Gymnasieskola

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Se gymnasium för etymologi, historik och gymnasier i andra länder än Sverige.

Gymnasieskolan är en treårig (men även ofta fyraårig) avgiftsfri och frivillig skolform i Sverige för ungdomar som har gått ut grundskolan. För de som passerat tonåren finns gymnasieutbildning inom ramen för komvux. År 1971 infördes gymnasieskola i Sverige genom att de tidigare skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola sammanslogs då 1970 års läroplan (Lgy 70) trädde i kraft. I vardagligt språkbruk används ordet "gymnasium" fortfarande om gymnasieskolan. Redan 1966 ersattes dock de tidigare allmänbildande gymnasiet, tekniska gymnasiet och handelsgymnasiet i Lgy 66 med ett gymnasium bestående av fem linjer. Samtidigt avskaffades även studentexamen och ersattes av ett slutbetyg.

Läroplansförändringarna har varit många. Den nu gällande läroplanen (Lpf 94) infördes 1992–1994 med stora förändringar år 2000. I dessa läroplaner delas utbildningen upp i program i stället för i linjer. Varje program består sedan år 2000 av 2 500 poäng som är fördelade på ett stort antal olika kurser. Det finns ett antal kärnämneskurser som läses på alla program. Dessutom finns speciella karaktärsämnen för varje program och inriktningsämnen för varje inriktning. Alla gymnasieelever får själva välja vad 300 av dessa poäng ska innefatta (kärnämnet Individuellt Val), och på vissa program är ännu större andel av poängen valbara. Alla kurser i gymnasieskolan betygsätts enligt skalan IG, G, VG och MVG. För att man ska få ett slutbetyg krävs minst 2 500 poäng med IG, G, VG eller MVG. Högst 250 av dessa poäng (dvs 10%) får dock vara med betyget IG.

Många gymnasieutbildningar är huvudsakligen förberedande för högre studier men det finns även de som huvudsakligen är yrkesutbildningar. Slutbetyg från gymnasieskolan krävs för tillträde till högskoleutbildning. Detta kriterium kallas också högskolekompetens. Alla gymnasielinjer ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Som alternativ till gymnasieskola finns bland annat komvux och folkhögskolor. Komvux har en nedre åldersgräns på 20 år medan folkhögskolans gräns är 18 år. Yngre elever kan dock ändå studera i dessa skolformer om de läser på ett individuellt program och hemkommunen står för kostnaden.

Läsåret 2009-2010 går vanligtvis eleverna födda 1993 i ettan (första året).

Läsåret 2009-2010 går vanligtvis eleverna födda 1992 i tvåan (andra året).

Läsåret 2009-2010 går vanligtvis eleverna födda 1991 i trean (tredje året).

Läsåret 2009-2010 går vanligtvis eleverna födda 1990 i fyran (fjärde året).

Nationella gymnasieprogram enligt Skolverkets läroplan 2000

I Sverige finns 17 nationella gymnasieprogram.

Ickenationella program

Exempel:

Externa länkar


Företrädare:
skolår 9
Utbildning i Sverige
16–19
Efterträdare:
högskola/universitet
Personliga verktyg