Skola

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Skola kan syfta på en avgränsad riktning inom en religion eller en vetenskaplig eller estetisk disciplin, se skolbildning.
Museiklassrum från Burgmuseum i Wredenhagen i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland. Bilden avspeglar en skola från omkring 1930.
Skola i Japan
Björneborgs svenska samskola

En skola är en plats där elever får utbildning under handledning av lärare. Ordet "skola" kan också betyda läromedel, vanligen i instrumentspel. Med exempelvis "pianoskola" åsyftas således inte i första hand en plats där man lär sig spela piano utan en bok med noter och systematiska pedagogiska anvisningar.

Skolledning är ett begrepp som används för att beskriva de som har det yttersta ansvaret för en skolas verksamhet. Oftast används begreppet om lite större skolor där det finns flera rektorer och en skolchef eller liknande. Skolledningen består då av skolchefen och rektorerna.

Innehåll

Historia

I Grekland under klassisk tid, 400-talet f.Kr., tillbringade fria mäns söner en del av sin fritid med idrott, musik eller läsning. De fördes till sin undervisning av en slav som kallades pedagog. Under hellenismen kom en modernare form av skola som hade ett i förväg fastställt innehåll. I de hellenistiska skolorna var det främst de antika filosofernas ställningstaganden som fick utgöra grunden för utbildningen. Både de klassiska och hellenistiska skolorna var avsedda för en liten elit i samhället. Det hellenistiska skolsystemet togs över först av romarna och sedan av kristendomen. De medeltida katedralskolorna kom sedan att utvecklas vidare till ett internationellt skolväsende med latin som skolspråk.

Sverige

Huvudartikel: utbildning i Sverige

Det svenska skolväsendet består av förskola, förskoleklass, grundskola, specialskola, sameskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och folkhögskola. Utbildningen bedrivs antingen i offentlig regi (stat, kommun eller landsting) eller i enskild regi (så kallad friskolor) eller som privatskola.

Ansvaret för skolväsendet i Sverige är delat mellan stat och kommun. Staten beslutar om övergripande lagar, fastställer kursplaner och läroplaner, utbildar lärare samt utövar tillsyn över verksamheten. Det är Statens skolverk som är ansvarig tillsynsmyndighet för skolväsendet. Kommunerna ansvarar för innehållet i utbildningen och att försäkra att alla invånare får rätt till utbildning.

Ordet "skola" har tidigare oftast används om folkskolan, och inte om högskolor, universitet och andra akademiska Institutioner. Sedan slutet av 1990-talet är det emellertid allt vanligare att studenter utan ironi hänvisar till sina läroanstalter som just "skolan", förmodligen för att fler går på högre läroanstalter nu än förr. En verklig förändring av språkbruket tycks pågå.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg