Återvinning

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Se även Återvinning (juridik).
Återvinningscontainrar i Wales

Återvinning, tillvaratagande av material från avfall.

Aluminium, glas, kartong och papper är exempel på material som kan återvinnas. Plaståtervinning är av större vikt eftersom materialet används i större utsträckning. Återvinning är i allmänhet en föredragen behandlingsmetod. I snäv bemärkelse avses med återvinning substansåtervinning, vilket innebär att jungfruligt material ersätts med insamlat använt material. Ibland talas även om energiåtervinning, varvid vissa former av förbränning må komma att klassificeras som återvinning.

Ytterligare exempel på återvinning är förorenade jordmassor och tjärasfalt som efter behandlingsåtgärder blir renade och återvunna. Lämpliga att åter användas i anläggningsprojekt när ex. hus och vägar ska byggas. Se även under Marksanering

Externa länkar


Personliga verktyg