Examen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En examen (plural examina) är ett formellt bevis på att man har tillägnat sig kunskaper och färdigheter från ett universitet eller högskola. En examen kan vara slutpunkten i studierna eller ge behörighet till vidare studier. Examensbestämmelserna regleras i högskoleförordningen. Examen kan också vara kvalificerad yrkesexamen (KY).

I vissa länder avslutas gymnasium med en examen, så kallad studentexamen. I Sverige avskaffades studentexamen formellt 1968.

Inom den sk. Bolognaprocessen pågår ett arbete för att minska skillnaderna och öka jämförbarheten mellan olika länders examina. Syftet är att öka möjligheterna för studenter och arbetstagare att röra sig över gränserna i Europa. Detta kommer att innebära att den svenska examenstrukturen förändras av regeringen under den närmaste femårsperioden. Det nya systemet trädde i kraft 1 juli 2007. I det nya systemet kommer vissa yrkesexamina att utgå och ersättas med generella examina. En ny masterexamen införs och en ny kategori examina kallade konstnärliga examina införs.

Akademisk examen är en benämning i dagligt tal för examen från universitet eller högskola.

Innehåll

Generella examina

För utbildningar med generella examina är examensbeviset ett bevis på att man har tagit de poäng som krävs.

Konstnärliga examina

Infördes 1 juli 2007.

Yrkesexamina

Utbildningar som leder fram till särskilda yrken och där det finns olika former av legitimations- eller behörighetskrav avslutas med en yrkesexamen. Examensbeviset skall alltid bifogas med en så kallad diploma supplement utfärdad på engelska eller något annat stort europeiskt språk. Yrkesexamina instiftas av regeringen.

Den 1 juli 2007 delades yrkesexamina in i grundnivå och avancerad nivå. Grovt sett placeras sådana examina som omfattar fyra års heltidsstudier eller mer på avancerad nivå.

Lärarexamen har ersatt följande examina:

  • Barn- och ungdomspedagogisk examen
  • Bildlärarexamen
  • Grundskollärarexamen
  • Gymnasielärarexamen
  • Hushållslärarexamen
  • Idrottslärarexamen
  • Musiklärarexamen
  • Slöjdlärarexamen

Dessutom finns

Forskarexamen

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk