Uppsats

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En uppsats är en vetenskaplig rapport eller en essä.

En vetenskaplig uppsats skall:

  • formulera en frågställlning
  • undersöka/utreda ett ämne på ett vetenskapligt sätt,
  • leda fram till en resultat/slutsats.


Innehåll

Uppsatser i svenska undervisningsväsendet

Gymnasieskolans uppsatser

gymnasienivå förekommer uppsatsskrivning som övnings- och examensmoment i diverse kurser, där språkhantering, argumentationsteknik och/eller sakkunskaper om ämnet utvecklas och prövas. Ur akademisk synpunkt är det kanske främst det projektarbete, tidigare benämnt specialarbete, som ingår i de nationella programmen som bör benämnas uppsats. Från och med 2007 kommer projektarbetet att ersättas av ett gymnasiearbete om 100 gymnasiepoäng. Denna gymnasieuppsats ska ha en med tydlig koppling till elevens hela utbildning.

Akademiska uppsatser

På utbildningar på högskolor och universitet omnämns ofta uppsats eller ett större individuellt arbete i examenskraven. Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera förekommer framför allt på C- och D-nivå, ofta kallade kandidatuppsats respektive magisteruppsats. Uppsatser på Y-nivå motsvarar uppsatser som ej ligger inom A-D-fördjupningsnivåer och i de flesta fall kommer att motsvara ett arbete för yrkesexamina. För forskarstuderande kallas uppsatsen i stället för avhandling.

En vanlig missuppfattning är att uppsatsnivån avgör textens längd. Nivån är naturligtvis inte utan betydelse, men framför allt avgörs sidantalet av vetenskapsområdets tradition och förutsättningar, valet av forskningsområde och forskningsmetod, författarens egen förmåga att uttrycka sig klart och koncist samt, i någon mån, institutionens tradition. Sålunda kan det inom en och samma kurs förekomma att uppsatsernas längd varierar med över 200 sidor.

Se även


Vetenskaplig uppsats

Personliga verktyg
På andra språk