Högskoleexamen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Akademiska titlar
och tjänsteformer

Examina på
grundnivå

Examina på
avancerad nivå

Examina på
forskarnivå

Högre titlar

Tjänsteformer

Högskoleexamen, högsk.ex., är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt högskoleexamen vid högskola eller universitet.

Innehåll

Examensfordringar för Högskoleexamen

En högskoleexamen kan avläggas efter högskolestudier motsvarande minst två års heltidsstudier eller minst 120 högskolepoäng (det vill säga 80 gamla akademiska poäng). Inriktningen bestäms av den högskola som ger utbildningen.

En högskoleexamen, enligt de nya bestämmelserna, ska innehålla ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng, vilket så gott som alltid tolkas som krav på en akademisk uppsats eller ett examensarbete. Normalt sker detta inom ramen för huvudämnets B-kurs.

Den som avlagt en högskoleexamen kan, efter fortsätta studier på kandidatnivån, ansöka om en filosofie kandidatexamen.

Omfattning

Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 80 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.

Mål

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen skall studenten

  • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen skall studenten

  • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
  • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen skall studenten

  • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)

För högskoleexamen skall studenten

  • inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt

För högskoleexamen med en viss inriktning skall

  • de preciserade krav också gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk