Tullverket

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Tullverket
Fil:Tullverket logotyp.gif
Departement Finansdepartementet
Län Stockholm
Kommun Stockholm
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Organisationsnummer 202100-0969
Myndighetschef Karin Starrin, generaltulldirektör (september 2008)
Instruktion SFS 2007:782
Webbplats www.tullverket.se

Tullverket, ofta kallad Tullen, är en svensk statlig myndighet som har till uppgift att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns. Tullverket ska förhindra smuggling, samla in tull, skatt och andra avgifter för de varor som förs in från länder utanför EU samt uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken.

Innehåll

Historik

Tull har tagits upp i Sverige åtminstone sedan 1100-talet. Med Axel Oxenstiernas reformer fick tullen en fastare form och 1636 fick Tullverket genom Mårten Augustinsson sin första chef. Den viktigaste tullarna var Stora sjötullen för utrikeshandeln och Lilla tullen som togs ut för att föra in varor i städerna, vilka hade monopol på handel. Kustbevakningen tillhörde Tullverket under flera hundra år, men är en egen myndighet sedan 1988.

Verksamhet

Tullverket bevakar Sveriges gränser så att inte varor som narkotika, vapen, alkohol m.m. olagligt förs in eller ut ur landet. Även skyddade växt- och djurarter hör till de varor där Tullverket kontrollerar in- och utförsel. Bekämpning av narkotikasmuggling, storskalig alkohol- och tobakssmuggling samt ekonomisk brottslighet är områden som enligt Tullverket prioriteras. De har dok inte i uppgift att stoppa människosmuggling. Om de upptäcker det, lämnas det över till Polisen.

Tulltjänstemän har rätt att stoppa personer/bilar vid gränspassage. Detta gäller även vid EU-gräns och Schengen-gräns. Detta till skillnad från många andra EU-länder där tullkontroll är ganska sällsynt. Schengenavtalet som infördes i Sverige 2001 tillåter tullkontroll så länge som personer kontrolleras bara slumpmässigt eller på konkret misstanke, inte alla bilister som före 2001 (då det kunde ta en timme för alla bilar från en stor färja att passera tullen). Nuförtiden får tulltjänstemän göra utandnings prov på förare i princip som polisen.

Tulldistrikt

Det finns 3 olika tulldistrikt. Tull närvaron i Norrland styrs från Göteborg.

Söder

Distriktkontoret är placerat i Malmö

Väst och Norrland

Distriktkontoret är placerat i Göteborg

Stockholms området

Distriktkontoret är placerat i Stockholm, där finns även Tullverkets huvudkontor.

Avdelningar

Brottbekämpning

Gränsskyddsgruppen Tulltjänstemän som jobbar i yttre tjänst har många gånger samma rättigheter att gripa/omhänderta som polisen, exempelvis om det gäller brott mot smugglingslagen (2000:1225). De får även utföra alkoholutandingsprov och utreda det. de bär uniform med oftast bälte i midjan med Expanderbar batong, multiverktyg, ficklampa, handskar, mobiltelefon/ komnikationsradio och handfängsel. De använder ibland skyddsväst på utsatta områden som exempelvis Öresundsbron.

Tullkriminalen Tullkriminalen genomför brottsutredningar inom Tullverkets område. Till tullkriminalen hör bland annat brottsutredare, analytiker och spanare. Spanarna är beväpnade.

Underrättelsesektionen Tullverkets brottsbekämpning har en underrättelsesektion. De behandlar bland annat de tips som inkommer via Narotikatipset 112, dit man kan ringa om man vill tipsa om smuggling. Det kan gälla både narkotika och andra varor, till exempel alkohol eller cigaretter.

Brottbekämpningen liknas vid polisens verksamhet

Effektiv handel

Effektiv handel är den enhet som sköter allt om skatter på varor till och från utlandet. De hjälper även svenska företag med bland annat riskbedömning av varuflöde, deklaration och information.

Effektiv handel liknar Skatteverkets verksamhet.

Tullskolan

Tullverket har en egen skola som är placerad i Norrtälje. Där genomförs bland annat tullens grundutbildning och hundförare utbildning. När man är Tullelev eller Tullaspirant så är man redan anställt hos Tullverket. Man får lön, boende (internat) och helpension när man går på skolan.

Personalen

Generaltulldirektörer


Se även

Källor

Personliga verktyg
På andra språk