötland på Östgötaslätten, strax söder om Stångåns utlopp i Roxen. Linköping är residensstad för Östergötlands län, stiftsstad för Linköpings stift och centralort för Linköpings kommun. Linköping är Sveriges sjunde största tätort med 97 428 invånare (2005) och Sveriges femte största kommun med 140 400 personer (Aug 2008) och stark tillväxt.[2]

Under andra världskriget och kalla kriget växte Linköping kraftigt, genom Saab AB:s tillverkning av stridsflygplan, men efter 1980-talet har det militära inslaget minskat i betydelse. Staden är numera en av de större universitetsstäderna; Linköpings universitet har i dag cirka 26 500 studenter och doktorander. Stadens motto är Där idéer blir verklighet och syftar på samarbetet mellan näringslivet (till exempel Mjärdevi Science Park) och universitetet.

Innehåll

Historia

Linköping omkring år 1700. Ur Suecia antiqua et hodierna.

Sedan 1100-talet var Linköping den kyrkliga centralorten för Östergötland, Småland och Gotland. Klostret Vreta kloster grundades 1128 och de äldsta delarna av Linköpings domkyrka härrör från 1100-talet (även om domkyrkan har byggts om och byggts ut många gånger sen dess). Växjö stift bildades 1163, när Värend skildes från Linköpings stift. Visby stift avknoppades så sent som 1570. Den ännu mycket unge kung Valdemar Birgersson, son till Birger jarl, kröntes år 1251 i Linköpings domkyrka, för att bekräfta kungavalet i februari 1250.

Under 1200-talet byggdes delar av slottet, detta under biskop Bengts tid. Längan, i nuvarande biskopsgården vid Ågatan, tros vara en del av ett kloster uppfört under mitten av 1200-talet av Magnus Ladulås. Som en viktig kyrklig ort så besöktes Linköping av de nykrönta kungarna under deras Eriksgata.

Religiösa centrum brukar även medföra högre utbildning och Linköping var inget undantag. En katedralskola kan dateras tillbaka till 1266, möjligen Sveriges första.

Den siste biskopen som bodde på slottet var Hans Brask. Idag bor landshövdingen i slottet, och här finns även ett Slott- och Domkyrkomuseum.

Linköpings stads sigill år 1300

År 1598 utkämpades Slaget vid Stångebro mellan Hertig Karl och hans brorson Sigismund. Hertig Karl, sedermera Karl IX, gick segrande ur striden och slaget blev början på det polsk-svenska kriget 1599-1629. Tretton rådsherrar och en fågelskytt som stått på Sigismunds sida fängslades, och efter en rättegång år 1600 avrättades fem av dem i Linköpings blodbad.

År 1627 grundades Gymnasium Lincopense, då Sveriges tredje gymnasium. Skolan anlades i anslutning till den gamla domskolan och efter en period som högre respektive allmänt läroverk kallas den idag Katedralskolan.

Den 29 januari 1700 drabbades staden av en omfattande eldsvåda som förstörde praktisk taget all bebyggelse. Vissa stenbyggnader, slottet och domkyrkan klarade sig. [3]

Linköping är en gammal militärstad. Omkring 1900 flyttade flera regementen i Linköpings garnison in i kaserner i staden: Svea artilleriregemente A1, Livgrenadjärregementet I4, och Svea trängkår T1. Till detta kom Kungl. Östgöta Flygflottilj F3 i Malmslätt strax väster om staden. De utgjorde ett viktigt inslag i staden under hela 1900-talet, men kasernområdena har efter kalla krigets slut omvandlats till bostäder (T1) respektive kontor för offentlig förvaltning (A1/I4). De militära övningsfälten söder om staden har omvandlats till naturreservatet Tinnerö eklandskap. Malmens flygplats används fortfarande militärt, och huserar Flygvapenmuseum.

Under andra världskriget och kalla kriget upplevde staden en stark tillväxt på grund av SAAB:s tillverkning av stridsflygplan, etablerad 1937. Den i slutet av 1960-talet grundade högskolan gjordes 1975 till Linköpings universitet och har sedan 1980-talet fortsatt att driva på stadens expansion.

År 1987 firade staden 700-årsjubileum.

Under 2000-talet började Linköping tillsammans med grannstaden Norrköping marknadsföras som den Fjärde storstadsregionen. Linköping blev årets cykelstad 2002.

Spannmålslagerhus

I Linköping uppfördes under första världskriget ett av nio spannmålslagerhus vilka fungerade som beredskapslager för livsmedel. Lagerhuset i Linköping brann ner på 1990-talet.

Stadsbild

Linköpings stadsbild domineras av domkyrkans 107 meter höga torn, som utmärker sig över den i övrigt låga bebyggelsen. Kyrkan i sig är en mäktig och massiv stenkyrka i gotisk stil, vars uppförande har påverkat hela staden. På senare tid har det diskuterats om hur höga hus som ska få uppföras i staden och hur det påverkar stadens silhuett, där det 17 våningar höga Drottningtornet är det som medfört mest diskussioner.

Det gula stadshuset byggdes ursprungligen för att hysa läroverket och ligger strax intill domkyrkan. I samma kvarter finns även Linköpings slott och biskopsgården, som är residensbostad för Östergötlands läns landshövding respektive Linköpings stifts biskop.

Hunnebergsgatan 5, 7 och 9 hör till Linköpings äldre trähusbebyggelse

Under rivningsvågen på 1950- och 1960-talet beslutade staden att skapa ett Gamla Linköping dit gamla träbyggnader flyttades för att skapa ett område med kvarter i gammal stil. Utmärkande för området är att de flesta av husen används, antingen av verksamheter och museer eller som bostäder.

Staden rymmer en rad intressanta byggnader såsom tegelborgen Frimurarehotellet, Miljonpalatset (uppfört 1897-1898), Gamla vattentornet (som numera är ombyggt till bostäder) och Katedralskolan. Under 2000-talet har flera byggnader med visst arkitektoniskt intresse tillkommit. Hit räknas Linköpings stifts- och landsbibliotek, Drottningtornet, Mjärdevi Center samt Cloetta Center, som alla har en modern utformning.

Staden har under årens lopp fått en geografisk utsträckning som närmast kan liknas vid ett uppochnervänt "V", eller en "banan". Militärens före detta övningsområde, som till stor del kommer bli ett naturskyddat område i mitten av detta "V", hindrar effektiv kommunikation mellan de sydöstra och sydvästra utlöparna av staden. Anledningen till naturskyddet är det stora eklandskap som finns i denna del. Detta eklandskap är en del av norra europas största sådana, som sträcker sig över stora delar av södra östergötland, och där finns flera rödlistade arter, både växter och djur. Nyligen höjdes kritiska röster för planerna på att ytterligare förlänga det sydöstra "benet". Kritikerna menade att denna stadsdel skulle dela upp staden, med bostäder i södra Linköping, handel och arbetsplatser i norr och universitetet i den svåråtkomliga västra delen.

Natur och parker finns det relativt gott om i staden och närområdet. Exempel på detta är parken Trädgårdsföreningen mitt i centrala staden, Rydsskogen och Vallaskogen, där den senare är naturreservat. Tidvis har diskussionerna om kommunikationen i öst-västlig led kommit att beröra Vallaskogen när den så kallade tvärleden eller Vallaleden debatterats.

Kulturliv

Linköpings stifts- och landsbibliotek brann ner i september 1996 efter en anlagd brand, och en 700-årig bibliotekshistoria fick ett snöpligt slut. Biblioteket återuppfördes igen på samma plats och kunde invigas i mars 2000 i form av en ljusare och modernare byggnad.

Andra exempel på kultur är Östergötlands länsmuseum, Östgötateatern (även med en ungdomsensemble), konsthallen Passagen, samt Linköpings symfoniorkester. Linköping är också en körtät stad med många körer av hög nationell klass.

När det gäller musik har flera artister börjat sin karriär på Skylten, bland annat Lars Winnerbäck. Andra kända musiker/musikgrupper är Louise Hoffsten, Pusjkins och Cloudberry Jam.

I Linköping kan man även besöka Fun SkatePark som är Nordens största skatepark i betong och har bland annat dragit till sig internationella tävlingar av större klass.

Östgöta Correspondenten är stadens dagstidning och ges ut sedan 1838. Tidningen täcker västra delen av Östergötland. Tidigare fanns även den socialdemokratiska dagstidningen Östgöten men denna lades ner i början av 1990-talet.

Den lokala tv-kanalen NollEttan startades av de allmännyttiga bostadsföretagen och stadens energiverk 1996-1997 som en informationskanal. Kanalen heter numera Kanal Lokal och sänder lokal sport, nyheter, med mera. Från början var kanalen knuten till Linköping men sedan några år omfattar sändningsområdet hela Östergötland.

Under första halvan av 2006 dök en rondellhund upp i Nygårdsrondellen. Detta var början på en helt ny typ av gatukonst som sedan blev mycket uppmärksammad i media och som spridit sig i Sverige och även till andra länder.

Utbildning

Linköping har allt sedan kyrkans etablering varit en utpräglad läroverksstad och är idag en av de större universitetsstäderna. Vid Linköpings universitet studerar idag drygt 26 500 studenter. En del av dessa studerar vid Campus Norrköping som är universitetets campus i grannstaden. På Campus US vid Universitetssjukhuset i Linköping bedrivs utbildningen vid Hälsouniversitetet, övriga utbildningar är samlade till Campus Valla som är universitetets huvudcampus.

Linköping har ett antal gymnasieskolor (bland annat Katedralskolan grundad 1627, Folkungaskolan, Anders Ljungstedts gymnasium och Berzeliusskolan) och flera andra utbildningformer som exempelvis Valla folkhögskola.

Hjulsbroskolan är en skola för årskurserna 1-6 i södra Linköping. Den uppfördes 1959 och invigdes året efter.

En annan känd skola är Slaka Skola som har samarbete med Skeda Skola. Slaka skola har årskurserna F-6. Skolan är en av de äldsta i Linköping.

Näringsliv

Stångån. Tekniska verken.

Linköping består huvudsakligen av företag med teknisk inriktning. Saab, där 4900 personer arbetar (sept. 2003), dominerar. Telefonbolaget Ericssons utvecklingsavdelning för GSM-telefoni, med 1100 anställda (sept 2003), återfinns i staden. Avdelningen är en av bolagets lönsammaste grenar. Det finns också ett par livsmedelsindustrier i staden, exempelvis Arla och Scan.

Linköping är för övrigt en expansiv företagsregion som bland annat inhyser Mjärdevi Science Park, vilket är en teknikpark med 4 000 anställda (nov 2005). Anmärkningsvärt är att flertalet populära affärssystem har sin vagga i Linköping: IFS, Intentia (Movex) och Allegro (Guda).

Även handeln är betydande där köpcentrumområdet Tornby är ett av Sveriges största med varuhus såsom Ikea, Ikano-huset, Biltema och många fler. Tornbyområdet har näst högst omsättning i Sverige för köpcentrum utanför stadskärnorna (sept 2005). Källa: SVD

Kommunikationer

Flyget har länge haft stor betydelse för Linköping, där SAAB har haft stort inflytande. Linköping har två flygplatser, den civila Saab-ägda flygplatsen centralt belägen, strax sydöst om stadskärnan samt Malmens militära flygplats väster om staden, där Försvarsmaktens helikopterflottilj finns. Eftersom både Linköpings och Norrköpings flygplatser har problem med lönsamheten så har det under många år diskuterats byggandet av en ny flygplats någonstans mellan de två städerna, dock utan något resultat delvis på grund av de höga kostnader som ett nybygge skulle medföra.

Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö passerar Linköpings centralstation och det går ett större antal dagliga turer med X2000 både till Stockholm och Köpenhamn. Just nu sker även planering av Ostlänken, vilken planeras bli en dubbelspårig snabbjärnväg upp till Stockholm. Stångådalsbanan till Kalmar och Tjustbanan till Västervik har Linköping som slutstation. Dessa banor trafikeras mestadels av tåg av Y1- och Y2-typ. På Tjustbanan går dessutom på försök Sveriges första biogasdrivna tåg.

MotorvägenE4 passerar norr om staden och har tre avfarter benämnda väst, norr och öst. Detta kan tyckas förvirrande när man färdas söderifrån norrut mot Stockholm men genom Östergötland går E4 i stor del i väst-östlig riktning.

Göta kanal går cirka en mil norr om staden, genom sjön Roxen och genom Bergs slussar som är ett populär turistmål sommartid. Kinda kanal och Stångån går från Roxen och söderut, rakt genom Linköping.

Linköping är känd som cykelstad. Mer än 30% av alla resor utgörs nämligen av cykeltransporter. [4] Kommunen har nästan 40 mil cykelvägar, och nya byggs efterhand. Staden blev Årets cykelstad 2002, och har beskrivits av Montrealtidningen La Presse som "cyklarnas drömstad" ("ville rêvée pour le vélo"), framför allt på grund av snöröjningen på cykelbanorna.[5] Omkring 70 procent av sommarcyklisterna fortsätter även på vintern. [6] Linköpings kommun tillhandahåller cykelkartor och rekommenderade cykelrutter online samt hos turistbyrån.

Statliga myndigheter

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har sin verksamhet i Linköping, nu på det före detta militära Garnisonsområdet. Även Rättsmedicinalverket (RMV) samt polis, domstol, (tingsrätt) och åklagarkammare finns samlat på gamla Garnisionsområdet i ett "Rättscentrum".

VTI, Väg och transportforskningsinstitutet, har forskat om vägtrafik och transporter sedan 1975. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har verksamhet i Linköping. FMV, Försvarets Materielverk, har en avdelning för validering och verifiering av flygmateriel vid flygfältet i Malmslätt. Tidigare benämning var FC och PROV.

Militärstaden

Linköping är staden som anses vara flygets vagga i Sverige. Redan 1912 startade Carl Cederström en flygskola på Malmen (som senare blev flygflottiljen F 3). Svenska Aeroplan AB grundades 1937 och startade ett par år senare sin flygplanstillverkling i staden. Numera finns Flygvapenmuseum och Försvarsmaktens helikopterflottilj på Malmen.

Bland de övriga förband som fanns inom Linköpings garnison är, Svea trängregemente, T 1, Svea artilleriregemente, A 1, Livgrenadjärregementet, I 4, Andra livgrenadjärregementet, I 5 och Östgöta luftvärnsregemente, Lv 2 samtliga nedlagda. Garnisonsområdet håller på att omformas till en ny stadsdel där de gamla kasernerna används för andra ändamål. Det finns även ett Garnisionsmuseum ute vid Garnisionsområdet.

Sevärdheter

Linköpings domkyrka

Linköpings domkyrka dominerar stadens profil och är en imponerande syn såväl interiört som exteriört. Strax bredvid ligger den gamla biskopsborgen som drogs in till kronan och blev Linköpings slott, idag med Slotts- och domkyrkomuseum. Den återuppbyggda stadsmiljön i Gamla Linköping med sina hantverksbodar och museer är ett populärt utflyktsmål. I Gamla Linköping finns också ett litet "fenomenmagasin" där man kan göra olika experiment. Strax väster om stadskärnan ligger Flygvapenmuseum med samlingar av de flesta militära flygplan som använts i det svenska flygvapnet. IT-ceum är ett unikt datahistoriskt museum. Länsmuseet innehar stora konstsamlingar och konstnärer som Albrecht Dürer och Pehr Hörberg finns representerade i utställningarna. Museet har en filial i Onkel Adams-gården.

Under Sankt Larskyrkan finns rester av stadens äldsta kyrkobyggnad. Stora torget pryds av skulpturen Folkungabrunnen av konstnären Carl Milles. Mitt på torget finns även en minnessten över Linköpings blodbad. Blodbadet föregicks av slaget vid Stångebro och ett minnesmonument restes på Stångebrofältet 1898.

Kinda kanal börjar/slutar i Linköping och inom staden finns slussar vid Nykvarn, Tannefors, Hackefors och Hjulsbro.

Sedan 1990-talet har allt fler caféer öppnat och restaurangerna har börjat med uteservering på sommaren. Studenterna bidrar även med att liva upp staden med diverse arrangemang, där det största är SOF, Studentorkesterfestivalen som anordnas vartannat år och bland annat genomför en stor så kallad Kårtege genom staden.

Novemberljus

Med start 2005 har kommunen arrangerat den årliga utomhusutställningen Novemberljus, där konstnärer under månaderna november-januari pryder staden med ljusskulpturer. Syftet är att "skapa trygghet, men även skönhet, glädje och upplevelser". Projektet har blivit mycket uppmärksammat, och Östgöta Correspondenten har ordnat omröstningar om vilka konstverk som är vackrast. Första året var det Ronny Andersson och Åsa Wikström som, tillsammans med Charlotta Mattsson på Linköpings Kraftnät (sedermera grundare av Tindra Design[7]), utformade ljussättningen på 14 platser längs Stångån mellan Tannefors slussar och Tullbron.[8]
2006 var det 22 ljusinstallationer i innerstaden av 17 olika ljussättare.[9] De projicerade eldslågorna på det gamla gymnastikhuset vid domkyrkan fick många att tro att elden var lös.[källa behövs]
Tredje året, 2007, deltog 9 ljussättare med 25 installationer längs en 4 km lång slinga från Berga längs Tinnerbäcken till stadens centrum.[10]
Fjärde året, 2008, ingår 20 installationer av 17 ljussättare längs en 5 km lång promenadslinga i innerstaden. Några tidigare favoriter har upprepats. Till nyheterna hör rött och grönt ljus vid järnvägsstationen och kristallkronor i träden vid Stångån.[11]

Sport och fritid

Cloetta Center i juli 2005.

Ishockeyklubben Linköpings HC (LHC) bildades 1976. Linköpings HC är sedan en storsatsning i slutet av 1990-talet ett etablerat lag i Elitserien. Laget huserar sedan år 2004 i en ny arena med namnet Cloetta Center på Stångebrofältet.

Linköpings FC är stadens mest framgångsrika fotbollslag och spelar i Damallsvenskan, de spelar sina hemmamatcher på på klassiska Folkungavallen.

Ett av stadens bästa herrlag i fotboll, Linköpings FF spelar i Division 2 Mellersta Götaland och har även de sin hemmaplan på Folkungavallen. Det andra stora fotbollslaget i staden, BK Kenty, ligger i samma division som LFF. De har sin hemmaplan på Fredriksbergs IP som ligger beläget i stadsdelen Ekholmen.

BK Derbys bandysektion spelade i Elitserien senast säsongen 2005-06, men återfinns nu i Allsvenskan.

I staden finns även ett antal orienteringsklubbar, störst av dem är Linköpings OK.

Linköpings Judoklubb är en den näst äldsta klubben i Sverige och en av de större med sina 300 medlemmar.

Linköpings budoklubb är med sina drygt 500 medlemmar och snart 50 år en av Sveriges största och äldsta budoklubbar.

Team Valla-LiU är stadens mest framgångsrika volleyboll-lag. De huserar i elitserien för volleyboll och spelar sina hemmamatcher i Linköpings Sporthall.

Linköpings Långfärdsskridskoklubb (LLK) är Sveriges näst största långfärdsskridskoklubb och en av Linköpings största ideella föreningar med över 2000 medlemmar.

Linköpings Allmänna Simsällskap (LASS) grundades 1824.

Politik

Linköping är en av de få städer i Sverige som har en officiell borgmästare, Ann-Cathrine Hjerdt (m). Efter kommunvalet 2006 styrs Linköping av Allians för Linköping. Allians för Linköping består av moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet. Ordförande i kommunstyrelsen och ledare för den styrande Alliansen är Paul Lindvall, kommunalråd för moderaterna, övriga kommunalråd från Allianspartierna är Gösta Gustavsson(C) med rotelansvar för stadsbyggnad och miljö, Bentg Olsson (Fp) med rotelansvar för utbildningsområdet samt kultur och fritid och Jan-Willy Andersson (Kd) med rotelansvar för omsorgsverksamheterna. Oppositionsledare är Lena Micko - socialdemokraterna. Gösta Gustavsson (C) kommer att avgå som kommunalråd mars 2009, Muharrem Demirok (C) är nominerad att efterträda honom.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i tätorten Linköping
År Invånare
1990
  
82 451
1995
  
92 584
2000
  
94 248
2005
  
97 428
Källa: SCB - Folkmängden per tätort. Vart femte år 1990-2005.

Kända personer

Historiska

Levande

Vänorter

Roskilde, Danmark valde att under sommaren 2007 säga upp sitt vänortsavtal med Linköping.[1]

Se även

Referenser

 1. Statistik från SCB: Tätorter; arealer, befolkning 2005
 2. Statistik från Statistiska Centralbyrån
 3. Värmlands brandhistoriska klubb — Bränder i Sverige före 1950
 4. http://www.linkoping.se/Organisation/Namnd/TeknikSamhallsbygg/Samhallsbyggnad/tos_ahoj/
 5. François Cardinal. Linköping, ville rêvée pour le vélo. I La Presse, 14 november 2006.
 6. http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=4844574
 7. Novemberljus 2006 i Linköping, bilder från Tindra Design.
 8. Novemberljus skapar trygghet. Stångån Kinda kanal lyses upp, pressmeddelande 28 oktober 2005
 9. Novemberljus 2006 i Linköpings city förlängs till 31 januari!, pressmeddelande 31 oktober 2006.
 10. Stad i ljus för tredje året i rad, pressmeddelande 22 oktober 2007.
 11. Upptäck din stad i ett nytt ljus!, pressmeddelande 31 oktober 2008.

Externa länkar

Koordinater: 58°24′N 15°37′O / 58.4, 15.617


Personliga verktyg