Stockholms universitet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Stockholms universitet
Matematiska institutionen
Matematiska institutionen
Engelskt namn Stockholm University
Latinskt namn Universitas Stockholmiensis[källa behövs]
Grundat 1878
Ägandeform statligt
Rektor Prof. Kåre Bremer
Plats Stockholm, Sverige
Antal studerande 22 283 helårsstudenter (2005) [1]
Antal doktorander ca 2 100
Antal lärare 2 772 + 1 800 gäst- och timlärare
Medlemskap EUA, SUHF
Webbplats www.su.se

Stockholms universitet är ett universitet i Stockholm med humanistisk, samhällsvetenskaplig, juridisk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Universitetet grundades som Stockholms högskola 1878. Nuvarande namn och universitetsstatus erhölls den 3 september[2] 1960, då högskolan förstatligades. Fem forskare som varit verksamma vid Stockholms universitet har erhållit Nobelpriset.

Innehåll

Historia

Stockholms högskola inledde sin verksamhet på hösten 1878, med stöd av bidrag från allmänheten och Stockholms stad. Till en början höll man till i förhyrda lokaler och föreläsningar hölls uteslutande i naturvetenskapliga ämnen. De första egna professorerna anställdes på 1880-talet, bland dem Sveriges första kvinnliga professor, Sonja (eller Sofia) Kovalevskaja, som var professor i högre matematisk analys. Den förste samhällsvetenskaplige professorn var Viktor Rydberg, professor i kulturhistoria från 1884. Professor Svante Arrhenius erhöll som förste svensk ett Nobelpris, i kemi 1903.

Först 1904 erhöll högskolan rätt att utfärda examina och promovera doktorer. Under de följande åren byggdes fakultetsstrukturen ut, och högskolan fick egna lokaler vid Observatorielunden i Stockholm (huset på Kungstensgatan 45). På 1930-talet diskuterades en sammanslagning med andra högskolor i Stockholm för att bilda ett gemensamt universitet, men av detta blev intet, och Stockholm har därmed fortfarande en mängd högskolor inriktade på olika discipliner.

Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet.
Physikum
Geovetenskapens hus vid Stockholms universitet.
Södra huset (ibland kallade "Blå husen")

Dess centrala verksamhet flyttade under 1970-talet från Stockholms innerstad till Frescati. Tanken var från början att förlägga universitetets hela verksamhet i campus i Frescati, men vissa institutioner är belägna utanför campus, som NADA (Institutionen för numerisk analys och datalogi) vid Tekniska Högskolan, DSV (Institutionen för data- och systemvetenskap) i Kista. Journalisthögskolan, JMK, finns i Garnisonen på Östermalm och på Drottninggatan finns Spökslottet, Schefflerska palatset. Vid Sveaplan finns Institutionen för socialt arbete (Socialhögskolan), CHESS (Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa) och SoRAD (Centre for Social Research on Alcohol and Drugs). En avdelning för arbetsmiljökemi tillhörande Institutionen för analytisk kemi finns i Hässleholm.

1 januari 2008 inlemmades lärarutbildningen vid den tidigare självständiga Lärarhögskolan i Stockholm i Stockholms universitet. Även före denna sammanslagning läste dock lärarstudenterna många av sina ämneskurser vid Stockholms universitet. De byggnader som tidigare användes av Lärarhögskolan kallas nu Stockholms universitet campus Konradsberg.

Fakulteter

Stockholms universitets verksamhet är fördelad på fyra fakulteter,

Institutioner

Företagsekonomiska institutionen

Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet är Sveriges största företagsekonomiska universitetsinstitution. Institutionen är också en av de större vid Stockholms universitet. På engelska används benämningen "Stockholm University School of Business".

Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet startade som en filial till Handelshögskolan i Stockholm på 1950-talet men övergick därefter som en institution till Stockholms universitet den första juli 1962. Idag ingår skolan i den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Företagsekonomiska institutionen har (2009) drygt 3 500 aktiva studenter, ett sjuttiotal undervisande och forskande personal, ett tjugotal doktorander samt ett trettiotal administrativa medarbetare. Institutionen flyttade sommaren 2000 från lokalerna i Frescati till Veterinärhögskolans gamla byggnader från 1912, på södra sidan av Roslagsvägen/Norrtäljevägen. Området kallas Kräftriket, ett vackert beläget campusområde intill natursköna Brunnsviken. Det är gångavstånd till Stockholms city och området är lättillgängligt med kollektivtrafik.

Företagsekonomiska institutionens kurser och utbildningar ger både bred baskunskap och spetskompetens inom företagsekonomins olika delområden. Studenterna får lära sig hur man leder, organiserar, marknadsför och kommunicerar i företag och organisationer. De får även kunskap om strategier för utvecklande av affärskoncept och för analys samt redovisning av företagens ekonomi. Institutionen erbjuder följande utbildningar:

  • Civilekonomprogram (4 år)
  • Kandidatprogram (3 år)
  • Masterprogram (2 år)
  • Fristående kurs nivå I-IV

Utöver detta finns även ett Executive MBA Program samt uppdragsutbildning för företag.

Stockholms universitet var ett av sex universitet, av 23 sökande, som i juni 2007 fick rätt att utfärda den nya civilekonomexamen.

Det nationella och internationella universitetssamarbetet är stort. Institutionen har samarbetsavtal med ett stort antal universitet och högskolor runt om i världen. Varje år ges ett hundratal av institutionens studenter möjlighet att studera utomlands. Lika många utländska studenter har möjlighet att studera vid Företagsekonomiska institutionen i Stockholm. Dessutom finns alltid möjligheten för studenterna att arrangera sina utlandsstudier på egen hand.

Nationalekonomiska institutionen

Studenter vid Stockholm University School of Business läser Nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet(Department of Economics).

Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet tillhör Sveriges största med c:a 1000 studenter varje termin. Institutionen har 25 lärare som undervisar och bedriver forskning inom bland annat arbetsmarknad, industriell organisation, offentlig ekonomi och ekonomisk integration. I undervisningen medverkar även forskare vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) och Institutet för social forskning (SOFI). Institutionen är värd för Scandinavian Journal of Economics redaktionella kontor. Tidskriften är en av de äldsta internationella tidskrifterna inom nationalekonomi.

Studentliv

Den obligatoriska studentkåren vid Stockholms universitet heter Stockholms Universitets Studentkår, SUS. Utöver medlemskap i denna, måste studenterna tillhöra någon av de fyra fakultetsföreningarna. Studentlivet i Stockholm organiseras både genom kåren, genom fakultetsföreningarna samt genom olika ämnesföreningar och andra studentföreningar.

Stockholms universitet har en universitetskör som dirigeras av Sara Lindroth.

Kända alumni

Även ett flertal företagsledare verksamma vid stora svenska företag och koncerner har studerat vid Stockholms Universitet.

Föreläsningssalar

Universitetet har flera olika föreläsningssalar, varav Aula Magna är det största och mest kända.

Rektorer

Rektorer vid Stockholms universitet och tidigare Stockholms högskola:

Externa länkar

Referenser

  1. Stockholms Universitet: Universitetet i siffror 2005
  2. Panorama 60 - en bokfilm från Bonniers Folkbibliotek, red. Per-Erik Lindorm, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1960 s.164


Högre utbildning i Stockholm

Beckmans Designhögskola | Danshögskolan | Dramatiska Institutet | Ersta Sköndal högskola | Försvarshögskolan | Gymnastik- och idrottshögskolan | Handelshögskolan | Karolinska institutet | Konstfack | Kungliga Musikhögskolan | Kungliga Konsthögskolan | Kungliga Tekniska högskolan | Lärarhögskolan | Operahögskolan | Röda Korsets högskola | Stockholms universitet | Södertörns högskola | Teaterhögskolan | Teologiska Högskolan

Koordinater: 59°21′52″N 18°03′32″O / 59.36444, 18.05889

Personliga verktyg