Kustbevakningen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Kustbevakningen
Kustbevakningens heraldiska vapen
Kustbevakningens heraldiska vapen
Departement Försvarsdepartementet
Län Blekinge
Kommun Karlskrona
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Organisationsnummer 202100-3997
Myndighetschef Judith Melin (maj 2009)
Instruktion SFS 2007:853
Webbplats www.kustbevakningen.se

Kustbevakningen är namnet för den svenska kustbevakningsmyndigheten. Det är en civil myndighet som lyder under det svenska försvarsdepartementet. Myndigheten övervakar och kontrollerar sjötrafiken och fisket, värnar miljön och hjälper människor till sjöss längs hela Sveriges kust samt i Mälaren och Vänern. De övergripande målen för verksamheten beslutas av riksdagen och den närmare styrningen av myndigheten beslutar regeringen om.

Kustbevakningen skall:

  • I enlighet med särskilda föreskrifter utföra sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljöräddningstjänst till sjöss
  • Samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation
  • Följa den internationella utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och medverka i internationellt samarbete för att utveckla gränskontroll, brottsbekämpning till sjöss, miljöskydd till sjöss och annan sjöövervakning
  • Övervaka hastigheten och nykterheten till sjöss.

Innehåll

Organisation

Karlskrona 2007-10-04

Sverige är indelat i fyra kustbevakningsregioner:

Den centrala ledningen finns i Karlskrona.

Den lokala organisationen är förlagd till 26 kustbevakningsstationer, till vilka även hör flygkuststationerna.

Antalet anställda i hela landet uppgår till drygt 800[1].

Kustbevakningen hade 2007 följande fartygslag över 15 m:

  • 24 övervakningsfartyg
  • 11 miljöskyddsfartyg
  •  3 kombinationsfartyg
  •  3 svävare

Dessutom ett hundratal mindre båtar.

Vid behov deltar Kustbevakningen med tillgängliga resurser i sjöräddning, och har på aktuella enheter utrustning installerad för avlyssning och lokalisering av EPIRB-signaler (Emergency Position Indication Radio Beacon, radiofyr för lokalisering av nödställda). Under sjöräddningsuppdrag lyder man under svenska MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), som ligger i Göteborg.

Kustbevakningen har inom sina områden delvis samma befogenheter som polisen, och dessa befogenheter har med tiden utökats. Sedan 2006 kan kustbevakningen utfärda ordningsbot vid brott mot sjötrafikförordningen, till exempel överskridande av hastighetsbegränsning. De använder i detta arbete samma typ av lasermätare som trafikpolisen gör på land. Från den 1 juli 2008 har Kustbevakningen fått möjlighet att direkt på plats kontrollera misstänkt sjöfylleri med hjälp av alkometer. Tidigare var man tvungen att tillkalla polis för att ta utandningsprov. Kustbevakningstjänstemän bär liksom poliser pistol, pepparspray, batong och handfängsel men man får, till skillnad från polisen har Kustbevakningen en tydligare vapenlagstiftning som leder till att de endast får använda pistolen vid direkt nödvärn.

Kustbevakningsflyget

Kustbevakningsflyg 583. Foto: Tord Strømdal

Kustbevakningsflyget är baserat på Skavsta flygplats utanför Nyköping. 2007 hade man 2 st Casa 212 (tidigare 3 st). Under 2008 kommer CASA 212 att bytas mot 3 st Bombardier Dash 8‑Q300. Två av de nya Dash-planen är levererade i början av sommaren 2008.

Källor

Program för flygräddningstjänsten, Luftfartinspektionen dnr LS 2007-3672 2007-08-22

  1. http://www.kustbevakningen.se/kbvtemplates/SummeryPage.aspx?id=215

Se ävenPersonliga verktyg