Pant

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Pant i juridisk bemärkelse är egendom som ställs som säkerhet för en fordran. Man skiljer mellan handpant (som avser lös egendom) och hypotekarisk pant (som avser fastigheter). Pantsättning, dvs. att ge pant, ansågs förr skola ske med vittnen, vilket lagen ännu stadgar (10:1 handelsbalken). Detta måste dock numera anses föråldrat.

Vid pant i lös egendom måste pantsättaren - den som ger pant - lämna ifrån sig egendomen. Pantsätter man alltså till exempel en post aktier måste man ge aktierna till panthavaren - den som tar emot panten. Den senare är sedan skyldig att under den tid som pantsättningen varar förvalta och ta hand om panten. I exemplet med aktierna innebär detta att panthavaren är skyldig att i pantsättarens intresse förvalta aktierna, att ta emot utdelning och att bevaka eventuella emissioner m.m. Om pantsättaren vid något tillfälle under pantsättningstiden får tillbaka panten går som huvudregel - det finns undantag - panträtten förlorad.

Om pantsättaren inte betalar fordringen som panten skall säkra har panthavaren rätt att sälja panten. Försäljningen skall som huvudregel ske vid offentlig auktion. Pantsättaren och panthavaren kan dock genom avtal komma överens om annat. Försäljningen kan ske helt privat, det vill säga som huvudregel behöver man inte kronofogdemyndighetens hjälp.

Vid pant i fast egendom är reglerna mycket mera komplicerade och det krävs en registrering av panten i fastighetsregistret för att panten skall vara gällande. Vid försäljning krävs vidare att kronofogdemyndigheten sköter auktionen genom ett utmätningsförfarande (se utmätning).

Förpackningar

En vardaglig användning av pantsystemet avseende lös egendom är panten för förpackningar såsom aluminiumburkar och flaskor. Förpackningar med pant är ett mellanstadium mellan försäljning i lösvikt och engångsförpackningar. Pantsystemet lånar pengar av köparen och lämnar förpackningen i pant. Konsumentens fordring återbetalas vid återvinning.

I Sverige ansvarar AB Svenska Returpack/AB Svenska Returpack-PET för pantsystemet för återvinningsbara förpackningar. Förpackningarna märks på två sätt: ett pantmärke visar köparen att att den ingår i pantsystemet och en streckkod (EAN) låter returautomaten identifiera förpackningen. På Returpacks webbplats kan allmänheten testa om en viss förpackning ingår genom att ange dess kod [1].

Det är lag på att alla plastflaskor som innehåller drickfärdig dryck (t.ex. läsk, vatten eller cider) måste ingå i pantsystemet. Däremot finns inte samma lagkrav för t.ex. saftflaskor eftersom de inte är drickfärdiga - även om det är exakt samma typ av flaska till de två dryckerna.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg