Linköpings universitet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Linköpings universitet
Linköping University concourse (from south).jpeg
Engelskt namn Linköping University
Latinskt namn Universitas Lincopensis
Motto ---
Grundat 1975
Ägandeform Statligt
Rektor Prof. Mille Millnert
Plats Linköping, Sverige
Antal studerande 25 045[1]
Antal doktorander 1 174
Antal lärare 2077
Medlemskap European Consortium of Innovative Universities, EUA
Webbplats www.liu.se

Linköpings universitet, LiU, grundades 1975, och startade under 1990-talet ett campus i Norrköping. Universitetet har tre fakulteter. Den tekniska fakulteten benämns ofta vid det äldre namnet Linköpings tekniska högskola, medicinsk fakultet heter sedan 1980-talet Hälsouniversitetet och slutligen finns en filosofisk fakultet. Därtill kommer området Utbildningsvetenskap, som i allt väsentligt har en fakultets status men saknar fakultetsnamn. Med 25 000 studenter och 3 500 anställda (2007) är LiU ett av Sveriges största universitet. Endast ca 19 000 av dessa studenter studerar under höstterminen.[2] Ca en tiondel av studenterna i Linköping bor i kommunala studentbostäder i Ryd.[3] [4]

Innehåll

Historia

1970 bildades Linköpings högskola som 1975 ombildades till universitet. Redan innan 1970 hade det funnits högre utbildning i Linköping; Stockholms universitet hade sedan 1967 haft en filial i Linköping och en teknisk magisterutbildning hade funnits sedan 1963.

1977 startade lärarutbildningar vid universitet och 1986 bildades Hälsouniversitetet. 1996 startas ett campus i Norrköping. Carl Malmstens skola blev 2000 en del av universitet.

Campusområden

Administrationsbyggnaden ”Origo” på Campus Valla

Vid starten bedrevs verksamheten i olika lokaler i centrala Linköping. Så småningom samlades dock större delen av utbildningarna till Campus Valla ett stycke utanför centrum. Området har sedermera växt till knappt tjugotalet byggnader, de flesta i rött tegel. De två ursprungliga byggnaderna har uppnått någon form av kulturminnesstatus varför deras fasader måste lämnas orörda.

Lärarhögskolan på Östgötagatan är numera helt utrymd och verksamheten omorganiserad och flyttad till Campus Valla. Det gäller även gamla "Slöjdis" samt Slöjdlärarutbildningens lokaler i Mjärdevi.

Hälsouniversitetets utbildningar har samlats på Campus US där en ny portalbyggnad invigdes 2004. Det nya huset ersätter i viss mån de tidigare utspridda lokalerna för bibliotek, några större föreläsningssalar, studentcafé och viss administration. På Campus US finns även kårhuset Örat.

Sedan mitten av 1990-talet finns också Campus Norrköping, som idag har cirka 5500 studenter. Höstterminen 2006 invigdes det nya kårhuset Trappan i Norrköping som är gemensamt för de tre kårerna.

Universitetet har tidvis även förlagt utbildning till Vadstena (ett utbildningsprogram inom humaniora, samt sommartid även vissa konstnärliga kurser) och Katrineholm (främst sjuksköterskeutbildning på distans).

Rektorer vid Linköpings universitet

Professor Tekn.dr. Mille Millnerts förordnande som rektor löper från den 1 oktober 2003 till den 30 september 2009.

Rektorsinstallation

Ceremonielet för rektorsinstallation infördes i samband med installationen av Bertil Andersson 1999. Sedan dess har även Mille Millnert installerats enligt samma procedur.

När den högtidliga akademiska processionen träder in i salen för den med sig universitetets rektorskedja, tillverkad för universitetets invigning 1975 och formgiven av silversmeden Margreth Sandström. Kedjan, placerad på en sammetskudde och fasthållen med band, bärs av en marskalk och är i processionsordningen placerad alldeles före rector magnificus.

Installationen inleds med att en av studenternas övermarskalkar bjuder rector magnificus att stiga fram till parnassen. Därefter hålls ett kort välkomsttal. Samtidigt för universitetets dekaner och studentkårsordförande rektorskedjan mellan sig, symboliserande att studenter och lärare utser sin rector magnificus. Den kårordföranden som står sist i raden lösgör kedjan från dess band och bär fram den till studenternas övermarskalk, som i sin tur lägger kedjan om halsen på rector magnificus. Installationen avslutas med ett kort tacktal.

Hedersdoktorer vid Linköpings universitet, i urval

Komplett lista finns på Linköpings universitets webbplats.

Studentkårer och studentföreningar

Kårhuset på campus Valla, Kårallen.

Studenterna vid Linköpings universitet tillhör Consensus - Hälsouniversitetets studentkår, Linköpings teknologers studentkår (LinTek) eller Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten (StuFF). De tre kårerna äger gemensamt Kårservice, som förvaltar kårhusen Kårallen (Campus Valla), Örat (Campus US) samt kårhuset Trappan (Campus Norrköping). Kårerna äger och driver gemensamt Bokakademien i Östergötland, med försäljning vid två campusområden, och Bokvillan på campus US.

Lokala studentföreningar

 • Börsgruppen- Studentförening med inriktning på den finansiella världen.
 • Linköpings Studentspex - LiUs första spexförening
 • LiTHe Blås - Blåsorkester med balett
 • Holgerspexet - Hälsouniversitetets spexförening som dock är öppen för alla studenter
 • UF Linköping (Utrikespolitiska studentföreningen) - anordnar varje vecka föreläsningar samt andra medlemsaktiviteter.
 • Filmföreningen Kårrullen - visar bio för studenter och allmänhet
 • Lärarsektionen - sammanslutning av lärarstudenter vid Campus Valla
 • Mverkstan-En metallverkstad för studenter
 • [Spartacus][1] - Linköpings socialdemokratiska studentförening

Lokala datorföreningar

Institutioner

 • Beteendevetenskap och lärande (IBL)
 • Datavetenskap (IDA)
 • Ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
 • Fysik, kemi och biologi (IFM)
 • Klinisk och experimentell medicin (IKE)
 • Kultur och kommunikation (IKK)
 • Matematiska institutionen (MAI)
 • Medicin och hälsa (IMH)
 • Medicinsk teknik (IMT)
 • Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
 • Studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
 • Systemteknik (ISY)
 • Teknik och naturvetenskap (ITN)
 • Tema

Institutioner vid Linköpings universitet

ISAK

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK), inrättades 2004. Institutionen har växt ända sedan dess och startade höstterminen 2007 en ny turismutbildning vid dess avdelning för historia, som redan skapat ett gott renommé genom sitt Centrum för lokalhistoria samt satsningen på socialhistoria och "det kulturella arvet".

Källor

 1. ”Universitetet i siffror 2008”. http://www.liu.se/om-liu/siffror. 
 2. Högskoleverket: Universitet & Högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2008 ISSN 1400-948X
 3. ”Ryd - Studentbostäder”. http://www.studentbostader.se/sv/sokande/varaomraden/Pages/Ryd.aspx. 
 4. ”Stångåstaden AB - årsredovisning 2006”. http://www.stangastaden.se/omstangastaden/omoss/Documents/Arsredovisning2006.pdf. 

Externa länkar

Personliga verktyg