Skatteverket

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Skatteverket
Departement Finansdepartementet
Län Stockholm
Kommun Solna
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Organisationsnummer 202100-5448
Myndighetschef Mats Sjöstrand, generaldirektör
Instruktion SFS 2007:780
Webbplats www.skatteverket.se

Skatteverket är en statlig svensk förvaltningsmyndighet för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Skatteverket handlägger årlig taxering, skatteregistrering av enskilda näringsidkare och bolag, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter med mera. Myndigheten utreder inkomstuppgifter och har en skyldighet att anmäla misstänkta skattebrott och andra brott. Även den svenska folkbokföringen sköts av Skatteverket.

Innehåll

Historik

Skatteverket bildades den 1 januari 2004 genom en sammanslagning av Riksskatteverket (RSV) och landets dåvarande tio skattemyndigheter. RSV blev den samlade myndighetens huvudkontor.

RSV var också chefsmyndighet för landets kronofogdemyndigheter, men efter skapandet av Skatteverket med det tidigare RSV som dess huvudkontor upplevdes inte längre denna lösning som optimal. Skatteverket fortsatte som chefsmyndighet en tid, men sedan den 1 juli 2008 är Kronofogdemyndigheten en enda, egen och rikstäckande myndighet. Dock så delar Skatteverket och Kronofogden vissa gemensamma resurser så som löneadministration, IT, personal, internservice m.m.

Organisation

Skatteverket har ca 11 500 anställda.

Skattekontor finns i hela landet, administrativt uppdelade i regioner, och huvudkontoret i Solna. Ett syfte med den nya organisationen är att bättre utnyttja alla resurser och få en mer enhetlig och likformig rättstillämpning.

Skattekontroll och granskning

Skatteverket ansvarar för att utöva skattekontroll och granskning av enskilda ur ett skatteperspektiv och har långtgående möjligheter att inhämta uppgifter om den enskilde antingen genom förfrågningar direkt till den enskilde eller genom så kallade tredjemansrevisioner och tredjemansförelägganden.[1] Skatteverket kan även framställa begäran om tvångsåtgärder mot den enskilde eller tredje man.[2]

Skattebrottsenheten

Skattebrottsenheten är en verksamhetsgren inom Skatteverket. Enheten utför förundersökningar under ledning av åklagare avseende främst bokföringsbrott och olika skattebrott. Enheten bedriver också underrättelseverksamhet. Skattebrottsenheten har direktåtkomst till beskattningsdatabasen, vilket har kritiserats med motiveringen att direktåtkomsten har införts utan att en tillräcklig redovisning och analys har gjorts av behovet av en sådan åtkomst och dess effektivitet å ena sidan och konsekvenserna för integritetsskyddet å andra sidan.[3]

Service

Ett brev från Skatteverket

Skatteverket har en utvecklad service till alla skattskyldiga som söker information. På Skatteverkets webbplats kan man hitta aktuellt informationsmaterial och alla blanketter som kan behövas när man deklarerar eller skall göra en ansökan eller anmälan av något slag. Även personbevis kan beställas via sajten.

Verket tar också emot och svarar på frågor per brev, telefon och e-post.

Deklaration kan numera göras även på andra sätt än genom att lämna in en undertecknad deklarationsblankett. Om det inte finns något som behöver ändras i den förtryckta deklarationsblankett som den skattskyldige har fått skickad till sig, kan deklaration göras via telefon. Den som har elektronisk identitetshandling i sin dator kan deklarerar via Internet; de elektroniska identitetshandlingarna utvecklas i samarbete med de svenska bankerna och beställs via banken.

Skatteåterbäring betalas ut direkt till den skattskyldiges bankkonto, om denne har anmält till sin bank att pengarna skall betalas dit. I annat fall skickas en utbetalningsavi ut.

Skatteverket kommer från och med 1 Juni 2009 utfärda id-kort till personer som är folkbokförda i Sverige, och har ett personnummer, och som vid ansökan om id-kort på ett säkert sätt kan identifiera sig. Id-kortet kommer att ha samma giltighetsområde som ett vanligt SIS godkänt id-kort och kommer att kosta 400 kronor.

Eftersom skattereglerna ändras mycket från år till år, anges på Skatteverkets trycksaker för vilket år blanketten eller broschyren gäller. Trycksakerna har också färgkoder för varje år enligt ett rullande schema där samma färg återkommer efter sex år, enligt nedan.

Färg År
orange   1997 2003
lila   1998 2004
mörkgrön   1999 2005
röd   2000 2006
blå   2001 2007
gulgrön   2002 2008

Skatteverkets symbol

Skatteverkets symbol är framtagen av formgivaren Lars Laurentii och skall symbolisera ett flöde av pengar. Den användes tidigare av RSV, alla skattemyndigheter och alla kronofogdemyndigheter.

Externa länkar

Referenser

  1. http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114043/kap11.pdf
  2. Lag (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
  3. SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten - Kartläggning och analys, s. 119 ff.


Personliga verktyg