Öresundsförbindelsen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Koordinater: 55°34′30″N 12°50′00″O / 55.575, 12.833333

Öresundsförbindelsen (danska: Øresundsforbindelsen) är en 15,9 km lång förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö (Lernacken, Limhamn-Bunkeflo) och Köpenhamn (Kastrup, Amager) som öppnade 2 juli 2000. Förbindelsen består av en bro, Öresundsbron, och kilometerna närmast Danmark av en tunnel, eftersom en hängbros höga spann skulle ha kunnat utgöra en fara för flygtrafiken vid Kastrups flygplats. Som övergång från bro till tunnel byggdes den konstgjorda ön Pepparholm.

Förbindelsen består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Motorvägen utgör en del av Europaväg 20. Trafikmängden på vägen var 18 500 fordon och på järnvägen 26 300 passagerare. Båda siffrorna gällde genomsnitt per dygn år 2007[1].

Innehåll

Öresundsbron

Högbrodelen

Öresundsbron är en 7,85 km lång snedkabelbro som sträcker sig från Lernacken strax söder om Malmö till den 4,05 km långa konstgjorda ön Pepparholm (strax söder om Saltholm). 5,35 km av bron ligger inom Sverige. Pylonerna på bron är 203,5 meter höga. Bron har en segelfri höjd av 57 meter.

Bron består av två plan där järnvägen går under motorvägen. Öster om bron går motorväghalvorna isär och järnvägen dyker upp mellan körfälten. Järnvägen går mellan körfälten förbi betalstationen samt ytterligare några kilometer österut. Bron har cirka 1,56 % lutning[2], vilket är klart mer än som eftersträvas för godståg (särskilt som denna och anknytande banor har trängsel så man vill ha färre och tyngre godståg), men de klarar sig genom att ha bra fart innan bron.

Brons officiella namn, Øresundsbron, är en kombination av svenskans Öresundsbron och danskans Øresundsbroen. Normalt används det svenska eller danska namnet.

Pepparholm

Öresundsbron sedd från danska sidan med Pepparholm till höger och Saltholm till vänster.
Se även Pepparholm.

Denna ö är konstgjord och byggd med material från bottnen av Öresund och andra ställen. Ön är danskt territorium. Den är inte någon taxfree-zon eller liknade (som vissa föreslagit eller trott)[källa behövs], däremot är den naturreservat.

Ett alternativ till en konstgjord ö hade varit att använda den närbelägna ön Saltholm istället, men denna bedömdes ha en skyddsvärd natur och är klassad som naturreservat. Man får inte ta bort ett naturreservat utan mycket starka skäl, vilket detta inte räknades som.

På Pepparholm svänger järnvägen ut från motorvägen och går ett stycke ifrån motorvägen (detta syns tydligt på bilden).

Tunneln

Schematisk bild över tunneln. (engelska)

På Pepparholm går vägen ner i en 4,05 km lång tunnel under Öresund, med namnet Drogdentunneln, för att därefter dyka upp på Amager vid Kastrups flygplats. Vid nedfarten till tunneln viker järnvägen in och lägger sig alldeles intill motorvägen. Tunneln består av fyra separata rör som ligger intill varandra i sidled. Man har byggt en tunnel för att en högbro inte tillåtits av säkerhetsskäl med tanke på flygplatsen och landande flygplan.

Vägavgift

Alla som kör över Öresundsbron måste betala vägavgift[3] vilket görs i Lernacken på svenska sidan. Under mars 2009 var avgiften för att köra eller åka över förbindelsen:

Fordon Enkeltur Flerturskort Daglig pendling
Personbil, fordon max 6m 370 SEK 2.700 SEK/10 ggr 4.000 SEK/månad (42 enkelresor)
Bil max 6m + Husvagn/Släp, fordon 6-9m 740 SEK  ? SEK/5 ggr
Buss över 9m 1.550 SEK
Tågbiljett 98 SEK 78 SEK/gång 1.775 SEK/månad

Priserna för vägfordon höjdes i januari 2009, för svenska kronor, på grund av denna valutas fall.

Gränsbevakning

Sverige

Eftersom förbindelsen utgör Sveriges riksgräns, utför svenska tullverket stickprovskontroller på fordon direkt efter betalbåsen i Lernacken. Det är dessutom Sveriges mest trafikerade gränsförbindelse. Enligt Schengenreglerna får tullen sedan 2001 inte längre stoppa och intervjua alla bilförare, utan endast plocka ut stickprov (det gör man genom att man inte kontrollerar alla körfält samtidigt) eller stoppa mer konkret misstänkta (då kollar man t.ex. på om någon kör på kantlinjerna). Trots denna begränsning är Öresundsbrons svenska landfäste det ställe i Europa där flest narkotikabeslag görs [4]. Tullen har egna lokaler i Lernacken som bemannas dygnet runt. Kontroller i Öresundståg (mot Sverige) förekommer också för att hindra narkotika och annat otillåtet från att komma in i Sverige. Människosmuggling är ett ökat problem som tullen försöker att stoppa genom envarsgripande och sedan omedelbart kontakta och lämna över till polisen.

Danmark

Danska tullen genomför inte kontroll på grund av att de bara har i uppgift att ta in skatt på varor från utlandet och att alkohol i Danmark är billigare än i Sverige[5].Det är danska polisens uppgift att utreda narkotikasmuggling. De gör dock kontroll om de får tips om t.ex. smuggling. Polisen går på tips och spaning och kontrollerar där det behövs. Det anses inte vara så mycket knarksmuggling från Sverige.

Polisen har inte större befogenhet vid gränsen än på andra håll i Danmark, och kan lika gärna kontrollera på andra platser. Polisen får inte gripa folk bara t.ex. för att de verkar nervösa eller ser skumma ut. I Sverige har tullen sådan rätt (det kallas "ta in för kontroll och förhör", max 12 timmar utan bevis)[källa behövs]. I Sverige har man givit tullen extra befogenhet då Sverige anses "renare" än utlandet[källa behövs] och därför anses det nödvändigt att inresande kontrolleras (i och med att illegala produkter som narkotika oftast är tillverkade utomlands[källa behövs]).

Gränsöverskridande efterföljande

Gränsöverskridande efterföljande för polismyndigheter i respektive länder är tillåtet enligt artikel 41 i Schengenkonventionen. Ett särskilt avtal mellan Sverige och Danmark har också slutits.

Avtal med Danmark om polisiärt samarbete i Öresundsregionen

Historia

Genom åren har ett flertal förslag om en fast förbindelse över sundet funnits. Ett av de mest radikala var att fördämma sundet och sedan länspumpa för att skapa land för bebyggelse.

Man valde under planeringen för Öresundsförbindelsen mellan läget Helsingborg-Helsingör och Limhamn-Amager. Limhamn-Amager valdes, huvudsakligen av politiska skäl.[källa behövs]. Kommunerna Helsingör och söder därom i Danmark ville inte ha genomfartstrafiken. Malmö ville däremot ha den. Tunneln hade fått vara betydligt längre än sundets bredd Helsingborg-Helsingör, dels för att all mark är bebyggd flera kilometer från kusten, och dels eftersom Öresund där är 41 meter djupt och bottnen uppvisar geologiska svårigheter.

Öresundsförbindelsen kostade drygt 20 miljarder kronor. Till detta kommer anslutningar på land för runt 10 miljarder tills år 2000, och senare 10 miljarder för Citytunneln. Bygget påbörjades den 18 oktober 1995. EU har bidragit med 1,4 miljarder till bron och de landanslutningar som byggdes tills år 2000. Resten betalades med lån tagna av brobolaget med statsgaranti. Lånen ska finansieras med broavgifterna.

Förbindelsen invigdes den 1 juli 2000 av kung Carl XVI Gustaf och drottning Margrethe II av Danmark. I samband med invigningen genomfördes även en löptävling kallad Broloppet.

Debatt

Bron var ett återkommande inslag i svensk politisk debatt under decennier. Många debattörer motsatte sig byggandet av miljöskäl eller för att det skulle förfula Skåne. För Centerpartiet var bromotståndet länge en central fråga. Partiledaren Olof Johansson avgick ur Carl Bilds regering i protest mot bron. Sedan förbindelsen byggts har dock kritiken närmast tystnat.[6]

Ägare

Förbindelsen ägs av Öresundsbrokonsortiet som i sin tur till lika delar ägs av den svenska staten genom Svedab och den danska staten genom A/S Øresund.

Svedab, vars fullständiga namn är Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab Aktiebolag, förvaltades ursprungligen av Vägverket och Banverket. Sedan 2008 ligger Svedab direkt under Näringsdepartementet.[7] Svedab har till uppgift att driva och underhålla landsanslutningarna och se till att lånen för byggandet är återbetalade senast 2040.[8]

A/S Øresund ägs av Sund & Bælt Holding A/S, som i sin tur ägs av den danska staten. I Sund & Bælt Holding ingår även Stora Bältbron och den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen.[9]

Se även

Flag of Denmark.svg Danmarksportalen

Externa länkar

(engelska)

Referenser

  1. http://www.oresundsbron.com/documents/document.php?obj=381
  2. http://www.pandrol.com/pdf/TR00/p23-25.pdf The Øresund Link Railway
  3. Aktuell prislista för vägavgiften
  4. Uppdrag granskning Tullens ojämna kamp i öresund
  5. Oresunddirekt.com: Var är den danska tullen?
  6. Pernilla Ström (2003), "Vill ingen riva Öresundsbron?", Smedjan.com 18 september
  7. ”Svedab - Ägarstruktur”. Svedab. http://www.svedab.se/sida.php?sid=2&usid=9. Läst 9 januari 2009. 
  8. ”Svedab - Verksamhet”. Svedab. http://www.svedab.se/sida.php?sid=2&usid=8. Läst 9 januari 2009. 
  9. ”Organisation”. Sund & Bælt. http://www.sundogbaelt.dk/dk/Menu/Sund+%26+B%C3%A6lt/Ledelse. Läst 9 januari 2009. 


Personliga verktyg