Utmätning

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Utmätning är en juridisk term och innebär att en borgenär, efter att ha skaffat sig en exekutionstitel, begär att kronofogdemyndigheten skall ta egendom ifrån gäldenären. Kronofogdemyndigheten kan också besluta om utmätning av lön, vilket innebär att arbetsgivaren tar ett bestämt belopp från den anställdas lön och betalar in den summan till Kronofogdemyndigheten.

Utmätt egendom ska säljas och borgenärens fordran betalas med de influtna medlen. Egendomen kan bestå av lös egendom (till exempel bostadsrätt eller lösören, till exempel bilar) eller av fast egendom (till exempel tomtmark). Utmätning är alltså ett tvångsingrepp som innebär att exekutiv myndighet (kronofogdemyndigheten) omhändertar, säkerställer samt försäljer den utmätta egendomen. Försäljningen sker på exekutiv auktion.

Utmätning skall inte förväxlas med konkurs: utmätning gäller endast viss egendom, medan vid konkurs all gäldenärens egendom tas i anspråk (så kallad generalexekution).

Se även tvångsförsäljning och exekutiv auktion.


Personliga verktyg
På andra språk