Organist

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En organist är en person som spelar orgel. Ordet används i synnerhet om den som spelar piporgel, men används ibland även för person som trakterar tramporgel, hammondorgel eller dylikt; orgelspelare är en alternativ benämning i sådana sammanhang.

Innehåll

Ecklesiastiska organister i Sverige

I Sverige är organist också dels benämningen på en person som genomgått eller genomgår högre kyrkomusikerutbildning om 240 högskolepoäng som leder till organistexamen, dels benämningen på en tjänstebefattning för kyrkomusiker, som fordrar organistexamen, inom Svenska kyrkan.

Domkyrkoorganist kallas en organist i en domkyrkoförsamling. Om det i domkyrkoförsamlingen finns flera organister anställda brukar de övriga oftast ha titeln biträdande domkyrkoorganist.

Utbildning

Organistutbildningen, som ges vid fyra musikhögskolor, anses ofta vara den bredaste musikutbildningen i Sverige och består bland annat av följande ämnen:

  • Solistiskt orgelspel (repertoarspel)
  • Liturgiskt orgelspel (koralspel och dylikt, improvisation)
  • Solistiskt pianospel
  • Brukspiano (gehörsspel)
  • Solosång
  • Kördirigering
  • Satslära och gehörsträning (musikteori)
  • Orgelkännedom
  • Barnkörsmetodik
  • Pedagogik och metodik

Till skillnad från hur det är med kantorsutbildningen, behöver den som genomgått organistutbildning inte genomgå Svenska kyrkans grundkurs för att få ut sin examen.

Efter grundutbildningen till organist kan man komplettera på med påbyggnadsutbildning eller diplom i något ämne, till exempel orgelspel. Formerna för påbyggnadsutbildningen skiljer sig åt mellan de svenska musikhögskolorna.

Organistexamen kommer om några år ej längre att utfärdas på grund av att högskolorna anpassar sina utbildningar och examina till Bolognaprocessen. Ett treårigt utbildningsprogrammet för konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik, som kommer att ersätta organistexamen, har införts från och med höstterminen 2007.

Externa länkar till konstnärliga kandidatutbildningar i kyrkomusik

Se även

Personliga verktyg