Vapen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Ordet vapen kan också avse heraldiskt vapen.

Vapen är utrustning för krig, strid, jakt, tävling, skydd eller anfall.

Innehåll

Användningsområden

Jakt

Vissa vapen är avsedda för att döda djur vid exempelvis jakt eller slakt. För att undvika onödigt lidande används vapen som kan döda snabbt och effektivt vilket är orsaken till att det inte är tillåtet att använda pilbåge för att jaga och döda djur i Sverige. Jaktlagar ställer tydliga krav på de vapen som används för jakt.

Mot människor

Vissa vapen är avsedda för att döda, skada eller hota människor, både för att inge rädsla eller oskadliggöra en fiende. Dessa vapen används som verktyg både vid försvar och anfall. Dessa vapen blir därför ofta ett maktdemonstrationsmedel. Med massförstörelsevapen avses vanligen kärnvapen, biologiska vapen och kemiska vapen, så kallade CBRN-krigföring (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear). Även radiologiska vapen kan räknas som massförstörelsevapen.

Vapen används också vid brottslighet, för att orsaka fysisk eller materiell skada eller genom hot om våld förmå människor att agera enligt gärningsmannens önskemål, till exempel att vid rån lämna ifrån sig sina tillhörigheter.

Sport

Vapen används även inom olika sporter. Vanligtvis tävlas om precision i användning av vapen där en måltavla eller annat skall träffas, till exempel knivkastning och yxkastning. För skjutvapen finns många olika tävlingsgrenar.

Ett vapen kan vara speciellt avsett att användas just som vapen, till exempel svärd och jaktvapen. Många saker som främst är avsedda för andra ändamål kan dock användas som vapen, till exempel köksknivar.

Lagar och förordningar

På grund av att vapen är potentiellt farliga för människors liv och hälsa finns lagar som reglerar förvaring, begränsar användning av och bedömer vilka personer som anses lämpliga för innehav av vapen.

För knivar och liknande finns i Sverige en speciell lag vanligen kallad knivlagen, som förbjuder bärande av vapen på offentlig plats.

För skjutvapen gäller speciella lagar. Vid transport med till exempel flyg finns i regel speciella restriktioner som kan bero dels på lagkrav men också på regler från transportföretaget. Motsvarande regler och restriktioner finns i regel när paket skickas med post eller liknande sätt.


Se även

Externa länkar

Svenska Jägarförbundet

world Guns

Personliga verktyg