Journalist

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
En journalist gör en intervju för TV.

Journalist (av franska journaliste) är en beteckning på en person som, vanligen yrkesmässigt, samlar in och framställer material för offentliga medier. Sådana medier kan vara press (dags- och kvällstidningar samt tidskrifter), etermedier (radio och tv) eller internet.

Det finns flera olika typer av journalister, till exempel reportrar, kulturskribenter, sportjournalister, ledarskribenter, debattredaktörer, utrikeskorrespondenter, krönikörer och nyhetsankare. Många journalister syns inte utåt, exempelvis redigerare samt arbetsledare som nyhetschefer, redaktionssekreterare, nattchefer och bildchefer. Studiet av hur journalister arbetar kallas journalistik.

Sverige

Det största fackförbundet för journalister i Sverige är Journalistförbundet (tidigare Svenska Journalistförbundet), som har drygt 18 000 medlemmar, varav tio procent är frilansar, det vill säga självständiga uppdragstagare. Av förbundets medlemmar är majoriteten män (9 500), men kvinnorna ökar i antal (nu 8 600).

Den viktigaste lagen för svenska journalister inom tryckta medier är tryckfrihetsförordningen (TF) – inte minst dess första paragraf som ger rätt till meddelarfrihet – en viss rätt för till exempel offentligt anställda att anonymt och utan straffansvar lämna uppgifter för publicering. TF är en av Sveriges grundlagar, och har tillkommit för att värna en långtgående informationsfrihet i samhället.

Personuppgiftslagen medger att journalistiska artiklarinternet får innehålla mer av personuppgifter än andra internetartiklar. Enligt ett principiellt viktigt utslag i Högsta domstolen (mål B 293-00, den 12 juni 2001) spelar det därvid ingen roll om artikelförfattaren är professionell journalist eller ej, det avgörande är att texten har ett journalistiskt syfte.

Tidningsbranschen har frivilligt utarbetat en pressetik och instiftat en pressombudsman (PO), som hanterar fall där journalister brutit mot de pressetiska reglerna.

Se även

Vladimir Putin inför journalister.

Externa länkar

Personliga verktyg