Bank

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser, se Bank (olika betydelser).

Interiör från Bank of England vid mitten av 1800-talet

Bank (av it. banca "bänk"), en inrättning som framför allt ägnar sig åt inlåning och utlåning, alltså en form av kreditinstitut. Ordet "bank" syftar i vardagligt tal på ett bankkontor.

I Sverige är en bank ett institut med tillstånd (oktroj) att ta emot inlåning på konto från allmänheten, delta i riksbanksclearingen samt låna i Riksbanken utan direkt säkerhet och placera pengar på räntebärande konto hos Riksbanken. Bankernas verksamhet är hårt reglerad dess verksamhets- och handlingsutrymme bestäms av banklagstiftningen. Bankernas verksamhet kontrolleras av Finansinspektionen.

Typer av banker

  • Centralbank: En statlig bank som garanterar värdet hos en statlig valuta. Den svenska centralbanken är Sveriges Riksbank, som funnits sedan 1668, och är den äldsta i världen följd av Bank of England.
  • Sparbank: En icke vinstinriktad bankform, liknande en stiftelse, vars syfte enligt den svenska Sparbankslagen anges som att "att befordra sparsamhet". Med smärre skillnader i juridiska konstruktioner finns sparbanker i ett stort antal länder. Flera svenska sparbanker ombildades på 1990-talet till bankaktiebolag (affärsbanker) ägda av sparbanksstiftelser, och är således idag sparbanker endast till namnet, inte juridiskt sett. Swedbank är ett resultat av sammanslagningen av flertalet av dessa banker, samt senare Föreningsbanken. Stiftelserna äger idag drygt 20% av FSB. [1]
  • Föreningsbank, andelsbank eller jordbrukskassa: En ekonomisk förening med bankverksamhet. Formen möjliggjordes genom ett riksdagsbeslut 1915 [2], varefter många mindre jordbrukskassor grundades för böndernas behov. I likhet med sparbanksrörelsen ökade centraliseringen gradvis för att under 90-talet bli en enda affärsbank, Föreningsbanken, som slutligen uppgick i Föreningssparbanken. I Finland är rörelsen fortfarande synnerligen aktiv, där under begreppet andelsbank.
  • Medlemsbank: Efterföljaren till föreningsbanken, styrd av Lag om medlemsbanker. Det finns idag två i Sverige; JAK medlemsbank och Ekobanken. JAK är en räntefri bank, där lån ges i utbyte mot tidigare eller senare sparande i motsvarande grad, medan Ekobanken erbjuder detta som en av sina sparformer vid sidan av räntebaserat sparande. Gemensamt för de båda är deras fokus på lokal, småskalig ekonomi och ekologi.
  • Affärsbank: Ett aktiebolag med bankverksamhet, styrt av Lag om bank- och finansieringsrörelse. Tidiga affärsbanker grundades först och främst för att täcka företagens behov av bankprodukter, men på senare tid har även föreningssparbankerna och de flesta sparbanker ombildats till aktiebolag. De största bankerna i Sverige är affärsbanker.
  • Pantbank, som driver utlåning i utbyte mot inlämning av föremål som pant.

Se även

Personliga verktyg