Köpenhamn

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Mall:Landsdata Danmark Köpenhamn
Siffrorna avser orten
Københavns byvåben 1894.png Copenhagen Denmark location map.png
Folkmängd(1 januari 2008[1]) Kommunen: 509 861
Tätorten: 1 153 781
Region Region Hovedstaden
Kommun Köpenhamns kommun
Webbplats http://www3.kk.dk/

Köpenhamn (danska København) är huvudstad och största stad i Danmark. Staden ligger på öarna Själland och Amager, vid Öresund. Köpenhamns kommun har lite över en halv miljon invånare, medan Hovedstadsområdet, som motsvarar Köpenhamns tätort, hade 1 153 781 invånare i början av 2008.[1] Med sina fyra poäng är Köpenhamn klassificerat som en världsstad på gamma-nivå [2].

Innehåll

Historia

Köpenhamn år 1650.
Karta över Köpenhamn från 1728 före Köpenhamns brand, som bland annat förstörde Trinitatiskyrkan med Köpenhamns universitetsbibliotek, samma år.

Staden har anor från omkring år 1000 och Sven Tveskägg och dennes son Knut den Store. Från början var Köpenhamn en liten handelsby under namnet Havn (på svenska Hamn), men dess centrala placering i dåtidens danska storrike (som inkluderade Skåne, Halland och Blekinge) gjorde att byn ökade i betydelse. Köpenhamn grundlades 1167 då biskopen Absalon Hvide lät uppföra en biskopsborg utanför Havn och byn växte till en köpstad (på svenska Köping), därav kommer namnet Købmannehavn eller København.

1479 grundades Köpenhamns universitet, Danmarks äldsta och Nordens näst äldsta universitet. Två år efter grundandet av Uppsala universitet, som är det äldsta.

Erik av Pommern flyttade sitt regerande över Kalmarunionen dit redan 1413, men staden fick officiell huvudstadsstatus först 1536 när denna värdighet officiellt överfördes dit från Roskilde.

Ett initialt hårt slag mot Köpenhamn blev Freden i Roskilde 1658. Från att ha legat centralt placerat i det danska riket låg helt plötsligt fiendelandet Sverige inom skotthåll från huvudstaden. 1658-1659 belägrades staden av den svenske kungen Karl X Gustavs trupper som också genomförde en misslyckad stormning.

Köpenhamns stadsplan är till stor del ett verk av Christian IV. Allt brann ned vid två tillfällen, 1728 och 1795. Staden blev också bombarderad av engelska flottan 1807 för att danskarna inte ville gå in i Napoleonkriget på engelsmännens sida. Danskarna ville vara neutrala, men engelsmännen fruktade att de skulle alliera sig med Frankrike och genomförde därför vad som anses vara den första terrorbombningen av civila i historien.

På 1800-talet blev Köpenhamn centrum för industrialiseringen av Danmark. Här verkade under tidigt 1800-tal Søren Kierkegaard och H C Andersen i en tid då liberalismen gjorde sitt intåg i samhällsdebatten. Missnöjet med det kungliga enväldet ledde till att Danmarks första grundlag antogs 1849 i Köpenhamn, något som gjorde Danmark till en konstitutionell monarki styrd av ett parlament. Folketinget sitter sedan dess på Christiansborg. En annan stor händelse vid denna tid var att Köpenhamns stadsmurar som funnits sedan medeltiden revs och ersattes av grönytor och stadsbebyggelse. Idag ingår en bit av gamla vallgraven i Tivolis sjöar.

För att möta hotet från en kommande tysk invasion byggdes under slutet av 1800-talet, trots starkt motstånd från liberalt håll, närmast hot om inbördeskrig, stora befästningsvallar väster om Köpenhamn kallat Vestvolden. Den var komplett utrustad med egen järnväg, kanontorn etc efter tidens befästningsteknik. Detta ledde till att stadsplaneringen i hög grad gick ut på att bygga täta, kompakta kvarter för att få plats med så mycket människor som möjligt innanför vallarna. Nya utvecklade krigsstrategier och teknisk utveckling gjorde dock att Vestvolden var föråldrad redan innan Första världskriget och hela anläggningssystemet togs successivt ur bruk under 1920-talet.

Under andra världskriget ockuperades Köpenhamn den 9 april 1940 av influgna tyska trupper som landade på Kastrup. Staden befriades först i maj 1945. Staden skonades relativt väl bortsett från ett par sprängattentat och flygbombningar riktade mot tyskarnas krigsindustri.

Geografi

Köpenhamn ligger delvis på Själlands östkust och delvis på ön Amager. Öster om Köpenhamn ligger Öresund, sundet som separerar Danmark från Sverige, och som kopplar samman Kattegatt med Östersjön. På den svenska sidan mittemot Köpenhamn ligger Malmö och Landskrona.

Staden delas in i 15 administrativa stadsdelar:

Demografi

Befolkningsutvecklingen i Köpenhamns kommun
År Invånare
1450
  
4-5000
1500
  
10 000
1650
  
30 000
1700
  
65 000
1801.2.1
  
100 975
1850.2.1
  
129 695
1901.2.1
  
360 787 (400 575)
1911.2.1
  
462 161
1921.2.1
  
561 344
1930.11.5
  
617 069
1940.11.5
  
700 465
1950.11.7
  
768 105
1960.9.26
  
721 381
1970.11.9
  
622 773
1980
  
498 850
1990
  
466 723
2000
  
495 699
2006
  
501 158
Befolkningsutveckling i Köpenhamn. Siffrorna gäller för Köpenhamns kommun och inte storstadsområdet som sådant.


Definitioner av Köpenhamn

Karta över Köpenhamns innerstad

Uppgifterna om Köpenhamns folkmängd varierar beroende på hur stort område som räknas. Ändringar av administrativa gränser under senare år har satt äldre definitioner av till exempel Köpenhamns storstadsområde ur spel, vilket kan förvirra.

Köpenhamns kommun

Köpenhamns kommun är Danmarks folkrikaste med 518 574 invånare (1 januari 2009). Kommunens yta uppgår till 88,25 kvadratkilometer.[1]

Köpenhamns stad

Förr ingick kommunerna Köpenhamn, Frederiksberg och Gentofte i definitionen av Köpenhamns stad. Denna definition är numera utgången. Efter kommunreformen 2007 har man arbetat fram definitioner av landsdelar i Danmark, för att möta statistiska behov på en lägre nivå än regioner. En av dessa landsdelar är Köpenhamn stad (København by), som omfattar kommunerna Köpenhamn, Dragør, Frederiksberg och Tårnby.[3] Ytan uppgår till 180,11 kvadratkilometer, och befolkningen uppgick till 667 228 invånare i början av 2009.[1] En landsdel är i första hand en geografisk och statistisk definition, och området har inga administrativa funktioner.

Köpenhamns tätort

Tätorten Köpenhamn, det vill säga det område som utgörs av sammanhängande bebyggelse, kallas Hovedstadsområdet och hade 1 153 781 invånare i början av 2008.[1] Området omfattar tretton hela kommuner, samt delar av ytterligare fem.

Hela kommuner:

Delar av kommuner:

Köpenhamns storstadsområde

För närvarande hittar man ingen tydlig definition av Köpenhamns storstadsområde i Danmarks statistiks redovisningar. Danska Skov- og Naturstyrelsen, som lyder under Miljøministeriet, arbetar dock med en definition som kallas Hovedstadsområdet som baserar sig på den så kallade Fingerplanen, vilken är ett planeringsunderlag för Köpenhamn med omgivning och som arbetades fram redan 1947.[4] Fingerplanen har fram till nyligen använts mer som ett visionärt dokument än som officiellt redskap för planeringen, men Fingerplan 2007 som nyligen arbetats fram kommer att användas som ett landsplandirektiv av myndigheterna. Det betyder att Fingerplanen får större betydelse för områdets planering och beslutsfattande. Området som berörs omfattar 34 kommuner och hade totalt 1 875 179 invånare i början av 2009, på en yta av 3 030,50 kvadratkilometer.[4][1]

Ibland använder man Region Hovedstaden som definition, men detta område är inget officiellt storstadsområde utan en administrativ region. Äldre, numera inaktuella definitioner av storstadsområdet är de områden som kallades Storköpenhamn och Huvudstadregionen.

Köpenhamnområdet är tillsammans med Malmöområdet på den svenska sidan huvudområdena i den tätbefolkade Öresundsregionen.

Styre

Köpenhamns kommun administreras av sju råd, liknande stadsdelsnämnder i en svensk kommun. Rådens uppgifter bestäms av borgarrepresentationen, som motsvarar kommunfullmäktige i Sverige. Borgarrepresentationen har 55 medlemmar och sitter i Köpenhamns rådhus. Det tyngsta rådet, ekonomirådet, styrs av överborgmästaren. Val av borgarrepresentation sker vart fjärde år men inte i anslutning till det statliga valet som i Sverige.

Ritt Bjerregaard (socialdemokraterne) verkar sedan den 1 januari 2006 som överborgmästare i det traditionellt socialdemokratiska Köpenhamn.

Sevärdheter

Tivoli (januari 2004).
Rosenborgs slott

Staden kännetecknas av breda boulevarder, smala gränder, lummiga parker samt ett livligt gatuliv.

Köpenhamns symbol är den bara 125 cm stora statyn Den lille havfrue som invigdes 1913. Statyns skapades av bildhuggaren Edvard Eriksen (1876 – 1959) efter uppdrag från bryggaren Carl Jacobsen och föreställer huvudpersonen i H.C. Andersens saga Den lilla sjöjungfrun.

Mittemot Centralstationen ligger Tivoli, som är en av världens äldsta nöjesparker (världens äldsta, Dyrehavsbakken, ligger norr om staden). Tivoli är öppet under stora delar av året. Längs parken går gatan HC Andersen Boulevard med Köpenhamns rådhus på andra sidan. Huset är smyckat med många skulpturer som skapades mellan 1892 och 1905 enligt renässansstilen. Rådhustornet är med 113 m Danmarks högsta torn.

I närheten av universitetet finns Vårfrukyrkan (Vor Frue Kirke) av Christian Frederik Hansen i klassicismens stil med statyetter av Bertel Thorvaldsen. Lite längre norrut ligger Rundetårn med bra utsikt över staden och treenighetskyrkan (Trinitatis Kirke). Byggnaderna står vid Strøget som är en av världens längsta bilfria gator och den centrala gatan genom Köpenhamn.

Mellan denna gata och inderhavn ligger Christiansborgs slott. Huset är sedan 1918 säte för Danmarks parlament. På samma ställe fanns tidigare Köpenhamns första borg som byggdes i mitten av 1100-talet. Det nuvarande slottet uppkom mellan 1907 och 1928. Vid slottets norra sida ansluter slottskyrkan (Slotskirke) och bredvid står Det Kongelige Bibliotek som är landets nationalbibliotek. Här finns även huset Børsen från 1620 som fram till 1974 var en aktiebörs.

En annan känd sevärdhet i Köpenhamn är gatan Nyhavn. Den kännetecknas av hus som står med gavelsidan till vägen och är stadens centrum för gastronomi. Vid gatans västra ände ligger torget Kongens Nytorv (Danmarks största torg) med en staty som avbildar Kristian V. Från torget några hundra meter åt nordväst ligger Rosenborgs slott som idag inhyser ett museum med Danmarks kronjuveler.

Det kungliga slottet Amalienborg uppfördes omkring 1750 i rokoko. Slottet består av fyra byggnader som är placerade runt ett åttakantigt torg. Varje dag klockan 12 äger den stora vaktparaden rum.

I Köpenhamn ligger även den så kallade fristaden Christiania som etablerades som ett tillhåll för människor med alternativa livsstilar 1971. Även Ungdomshuset på Jagtvej 69 har dragit till sig nyfikna turister, sedan det stormades och revs i mars 2007.

Den nyligen uppförda Operaen på Holmen - operahuset på Holmen i Köpenhamn, ritat av arkitekten Henning Larsen - är en modern arkitektonisk sevärdhet.

Sport

De framgångsrika fotbollsklubbarna FC Köpenhamn och Bröndby IF kommer från Köpenhamn. FC Köpenhamns hemmaarena heter Parken och är Danmarks nationalstadion. FC Köpenhamn nådde säsongen 2006 Champions League och besegrade bland annat Manchester United och Celtic

Kommunikationer

Köpenhamn och dess förorter har ett pendeltågssystem kallat S-tågen. Centralstationen i Köpenhamn kallas för Hovedbanegården och ligger mittemot Tivoli och Rådhuspladsen. Hovedbanegården har bland annat avgångar till Malmö, Hamburg och flera andra platser i Europa. Sedan 2002 finns också ett förarlöst tunnelbanesystem med två linjer, kallat Metro. Öresundstågen går på linjen Helsingör-Köpenhamn och sedan vidare till Malmö och (bland annat Göteborg och Kalmar samt Karlskrona).

Köpenhamns internationella flygplats, Kastrup, ligger på Amager, nära Öresundsförbindelsens landfäste på danska sidan.

Kända personer från Köpenhamn

Se även

Flag of Denmark.svg Danmarksportalen

Externa länkar

Koordinater: 55°40′N 12°34′O / 55.667, 12.567

Noter

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Danmarks Statistik, Statistikbanken
  2. Inventory of World Cities, GaWC, Loughborough University
  3. Danmarks Statistik, Inddeling i regioner, landsdele og kommuner pr. 1.1. 2007 (excelfil)
  4. 4,0 4,1 Skov- og Naturstyrelsen, Danmark; Fingerplan 2007 (pdf-fil)


Personliga verktyg