Akademi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel handlar om akademi i betydelsen högre undervisningsinstitution. Se också akademi (samfund).

En akademi, grek. akademeia, lat. academia, är en högre undervisningsinstitution.

Innehåll

Historik

Akademeia var ursprungligen namnet på en vid det klassiska Aten belägen, för kroppsövningar och lekar använd, trädgård som sades ha tillhört sagohjälten Akademos. Denna trädgård anlades av Hipparchos, som lät inhägna den med en mur, varefter Kimon lät uttorka den sumpiga marken och försköna platsen med parkanläggningar. Platon, som bodde på en liten lantgård i grannskapet, brukade där varje dag föredra sina lärosatser för sina lärjungar. Hans skola kallades som en följd av detta "den akademiska" eller "Akademien". Sedermera gav Cicero en av sina lantgårdar namnet Academia och skrev där sina "Academica". Småningom fick ordet akademi sin allmänna betydelse såsom högskola och sedermera även såsom ett vittert, lärt eller konstfrämjande samfund.[1]

Universitet

I äldre tid var "akademi" en vanlig benämning på universitet, till exempel de i Uppsala och Lund. Det förra var på latin under äldre tid känt som Academia Regia Upsaliensis medan det senare gick under benämningen Academia Carolina Lundensis eller Academia Carolina conciliatrix, efter Karl X Gustav. (Academia Carolina var även namnet på en 1770 riven byggnad intill domkyrkan i Uppsala). Det under den svenska tiden (1632) grundade universitetet i Dorpat (nuvarande Tartu i Estland) bar på latin namnet Academia Gustaviana, efter Gustav II Adolf. I vissa fall har denna benämning levt kvar i historisk terminologi, exempelvis det gamla Åbo Akademi (1640), som under den ryska tiden flyttades till Helsingfors och har sin historiska fortsättning i det nuvarande Helsingfors universitet. I anslutning till det äldre universitets namn, grundades 1918 ett nytt svenskspråkigt universitet i Åbo, som fick namnet Åbo Akademi. Ett nutida svenskt exempel på användningen av ordet i denna betydelse är Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, en enhet för hälsovetenskaplig utbildning och forskning, bildad 2001 genom sammanslagning av flera fakulteter.

Institutioner för högre utbildning inom konst eller musik

Högre konst- och musikutbildningar har traditionellt varit knutna till kollegier av praktiserande och undervisande utövare av konsterna. I Sverige har dock den högre utbildningen på dessa områden, Konsthögskolan i Stockholm och Kungliga Musikhögskolan, avskiljts från sin tidigare koppling till Konstakademien respektive Musikaliska Akademien, som numera snarare har karaktären av samfund.

Militärakademier

I många länder kallas de högre militära utbildningsinstitutionerna akademier, exempelvis Royal Military Academy (Sandhurst, Storbritannien) och United States Military Academy (West Point, New York, USA). I Sverige kallades krigsskolan på Karlberg krigsakademi under tiden 1792-1862.

Övriga akademier

Det finns även exempel på att ordet används för institutioner på gymnasienivå och på yrkesutbildningar. I USA finns prestigeskolor på gymnasienivå med academy i namnet, exempelvis Phillips Academy (Andover, Massachusetts) och Milton Academy (Milton, Massachusetts) som båda grundades vid 1700-talets slut.

Se även

Referenser

  1. Nordisk familjebok
Personliga verktyg